WaterschaproerenovermaasHet waterschap Roer en Overmaas stelt sinds kort subsidie beschikbaar aan gemeenten en particulieren voor het afkoppelen van regenwater van het riool. Het voordeel van de afkoppeling is dat het schone regenwater niet vermengd raakt met het vuile rioolwater. De riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie worden zo minder belast en het schone regenwater gaat terug de natuur in.

Naast gemeenten kunnen sinds kort nu ook particulieren en bedrijven subsidie krijgen voor het afkoppelen van regenwater van het riool. Het waterschap stelt in haar gebied totaal 1,7 miljoen euro beschikbaar. De regeling loopt tot 2012 en geldt alleen voor bestaande bebouwing. Particulieren kunnen zo’n 5 tot 20 euro subsidie krijgen per vierkante meter die ze afkoppelen van het riool. De afhandeling van subsidieverzoeken lopen via deelnemende gemeenten, waaronder Maastricht.

Ook andere gemeenten nemen deel aan de subsidieregeling van het waterschap. De gemeenten Echt-Susteren, Brunssum, Schinnen, Eijsden, Kerkrade, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Vaals en Onderbanken voeren de regeling inmiddels uit. (Bron: Waterschap Roer en Overmaas)

Ga naar volledig overzicht van gemeenten met een subsidie regeling afkoppelen regenwater