nijmegen-zonnepanelen-zonneboilersNijmegen stimuleert het plaatsen van zonnepanelen en zonneboilers met een subsidie bij de aanschaf. Als woningeigenaar kom je in aanmerking voor 200 euro subsidie per geplaatste zonnepaneel of zonneboiler. De subsidie is ingesteld om woningeigenaren een extra stimulans te geven voor het nemen van klimaatvriendelijke maatregelen. In combinatie met de landelijke SDE regeling wordt de terugverdientijd steeds interessanter.

1000 zonnepanelen en zonneboilers per jaar

Duurzame energie, zoals zonne-energie, vermindert de CO2 uitstoot en helpt zo de klimaatverandering tegen te gaan. Nijmegen zet in op een flinke vermeerdering van zonnekracht in de stad. Na het leggen van panelen op gemeentelijke gebouwen en scholen maakt de gemeente het nu ook voor corporaties en particulieren makkelijker om zonne-energie te gaan gebruiken. De gemeente stelt vier jaar lang 200.000 euro beschikbaar, goed voor ruim 1000 zonnepanelen of zonneboilers per jaar.

Interessante terugverdientijd

Met de lokale subsidieregeling Zonnekracht hebben eigenaren hun panelen en boilers zo’n drie à vier jaar eerder terugverdiend. Dit wordt nog meer als ze ook gebruik maken van de landelijke SDE subsidie. Dan verdient een systeem zich rond de 11 jaar terug. Aangezien zonnepanelen zo’n 25 jaar meegaan, is de investering in goedkope stroom voor de toekomst op deze manier zeer haalbaar.

Hulp bij duurzaamheid

De gemeente Nijmegen helpt Nijmegenaren met het nemen van duurzame maatregelen. Eerder stelde de gemeente al een subsidieregeling in voor groendaken (deze is nu actief en kan aangevraagd worden) en voor financiering is de goedkope Duurzaamheidslening ingesteld. Woningeigenaren die duurzame maatregelen nemen krijgen een lening met rente die drie procent lager is dan de gangbare rente.

Start 1 maart 2010

Zie voor de exacte voorwaarden en aanvraagformulieren: Nijmegen zonnesubsidie of Ons Groene Hert De regeling start op 1 maart, net als de landelijke SDE.