Startdatum subsidieregeling: 10-09-2009
Einde subsidie regeling: beëindigd per 08-07-2011

Verstrekkende partij: SenterNovem
Voor wie: Particuliere woningeigenaren

Subsidie is verouderd, bekijk hieronder actueel aanbod:

Inhoud subsidieregeling: Duurzame Warmte

Op basis van deze regeling kunnen eigenaars van bestaande woningen in aanmerking komen voor een subsidie voor een duurzame warmtemaatregel.micro-wkk Deze besparende maatregelingen betreffen zonneboilers, warmtepompen en micro-warmtekrachtketels (HRE ketels). De regeling is van toepassing op bestaande woningen.

Zonneboiler

Een zonneboiler is een betrouwbaar, comfortabel en gemakkelijk toepasbaar systeem. Met de installatie van een zonneboiler kunt u 25 tot 50% van uw energiekosten voor warm water besparen, dit is afhankelijk van de hoeveelheid gas die u jaarlijks verbruikt.
Subsidiebedrag: voor een gemiddelde zonneboiler geldt een subsidie van 600 tot 1000 euro.

Warmtepomp

Het gebruik van een warmtepomp draagt bij aan een comfortabel binnenklimaat in uw woning. Bovendien levert het u een aanzienlijke energiebesparing op. Die kan, afhankelijk van het type pomp en uw energiegebruik, oplopen tot wel honderden euro’s per maand.
Subsidiebedrag:Voor water/water-warmtepompen tot en met 10 kWth (warmtevermogen) is de subsidie het eerste jaar 500 euro per kWth. Boven de 10 kWth bedraagt de subsidie 250 euro per kWth. Voor lucht/waterwarmtepompen bedraagt de subsidie 500 euro per kWth met een maximum van 1.000 euro.

Micro-warmtekrachtketel

Warmtekrachtkoppeling (wkk) wordt al langere tijd met succes toegepast in de glastuinbouw, industrie en energiesector. Inmiddels zijn er ook (kleinere) systemen ontwikkeld die geschikt zijn voor gebruik in huishoudens. Dit zijn de zogenaamde HRE ketels. Op het moment worden in Nederland proefprojecten opgezet met HRE ketels. De verwachting is dat eind 2009 de eerste installaties op de markt worden gebracht en dat er in 2010 nog meer zullen volgen.
Subsidiebedrag: 4000 euro per installatie

Voorwaarden subsidie Duurzame warmte

  • De subsidie is voor eigenaren van ‘bestaande woningen’. Daaronder wordt verstaan: woonhuizen die zijn opgeleverd of bewoond voor 1 januari 2008.
  • De installatie waarvoor u subsidie wilt aanvragen moet voldoen aan bepaalde eisen.
  • De warmtepomp, zonneboiler of micro-WKK moet uiterlijk zes maanden na aanvraag van de subsidie zijn geïnstalleerd. Laat de installatie langer op zich wachten, dan vervalt het recht op subsidie automatisch.

Per maatregel gelden specifieke voorwaarden meer informatie vind je op de site van SenterNovem onder de regeling Duurzame Warmte