Gas

Ook al het gaat om gas kan het een stuk groener. Een gemiddeld gezin in Nederland verbruikt gemiddeld 1600 m3 aardgas per jaar. Aardgas is een relatief schone energiebron, maar is niet hernieuwbaar. Als duurzaam alternatief kan er ook gekozen worden voor groen gas oftewel biogas.

Wat is groen gas

Groen gas kan geproduceerd worden via vergisting of vergassing. Bij vergisting breken bacteriën organisch materiaal af en ontstaat er gas, oftewel biogas. Bij vergassing wordt het materiaal niet afgebroken door bacteriën maar door verhitting. Door weinig zuurstof aan de verbranding toe te voegen ontstaat er een gas, wat na bewerking kan worden gebruikt.

Verschil aardgas en biogas

Aardgas bevat net als andere fossiele brandstoffen CO2 (broeikasgas) dat miljoenen jaren geleden door planten is opgeslagen. Deze kooldioxide kwam destijds dus niet in de atmosfeer na sterfte van de planten. Door het huidige gebruik van ons aardgas brengen we deze ‘opgeslagen’ koolstofdioxide weer in de lucht. Bij het gebruik van groen gas komt er kooldioxide vrij die nog niet lang daarvoor door de planten uit onze atmosfeer was opgenomen (dus niet extra). Vanwege de biologische oorsprong is biogas een hernieuwbare duurzame energiebron.

Hoe krijg ik groen gas

Net als bij energie is de productie en levering van gas ontkoppelt. Dit betekent dat leveranciers van groen gas hun gas toevoegen aan het aardgasnet waar het vermengt wordt met aardgas. De producenten van groen gas krijgen voor de levering certificaten toegewezen. Deze certificaten kunnen vervolgens worden aangekocht door de bestaande energieleveranciers welke ze vervolgens kunnen doorverkopen aan hun afnemers. Het certificatensysteem zorgt er zo voor dat er niet meer biogas wordt verkocht dan er wordt geproduceerd.

Naast het inkopen van certificaten kunnen energieleveranciers aardgas ook ‘groen maken’ door de CO2 uitstoot te compenseren. Denk daarbij aan het aanplanten en beschermen van bossen en investeringen in projecten om duurzame energie op te wekken.

Kosten groen gas

Door de compensatie en investeringen is groen gas wel iets duurder, momenteel 2 cent per m3. Voor een gemiddeld huishouden betekent dit 3 euro per maand extra.

Waarom kiezen voor groen gas of biogas

Door te kiezen voor groen gas neemt het percentage schoon gas toe in het bestaande aardgasnet. Hierdoor zal de vraag stijgen en zullen de investeringen in de productie van groene energie toenemen.

Leveranciers groen Gas

 

Partners

Greenchoice

100% Groene Stroom en Gas

DuurzaamThuis nieuwsbrief
* = verplicht veld