Minister Blok van Wonen en Rijksdienst heeft de nieuwe afspraken van de regering bekend gemaakt voor de woningmarkt. Deze bieden mogelijkheden voor het verduurzamen van je huis. Naast een verlaging van de BTW van 21 naar 6% voor verbouwingen en renovaties is er ook een  fonds in het leven geroepen voor energiebesparing in de gebouwde omgeving. Aangevuld met middelen uit de markt zou het gaan om een investeringsimpuls van 600 miljoen.

REGELING BEKEND: ga naar subsidie BTW verlaging 6% verbouwen, renovatie en tuinonderhoud 2013
BTW-verlaging-verbouwen

De belangrijkste punten uit het woonakkoord

  • Van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 geldt er een laag Btw-tarief voor verbouwingen en renovaties. De BTW wordt verlaagd van 21% naar 6% en geldt voor verbouwingen aan woningen die ouder zijn dan twee jaar. Zowel particulieren als coöperaties mogen gebruik maken van deze voordeelregeling.
  • Er komt een potje waaruit goedkoop geleend kan worden voor investeringen in het energie zuiniger maken van woningen en woongebouwen. Een revolverend fonds betekent dat er geld uit geleend kan worden en de aflossingen en rentes daarvan stromen terug in de pot, om opnieuw uitgeleend te kunnen worden. Het gaat om een bedrag van 150 miljoen.
  • De nieuwe verhuurderstoeslag (verhuurder draagt bij aan huurtoeslag) valt iets lager uit. Deze komt in 2017 uit op 1,75 miljard in plaats van 2 miljard.
  • Het potje voor startersleningen, dat leeg was, wordt opnieuw gevuld met 50 miljoen voor het lopende jaar.
  • Het wordt coöperaties makkelijker gemaakt woningen te verkopen aan bewoners en beleggers.
  • Leegstaande kantoren mogen voor langere tijd (10 jaar) verhuurd worden voor tijdelijke bewoning.
  • Lees ook de afspraken van het woonakkoord in de brief van minister Blok aan de Tweede Kamer

Duurzame maatregelen

Kijkend met een duurzaam oog zijn de eerste twee punten vooral interessant. Je wilde je woning toch al energiezuiniger maken. Met de Btw-verlaging valt die verbouwing ineens 15% goedkoper uit. Of zie het zo dat die 15% de meerprijs van een energiezuiniger materiaal dekt. Als dat geen impuls is om er zo snel mogelijk mee te beginnen. De verlaging van de Btw geldt immers maar voor een jaar.

Lenen voor energiebesparing?

Wij zijn wel benieuwd naar de uitwerking van het fonds voor energiebesparing. Naar hoe zo’n leenstelsel er dan gaat uit zien. We vragen ons af of particulieren zo snel geneigd zijn om te gaan lenen om hun huis energiezuiniger te maken. Zou de mogelijkheid tot lenen hen aanzetten tot investeringen die ze anders vooruit zouden schuiven? Wij denken dat vooral coöperaties gebruik zullen maken van de geboden kansen geld te lenen tegen een voordelig tarief. Er wordt vooralsnog ook niets gezegd over de voorwaarden voor het lenen van geld uit het potje. Het zou mooi zijn als er bijvoorbeeld minstens een beter energielabel behaald moet worden, wil men in aanmerking kunnen komen. We wachten af en houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen en details van de regeling.

REGELING BEKEND: ga naar subsidie BTW verlaging 6% verbouwen, renovatie en tuinonderhoud 2013