Vanaf 1 januari 2008 moet bij bouw, verkoop en verhuur van een gebouw op het moment van transactie een energielabel (energieprestatiecertificaat) aanwezig zijn. Het energielabel is gebouwgebonden en geeft, op basis van een berekening, informatie over de hoeveelheid energie die bij gestandaardiseerd gebruik van dat gebouw nodig is. Het betreft gebouwgebonden energiegebruik voor verwarming, warmwatervoorziening, verlichting, ventilatie en koeling. Het energielabel is maximaal tien jaar geldig.

In een oogopslag is te zien hoe energiezuinig een gebouw is.

  • De energieprestatie van het gebouw wordt weergegeven in een energie-index en in een gestandaardiseerde energieklasse (A t/m G en kleuren). Zeer energiezuinige gebouwen hebben een A en zijn heldergroen, zeer onzuinige panden hebben een G en zijn felrood. Dit is te vergelijken met de energielabels die in de witgoedsector worden gehanteerd (bijvoorbeeld bij koelkasten).
  • Daarnaast geeft het energielabel bij bestaande bouw een lijstje met mogelijke maatregelen die de energieprestatie van het gebouw kunnen verbeteren. Zie voorbeeld certificaat
  • Het energielabel is 10 jaar geldig.

Energielabel

Het energielabel is alleen verkrijgbaar bij een gecertificeerd adviseur

De adviseur heeft een speciale opleiding gevolgd en werkt bij een gecertificeerd bedrijf. Dat wil zeggen met een geldig NL/EPBD procescertificaat volgens de Nationale Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500 delen 1 (woningbouw) en 3 (utiliteitsbouw).

 

Overgangsregeling

Voor gebouwen waarvoor vanaf 1 juli 2002 een energieprestatieadvies (EPA) is uitgebracht geldt een overgangsregeling. De gebouweigenaar kan in dat geval aan zijn labelverplichting voldoen door het verstrekken van het EPA opgesteld door een gecertificeerde adviseur. Dit advies mag maximaal 10 jaar oud zijn. Deze overgangsregeling vervalt zodra het Besluit in werking is getreden: met een EPA dat is uitgebracht na de inwerkingtreding van de labelverplichting kan de gebouweigenaar niet aan deze verplichting voldoen. Bij transactie moet dan een energielabel worden overgelegd.

 

Een zichtbaar energielabel in openbare gebouwen

In gebouwen vanaf 1.000 m² waarin overheidsdiensten of -instellingen diensten aan het publiek verlenen moet het energielabel vanaf 1 januari 2009 permanent op een opvallende plaats worden aangebracht. Het energielabel moet zo worden opgehangen of neergezet, dat het in een algemene ruimte van het gebouw zonder moeite goed zichtbaar is. Dat kan bij voorbeeld door het op te hangen bij of naast de receptie of de uitgang. Gebouwen waarin overheidsdiensten zijn gevestigd.