Startdatum subsidie: 01-07-2009
Einde regeling: beeindigd  per 31-12-2010

(volgens de website van Agentschap NL is het subsidiebudget per 19 november 2010 uitgeput, en kan er geen subsidie meer worden aangevraagd)

Verstrekkende partij: SenterNovem
Voor wie: Particuliere woningeigenaren

Subsidie is verouderd, bekijk hieronder actueel aanbod:

Inhoud Subsidieregeling: advies werkzaamheden energiebesparing woning

Isolatie huisDoor middel van een maatwerkadvies kun je inzicht krijgen in de energiebesparende mogelijkheden van je huis. Per maatregel kan bekeken worden wat de kosten zijn en wat het oplevert door de besparing van energie. Voor het inwinnen van advies door een gecertificeerd adviesbureau  kun je een subsidie aanvragen van  € 200 (maximum). Wanneer uw maatwerkadvies minder kost, dan ontvangt u ook minder.

Voorwaarden Subsidie: advies werkzaamheden energiebesparing

Om in aanmerking te komen voor de regeling moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je bent eigenaar én bewoner van de woning waarvoor het advies is afgegeven
  • Het betreft een woning in Nederland
  • Het advies is opgesteld door een gecertificeerd adviseur volgens de nationale beoordelingsrichtlijn BRL 9500-02
  • De subsidie wordt slechts eenmaal per woning uitgekeerd
  • Bij het indienen moet je een factuur met omschrijving van de verrichte werkzaamheden op het adres meesturen en een bankafschrift of kwitantie waaruit duidelijk blijkt dat het betaalde bedrag is betaald voor het verrichten van een maatwerkadvies op het adres.

Hoe kan ik de subsidie aanvragen?

Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen bij SenterNovem. Bij SenterNovem kun je een formulier downloaden welke je vervolgens met de factuur en bankafschrift moet terugsturen. Voor meer informatie zie subsidie regeling advies energiebesparing bij SenterNovem