In het concept begrotingsakkoord van de Kunduz coalitie wordt een bedrag van 200 miljoen genoemd voor de vergroening en verduurzaming van onze economie. Een van de belangrijkste maatregelen die daarbij worden genoemd is de verlaging van het BTW-tarief voor zonnepanelen naar waarschijnlijk 6%. Dit lijkt geweldig nieuws en eindelijk een stap in de goede richting maar tot nu toe blijkt dat deze aankondiging vooral een negatief effect heeft op de markt. De verkoop van zonnepanelen lijkt te stagneren. Consumenten stellen hun aanschaf uit in afwachting van deze subsidie regeling. De regering moet dus snel in actie komen om ongewenste bijeffecten te voorkomen.

Zonnepanelen subsidie

Vraag zonnepanelen loopt nu al sterk terug

De aankondiging van de maatregel om zonnepanelen met minder BTW te belasten heeft nu al een effect maar dan wel in negatieve zin. Consumenten die van plan zijn een zonne-installatie aan te schaffen, die stellen deze aanschaf nu voorlopig uit tot er meer bekend is. Afgelopen weken heb ik al een aantal ongeruste leveranciers gesproken waarbij de online verkopen sterk zijn terug gelopen. Zij hopen dan ook dat de regering snel handelt.

Snel duidelijkheid nodig over subsidie regeling zonnepanelen

De regering zal snel duidelijkheid moeten geven over de exacte inhoud en ingangsdatum van de aangekondigde regeling. Er wordt gesproken over januari 2013 als tijdstip waarop het BTW tarief naar 6% zal worden verlaagd. Dit is veel te laat waardoor de marktwerking enorm wordt verstoord. Het zou betekenen dat de verkoop van zonnepanelen de komende 8 maanden tot stilstand zal komen. En dat is verschrikkelijk nieuws voor de zonne-energie branche die het niet makkelijk heeft. Door sterke prijsdalingen afgelopen jaren zijn de marges flink onder druk komen te staan, maar door de stijging van de verkopen werd dit het laatste half jaar gecompenseerd. Deze gestage positieve ontwikkeling voor consument en leverancier lijkt nu ten einde te komen.

Daarnaast is het voor de consumenten van belang om meer zekerheid te krijgen over de exacte inhoud van de regeling. Is de subsidie maatregel van toepassing op de totale installatie van zonnepanelen of geldt deze slechts voor onderdelen? Het maakt een groot verschil of de arbeidskosten voor installatie worden meegenomen in de regeling. En wat geldt er bijvoorbeeld voor de overige materialen als de omvormer en de bevestigingsmaterialen? Bij elkaar goed voor bijna de helft van de totaalprijs. Wordt het de uitgeklede variant, dan zal een snelle installatie meer opleveren dan de eventuele BTW-verlaging op zonnepanelen. Meer over subsidie zonnepanelen