In 2009 komt er een nieuwe regeling voor huiseigenaren om geld te lenen voor energiebesparende investeringen in huis.  Huiseigenaren kunnen met de ‘garantieregeling voor energiebesparing’  geld lenen om investeringen te doen om hun energierekening omlaag te brengen.

Het betreft waarschijnlijk een lening tegen een lage rente waarvoor Het Rijk vervolgens garant staat. De plannen van de overheid zijn om in 2012 een half miljoen bestaande gebouwen 20 tot 30% energiezuiniger te maken en 100.000 bestaande woningen te voorzien van zonneboilers, warmtepompen of zonnepanelen. De garatieregeling voor energiebesparing moet zorgen voor een extra impuls. In Belgie is deze regeling al ingevoerd. In Belgie kun je nu al tegen een lage rente of zelfs met een geheel renteloze lening energiebesparende investeringen doen. isolatie-huis

Deze indirecte subsidie moet de drempel verlagen om als huiseigenaar thuis energiebesparende maatregelen te nemen. Daarnaast gaat er in april ook nog een voorstel naar de Tweede Kamer waarbij de maximale huurprijs wordt gekoppeld aan hoe energiezuinig een huis is. Op deze manier probeert de overheid ook huurbazen te stimuleren om energiezuinige investeringen te doen.

Voorstel regeling voor energie besparen

De exacte regeling is nog niet bekend maar waarschijnlijk wordt het gekoppeld aan het energielabel. Voor de verbetering van de woning met één labelstap kan € 25.000 goedkoop worden geleend, voor twee stappen € 50.000 enz. Deze bedragen zijn niet afhankelijk van de daadwerkelijke investering in energiebesparende maatregelen maar van het effect dat ermee wordt bereikt. Zodra er meer bekend is over de regeling dan wordt deze opgenomen in het overzicht subsidie energie.