Als het aan Minister Van Der Hoeven van Economische zaken ligt, zullen ook consumenten en bedrijven hun schouders moeten gaan zetten onder de klimaatdoelstellingen van 2010. Volgens deze klimaatdoelstelling moet Nederland in 2020 20% van de energie duurzaam opwekken.

energieprijzenMomenteel investeert de overheid via de subsidie regeling duurzame energie (SDE) per jaar 900 miljoen euro aan duurzame energiebronnen (zonnepanelen, waterkracht en biomassa) Dit is echter onvoldoende om de doelstellingen te halen. Het overige geld zal moeten worden betaald door de elektriciteit- en gasverbruikers in Nederland. Energieverbruikers zullen samen naar schatting 20 miljard euro moeten bijdragen, boven op de kosten van hun eigen verbruik. Op deze manier hoopt het kabinet zijn klimaatdoelstelling voor 2020 alsnog te kunnen halen.

Duitsland als voorbeeld

De nieuwe regeling die de minister voorstelt, lijkt hiermee een beetje op de succesvolle Duitse Einspeisegesetz (toevoer wet). Deze wet garandeert eigenaren van windmolens en zonnepanelen voor 20 jaar een vaste terugleververgoeding. Energiemaatschappijen zijn in Duitsland verplicht 57,4 eurocent per kilowatt-uur aan terugleververgoeding te betalen. Terwijl de kostprijs voor elektriciteit uit fossiele brandstoffen ongeveer 6 cent is. Het verschil van ruim 50 cent wordt door de energiemaatschappij vervolgens doorbelast aan hun klanten. Hiermee is in Duitsland de energierekening per gezin gemiddeld met 35 euro gestegen.

Energieprijzen per huishouden blijven stijgen

Tot  2013 valt de verhoging naar verwachting mee. Waarschijnlijk moeten we denken aan 5,5 euro per jaar. Dit bedrag zal wel stevig gaan oplopen. Uit de brief van de minister blijkt dat het kabinet in het meest negatieve scenario uitgaat van een extra post van 2,6 miljard euro in 2020. Per huishouden komt dit ongeveer neer op 187 euro, als huishoudens en bedrijven beide meebetalen.

Investeren duurzame energiebronnen noodzakelijk

We kunnen er vanuit gaan dat de energieprijzen de komende jaren alleen maar blijven stijgen. En we hebben ook eigenlijk geen keuze. Op korte termijn kunnen we de prijs kunstmatig laag houden door ‘smerige’ energie in te kopen in Rusland of het Midden-Oosten. Met als gevolg volledige afhankelijkheid van deze landen en een verdere verslechtering van het klimaat. Het is daarom verstandig om snel gezamenlijk te gaan investeren in duurzame energiebronnen. De Duitse aanpak heeft zich inmiddels bewezen. Sinds de invoering van een duurzame energiewet , groeide de markt van zonne-energie in Duitsland met meer dan 30 procent!

Doordat de energieprijzen de komende jaren waarschijnlijk fors blijven stijgen, wordt het ook steeds interessanter om thuis het energieverbruik aan te pakken.  Energiebesparende maatregelingen in je huis zullen steeds sneller worden  terug verdient. Hoe je dit kunt doen…? kijk maar eens rond op Duurzaam Thuis!