Waar er over de gehele wereld conferenties worden gehouden over het klimaat en het feit of en wat er aan de huidige klimaatverandering te doen is, kunnen wij als consument ook verstandig met energie omgaan. Uiteraard zitten we allemaal al aan de Groene Energie en hebben we spaarlampen geplaatst. Maar het wordt natuurlijk pas echt leuk bij het aanschaffen van een eigen windmolen. Niet zo’n grote, maar een kleintje met een lengte van maximaal 15 meter.

Kleine windmolens of windturbines zijn er in verschillende soorten, formaten en prijzen te verkrijgen. Een ieder is geschikt voor zowel particulier als zakelijk gebruik. De turbines leveren voldoende stroom voor een of enkele panden, vooral in gebieden waar de windsnelheden bovengemiddeld zijn. Aansluiten op het elektriciteitsnet of de opgewekte energie opslaan in accu’s? De keuze is aan jou!

Het decentraal opwekken van elektriciteit is dan ook in opkomst. Het MKB, particulieren en zelfs de overheid heeft moeite met het feit afhankelijk te zijn van enkele grote energiemaatschappijen. Mede door de beperkte beschikbaarheid van fossiele brandstoffen en verdere uitputting hiervan, is het van levensbelang om enige zekerheid voor jezelf en je landgenoten in te bouwen. Wanneer iedereen zijn steentje bijdraagt kunnen grote sprongen worden gezet.

Waarom zelf energie opwekken?

Wie nu de stap maakt om zelfstandig energie op te gaan wekken, neemt een voorsprong op de toekomst. Een toekomst waarin de energieprijzen nog verder zullen stijgen wegens het dreigende tekort aan fossiele brandstoffen. Wanneer je ervoor kiest om zelf energie op te gaan wekken, bespaar je op de kosten van je huidige energieleverancier en misschien nog wel belangrijker: Je bent niet meer afhankelijk van het aanbod van de Nederlandse energiemaatschappijen.

Kleine windmolens

De kleine windmolens met een maximum lengte van zo’n 15 meter bestaan al geruime tijd. Echter komen ze de laatste tijd steeds meer in opmars. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat men meer met het milieu bezig is, maar ook omdat men niet afhankelijk wil zijn van enkele grote leveranciers die energie opwekken uit brandstoffen die zo langzamerhand zijn uitgeput. Wie nu investeert in een dergelijke windmolen kan hier in de toekomst een hoog rendement mee behalen.

Je hebt de keuze uit verscheidene soorten windturbines. Allereerst gaan we kijken naar de variatie in het vermogen. Hierin zien we duidelijke verschillen. Zo zijn er turbines te koop met een vermogen van slechts 100 Watt, maar zijn er ook turbines op de markt met een vermogen van circa 10 Kilowatt. De opslag van de opgewekte energie vindt plaats in interne accu’s. Wanneer deze energie moet worden omgezet naar 230 Volt wisselspanning, kan je gebruik maken van transformers. Een andere manier is het plaatsen van omvormers. Deze verzorgen een directe koppeling tussen je turbine en het lichtnet. Het lichtnet dient als buffer van je energie, de niet gebruikte energie wordt dan ook elders op het elektriciteitsnet verbruikt. Wanneer je voor laatste optie kiest krijg je voor ieder kWh een terugleververgoeding. Deze terugleververgoeding verkrijg je alleen over maximaal 3000 kWh per jaar. Dit is echter een aantal dat ruim voldoende is, gezien de capaciteit van de kleinere windturbines.

Oorsprong kleine windmolens

Van oorsprong zijn kleine windmolens niet bedoeld voor het decentraliseren van energieopwekking. De turbines zijn in productie genomen om elektriciteit aan diegenen te bieden die nog niet zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Nu dit in Nederland niet meer veelvuldig voorkomt, kunnen we ons opmaken voor de volgende stap. Het plaatsen van kleine windturbines voor het zelfstandig opwekken van energie.

Soorten wondturbines

De reeds aangeboden types windmolens kunnen in twee hoofdtypen worden gegroepeerd, te weten de:

Conventionele turbines
Deze turbines hebben de wieken op een horizontale as gemonteerd. Deze positioneert zich loodrecht in de windrichting.

kleine-windmolen

Windturbines met een verticale as
Dit type draait vanzelfsprekend middels een verticale as. Dit type is weer onder te verdelen in twee groepen. De windturbines met verticale as worden in verschillende typen aangeduid. Het gaat om onderstaande twee.

Savonius
Het type Savonius werkt middels bolvormige rotorbladen en hebben een geringe draaisnelheid. Deze hebben vanzelfsprekend een laag rendement, echter is het geluidsoverlast nihil.

savonius

Darrieus
De Darrieus-typen kunnen een hogere draaisnelheid behalen en produceren daardoor meer energie en lawaai.
darrieus

Vergunning windmolen

Wie op dit moment, net als ik, de vele voordelen van kleine windmolens erkent, kan bij zijn/haar gemeente de geldende richtlijnen voor het plaatsen van dergelijke molens aanvragen. Bij sommige gemeenten is het mogelijk om een windmolen te plaatsen zonder vergunning, terwijl andere gemeenten wel een vergunning eisen. Onderzoek leert ons dat het tegenwoordig in de meeste gemeenten mogelijk is een kleine windmolen op eigen grond te plaatsen, wanneer buren en andere omwonenden hier geen overlast van hebben. Hierbij valt te denken aan geluidsoverlast en bederving van het uitzicht. Een andere belangrijke voorwaarde is dat de plaatsing van een windturbine binnen het bestemmingsplan moet passen, sommige gemeenten eisen daarnaast ook nog een bouwvergunning. Wanneer een windturbine niet in het bestemmingsplan past, is het mogelijk gebruik te maken van een ‘artikel 19’ procedure. Hiermee vraag je een vrijstelling aan voor het plaatsen van een kleine windmolen.

Optimaal gebruik maken van kleine windturbines

Wanneer je een investering doet, wil je natuurlijk een optimaal resultaat. Niet alleen om jezelf minder afhankelijk te maken van de grote energieleveranciers en omdat het goed is voor het milieu, maar ook omdat het op termijn een goede verdienste op kan leveren. Om een optimaal rendement te behalen, dienen onderstaande punten in acht te worden genomen.

  • De windsnelheid is hoger op grotere hoogte.
  • Een molen met horizontale as dient vijf meter ‘vrij’ te staan van bebouwing voor hoger rendement.
  • Turbines met een verticale as kunnen juist profiteren van enige bebouwing, hetgeen een windtunneleffect kan veroorzaken.
  • Vergeet geen vergunning aan te vragen
  • Vraag bij je gemeente of een windturbine in het bestemmingsplan past, maak anders gebruik van artikel 19.
  • Het zuiden van het land bereikt gemiddeld de hoogste windsnelheid per jaar.
  • Het allerhoogste rendement is te behalen op de Waddeneilanden.