In 2010 is het Duitse Ruhrgebied culturele hoofdstad van Europa. Zo zijn er gedurende de zomer in het kader van Emscher kunst 2010 een twintigtal kunstwerken verschenen op het Emscher eiland, een langgerekt gebied tussen de Emscher rivier en het Rhein Herne kanaal. Een van de kunstwerken, ‘Between the Waters’, was een demonstratieve opstelling waarbij het vieze water van de Emscher rivier (effectief een open riool, noodzakelijk vanwege verzakkingen door vroegere mijnbouw-activiteiten in het gebied) gezuiverd werd en beschikbaar kwam voor toiletspoeling, een moestuin en een drinkwaterfilter. Omdat er geen elektriciteit beschikbaar was ter plekke, is er voor een zonne-energie systeem gekozen om het kunstwerk van de benodigde elektriciteit te voorzien.

Hergebruik water
Je zult denken… niet direct een installatie voor thuis. Maar dit is eigenlijk niet waar. Een soortgelijke opstelling kan ook worden geïnstalleerd bij je eigen woonhuis, alleen zit het dan grotendeels ondergronds. Het leuke van dit kunstwerk is dat je daadwerkelijk kunt zien en ervaren hoe het systeem werkt en afvalwater kan worden hergebruikt.

Waterzuivering door Helofytenfilter

Hemelwatersysteem

Kilian Water uit Wageningen, één van de experts van Duurzaam Thuis, leverde het technische ontwerp en de benodigde materialen. Het afvalwater van de toiletten die voor het publiek toegankelijk waren, werd samen met het water uit de Emscher rivier voorbehandeld in een septic tank en verder gezuiverd in eerst een verticaal doorstroomd en daarna een horizontaal doorstroomd helofytenfilter. Het gezuiverde afvalwater werd daarna, samen met het regenwater van het dak, opgeslagen in grote waterzakken waar voorbijgangers op konden zitten of liggen. Vanuit deze zakken werd het water naar de toiletten, de kraan bij de tuin en naar een drinkwaterfilter gepompt. Het zonne-energiesysteem leverde de stroom voor de door een PLC aangestuurde pompen. Hart van het systeem was de waterzuivering waarbij voorbehandeld afvalwater zonder vaste bestanddelen uit de septic tank schoksgewijs op de bovenste helofytenfilters gepompt werd. Hierdoor vond beluchting plaats en zo werd in de bovenste helofytenfilters de opgeloste organische stof grotendeels geoxideerd. Daarna ging het water op vrij verval door de onderste helofytenfilters waarin hoofdzakelijk nutriënten verwijderd werden. Het systeem had een capaciteit van driehonderd toiletbezoeken per dag.

Helofytenfilter
Het meest bijzondere aan dit min of meer gesloten systeem is dat het ‘verbruikte’ water schoner is dan het water dat erin gaat. Hiermee belast het systeem niet het milieu maar levert zelfs een bijdrage. Een mooi voorbeeld van de ‘herstellende’ kracht van de natuur als wij haar daarbij helpen. Meer lezen over hergebruik water

Foto’s: Roman Mensing en Ooze Architecten