Door een halfbakken overheidsbesluit lopen eigenwoningbezitters vaak duizenden euro’s subsidie mis. Geld waarop zij wel hadden gerekend en recht meenden te hebben. De overheid maakte op 8 juli bekend de subsidieregeling Duurzame Warmte met terugwerkende kracht per 1 januari 2011 te stoppen. Vereniging Eigen Huis vindt het onvoorstelbaar dat de overheid op deze manier met subsidieaanvragers solt en wil dat aanvragen tot 8 juli alsnog worden toegekend.

Zonneboiler duurzame warmte

De overheid heeft een puinhoop gemaakt van haar communicatie rond deze subsidieregeling. Tot begin juli 2011 gaf zij steeds aan dat nog subsidieaanvragen konden worden ingediend voor een warmtepomp, HRe-ketel of zonneboiler. Op 29 maart plaatste AgentschapNL op zijn website weliswaar de terloopse opmerking dat subsidieverlening onzeker is maar een heldere en duidelijke mededeling daarover, zoals je die van de overheid zou mogen verwachten, bleef uit. Tot ieders verbazing maakte de Staatscourant vervolgens op 8 juli het einde van de regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011 bekend.

‘Coulanceregeling’ onacceptabel

De overheid meent de gevolgen van deze slechte communicatie nu met een ‘coulanceregeling’ tot 17 februari te kunnen oplossen. Vanaf januari tot en met 8 juli dit jaar zijn er, volgens cijfers van AgentschapNL, 2.000 subsidieaanvragen Duurzame Warmte ingediend. Hiervan zijn er 1.400 ingediend na februari, voor een gemiddelde subsidie van 5.000 euro. De 600 aanvragers tot 17 februari komen alleen in aanmerking als ze de installatie al hebben aangeschaft, de laatste groep helemaal niet meer. Dit is volstrekt onacceptabel, schaadt het vertrouwen van de consument in de overheid en ondermijnt het streven naar energiebesparing en duurzaam wonen in Nederland.
Bron: Vereniging eigen huis