Heb je verbouwplannen en zou je tegelijkertijd graag je huis verduurzamen? Dan zijn er in 2020 een aantal subsidies die interessant voor je kunnen zijn. De overheid wil graag de klimaatdoelstellingen halen en dat betekent dat in 2030 iedereen van het gas af. Daarnaast moet 14% van de energie duurzaam worden opgewekt. Dit betekend dat woningeigenaren flink worden gestimuleerd om energie te besparen of zelf energie op te wekken. En daarmee vang je twee vliegen in één klap: energie besparen en verhoging van wooncomfort. Zie hieronder subsidieoverzicht 2020.

Duurzaam verbouwen subsidie overzicht 2020

Subsidieoverzicht in jouw gemeente

In de subsidietool kun je per gemeente kijken voor welke subsidie je in aanmerking komt. Om je een idee te geven hebben we de belangrijkste regelingen en subsidies voor je verbouwplannen in 2020 op een rijtje gezet.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

De overheid wil het gebruik van gas verminderen. De ISDE is een subsidie om mensen te stimuleren om de overstap te maken naar het duurzaam verwarmen van hun huis. Binnen de regeling vallen in 2020 het verwarmen met zonneboilers en warmtepompen. Om in aanmerking te komen moeten de gekozen producten wel op de apparatenlijsten van de Rijksoverheid staan. Subsidie op pelletkachel of biomassketel is komen te vervallen in 2020.

Subsidie voor energiebesparing van eigen huis (SEEH)

Heb je plannen om je huis beter te isoleren dan is er de Subsidieregeling voor energiebesparing van je eigen huis (SEEH). Daarvoor moet je minimaal 2 isolatiemaatregelen uitvoeren van de lijst van geselecteerde isolatie maatregelen. Daarnaast komt je ook in aanmerking voor subsidie op aanvullende investeringen als: een isolerende buitendeur, maatwerkadvies, energiezuinig ventilatiesysteem of slimme thermostaat. Lukt het om je huis zeer energiezuinig of zelfs energieneutraal te krijgen dan is er een bonus subsidie tot 4000 euro te verkrijgen. Voorwaarde voor de Subsidie voor energiebesparing van eigen huis is wel dat je ook daadwerkelijk in het huis woont. De looptijd van deze subsidie is tot en met 31-12-2020. Deze regeling staat tot 2023 ook open voor leden van een Vereniging van Eigenaren (VvE) met een koophuis.

Energiebespaarlening en warmtefonds

Naast subsidies zijn er geldleningen te verkrijgen voor energiebesparende maatregelen tegen een relatief lage rente. Denk bijvoorbeeld aan dak-, vloer- en gevelisolatie, isolatieglas en zonnepanelen. Huiseigenaren moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om de lening te verkrijgen. Het warmtefonds werkt in principe hetzelfde als de energiebespaarlening alleen kent deze iets andere voorwaarden. Zo wordt de lening niet aan jouw verstrekt maar in een pot gestort waaruit de aannemer kan putten.

Naast de nationale fondsen kennen ook banken gunstigere hypotheekvormen waarin de verduurzaming van je huis in meegenomen kan worden.

Subsidie zonnepanelen (salderingsregeling)

Met de salderingsregeling kunnen particulieren die eigen groene energie opwekken met zonnepanelen de zelfopgewekte energie ‘salderen’ met energie die zij afnemen van een energieleverancier. Lever je meer stroom dan dat je verbruikt dan ontvang je nu een zeer interessante terugleververgoeding. De salderingsregeling zou eigenlijk in 2020 komen te vervallen maar deze is door de overheid verlengd tot 2023. Daarna zal de regeling in stappen worden afgebouwd. Denk je aan zonnepanelen dan is het verstandig om deze zo snel mogelijk aan te schaffen omdat je nu nog profiteert van 3 jaar saldering waardoor de terugverdientijd wordt verkort.

Laag BTW tarief voor isolatiewerkzaamheden en zonnepanelen

Voor alle arbeidsuren voor isolatiemaatregelen geldt in 2020 een laag BTW tarief van 9%. De isolatiematerialen vallen buiten de regeling en kennen gewoon 21%. Voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen vallen zowel de uren als de materialen binnen het lage BTW tarief van 9%

Subsidie aardgasvrij maken van huurwoningen (SAH)

Met de subsidie aardgasvrij maken van huurwoningen wil de overheid (ver)huurders zo snel mogelijk van het gas af laten gaan door deze aan te sluiten op warmtenetten. Zowel sociale- als particuliere huurwoningen komen in aanmerking voor deze subsidie. Tot 2023 is er in totaal € 200 miljoen vrijgemaakt voor de kosten voor het aardgasvrij maken van de woning. Deze subsidie kan onder voorwaarden ook deels gebruikt worden voor isolatie van de huurwoning. Via het project Proeftuinen Aardgasvrije Wijken kan deze subsidie worden aangevraagd.

Subsidies van gemeenten

Naast bovenstaande landelijke subsidies zijn er ook nog diverse subsidies op gemeentelijk niveau. Het is dus altijd verstandig om te kijken wat jouw gemeente specifiek te bieden heeft voor de verduurzaming van jouw huis. Kijk in de subsidietool voor subsidies in jouw gemeente.