Artikelen

Financieel, Regenwater benutten, Subsidies, Water

Subsidie afvoer regenwater bij gemeenten populair

Subsidie afvoer regenwater bij gemeenten populair

Vanwege de steeds toenemende hevigheid van buien staat infiltratie van hemelwater steeds meer in de belangstelling. Hiermee wordt bedoeld dat het regenwater niet meer via het riool geloosd wordt, maar afgevoerd wordt op de plaats waar het valt. Daar moet het regenwater vervolgens rustig in de grond kunnen zakken en de grondwatervoorraad aanvullen. Indien er sprake is van het scheiden van een voorheen gemengd rioolstelsel wordt vaak de term afkoppelen van regenwater gebruikt.

Afkoppelen regenwater

Overbelasting gemengde rioolstelsels

Lang geleden zijn de eerste rioolstelsels aangelegd en vaak kwam het goed uit om ook het hemelwater van daken en verharding in de riolering te laten lopen. In deze gevallen is er sprake van een zogenaamd gemengd rioolstelsel. Door de toename van het verharde oppervlak enerzijds en de toename van de intensiteit van neerslagpieken anderzijds is het aanleggen van gemengde rioolstelsels tegenwoordig ongebruikelijk en op veel plaatsen zelfs verboden.

De problemen die zich voordoen bij een te groot aanbod aan hemelwater in de riolering zijn onder andere het overstorten van deels onbehandeld afvalwater door de waterzuiveringsinstallatie. Daarnaast lopen op plaatsen waar de riolering “het niet aan kan” straten onder met gemengd rioolwater tijdens hevige neerslag. Bovendien verdroogd de grond onder grote oppervlakken aaneengesloten verharding.Op steeds meer plaatsen in Nederland ondervindt men last door de overbelasting van vaak oude, gemengde rioolstelsels. Een overtuigend voorbeeld uit Arnhem (helaas niet zo’n goed beeld):

Regenwater afvoer op eigen terrein de oplossing

Het is niet haalbaar en betaalbaar om de riolering en de waterzuiveringsinstallaties te vervangen door grotere. Dat zou ook niet logisch zijn, want het hemelwater is nauwelijks vervuild zolang het niet gemend is met afvalwater. In feite voegen we een beker afvalwater bij een emmer hemelwater en moeten dan alles tegen hoge kosten en met een enorm energieverbruik gaan zuiveren.

Het alternatief is logisch, duurzaam en een stuk goedkoper: het hemelwater daar waar het valt de grond in laten zakken net zoals het gebeurde voordat er een dak of verharding was op de bewuste plek. Alleen bij heel hevige neerslag kan er lokaal en tijdelijk wateroverlast ontstaan, decentraal en van beperkte omvang.

Subsidie gemeenten hemelwater afkoppelen

Regenwater infiltratiesysteemDiverse gemeenten in ons land geven zogenaamde afkoppelsubsidie. Huiseigenaren krijgen een vergoeding om hun hemelwater niet langer op het gemengde rioolstelsel te lozen ofwel om af te koppelen. Meestal is het een vergoeding per vierkante meter. Voor sommige huiseigenaren is het gemakkelijk, de tuin is groot en loopt af vanaf het huis en een bochtje onder aan de regenpijp is al voldoende. Vaak is dit echter niet zo en moeten er achtereenvolgens een bladvanger (of loof afscheider), een zandvanger, en een infiltratievoorziening worden aangebracht. Daarbij moet nooit de drainageslang direct op de regenpijp worden aangesloten. De vaste bestanddelen die uit de dakgoot komen zullen de drainageslang binnen afzienbare tijd verstoppen. Een doordacht infiltratiesysteem zal hier geen last van hebben

Een regenton is geen infiltratievoorziening

Infiltratie regenwaterWat veel mensen niet weten is dat een regenton of regenzuil geen afkoppelen is. Na een halve bui is de regenton vol en de rest van het water gaat vervolgens gewoon de riolering in.Natuurlijk is het wenselijk en heel goed mogelijk het hemelwater te benutten maar bij afkoppelen en infiltreren gaat het er om de riolering te ontlasten en het hemelwater weer ten goede te laten komen aan het grondwater. Een regenton komt dan ook in de meeste gevallen niet in aanmerking voor subsidie.

Steeds meer gemeenten zien de voordelen van het afkoppelen van regenwater. Het ontlast het riool en voorkomt grootschalige wateroverlast na hevige buien. Daarnaast bespaart een gescheiden systeem voor afvalwater en regenwater veel energie en is daarmee goed voor het milieu. Steeds meer gemeenten stimuleren hun inwoners dan ook om het regenwater op eigen terrein af te voeren. Zo zijn er subsidieregelingen in Nijmegen, Eindhoven, Tiel, Doetinchem, Arnhem, Gouda en Wageningen.

Ga naar volledig overzicht van gemeenten met een subsidie regeling afkoppelen regenwater

Gerelateerde artikelen

0 0 stem
Nieuw: Geef Artikel Score
Klik hier om te abonneren op nieuwe reacties
Abonneren op
2 Reacties
Nieuwste
Oudste Meeste stemmen
Inline Feedback
Alle reacties