Duurzaam sinds 2007Meer dan 650 artikelenDe duurzaamste oplossing

Filter

Filter op financiering

Filter op categorie

Subsidiezoeker

12 resultaten voor een woningeigenaar in Apeldoorn

Subsidie(4)

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

warmtepompzonneboilerwoningisolatiemuurvloerdakglasaansluiting-op-warmtenet

Woningeigenaren kunnen subsidie aanvragen voor woningisolatie (glas, dak, vloer, muur, gevel), duurzame energieopwekking (zonneboiler of warmtepomp) en voor aansluiting op een warmtenet.

Als je energiebesparende maatregelen in je woning uitvoert, kan je van de rijksoverheid subsidie krijgen. Afhankelijk van welke maatregel je uitvoert en hoeveel, kun je het hoge subsidietarief of het lage subsidietarief krijgen.

Hoog subsidietarief:

 • de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler of aansluiting op een warmtenet
 • het uitvoeren van twee of meer isolatiemaatregelen
 • het uitvoeren van één isolatiemaatregel + de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler of aansluiting op een warmtenet

Voor deze maatregelen kun je ongeveer 30 procent van de kosten* aan subsidie krijgen.

Laag subsidietarief:

 • het uitvoeren van één isolatiemaatregel

Hiervoor kun je ongeveer 15 procent van de kosten* aan subsidie krijgen. De subsidie voor één isolatiemaatregel geldt alleen voor maatregelen die vanaf 2 april 2022 zijn uitgevoerd. Je kunt de subsidie hiervoor pas vanaf 1 januari 2023 aanvragen. Doe dit wel binnen een jaar nadat de maatregel uitgevoerd is!

*De ISDE-subsidie hanteert vaste vergoedingen per vierkante meter isolatie. Die vergoedingen komen ongeveer overeen met 30 of 15 procent van de gemiddelde kosten voor een gemiddelde woning. Je krijgt dus niet 30 of 15 procent van jouw daadwerkelijke kosten, maar een vast bedrag per vierkante meter. Omdat ieder huis anders is en het ene bedrijf duurder is dan het andere, kunnen jouw kosten hoger of lager uitvallen dan het gemiddelde.

Subsidiebedragen voor maatregelen uitgevoerd in 2021

Voor alle maatregelen die je in 2021 hebt uitgevoerd, gelden de lagere subsidiebedragen van 2021, die je kunt vinden op de website van RVO. Als je in november 2021 je dak hebt geïsoleerd en in februari 2022 je gevel hebt geïsoleerd, kun je voor beide maatregelen in één een keer subsidie aanvragen. Voor de dakisolatie krijg je dan het subsidiebedrag van 2021 (ongeveer 20% van de kosten) en voor gevelisolatie krijg dan het subsidiebedrag van 2022 (ongeveer 30% van de kosten).

Bekijk de subsidietarieven voor 2022. Hier zie je ook wat de minimale oppervlakte is, waarvoor je subsidie kunt aanvragen.

Je kan ook subsidie krijgen voor een isolerende voordeur of achterdeur, als onderdeel van de subsidie voor isolatieglas.

Subsidiebedragen installaties

De hoogte van de subsidie voor duurzame energieopwekking verschilt per apparaat. Bij warmtepompen met een vermogen groter dan 1 kilowatt is de subsidie ongeveer 30% van de kosten. Ook moet het apparaat voldoen aan enkele voorwaarden. Een complete lijst van de vergoedingen per apparaat vind je op rvo.nl.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je bent eigenaar van de woning en je woont er zelf (je hebt de woning dus niet verhuurd).
 • De isolatiemaatregelen voldoen aan de vereiste isolatiewaarden en aan het vereiste minimum aantal vierkante meters.
 • Je vraagt de subsidie aan nadat de maatregelen uitgevoerd zijn.
 • Je doet de aanvraag binnen een jaar na het uitvoeren van de eerste maatregel.
 • Je mag 1x een aanvraag doen voor een type isolatiemaatregel (1x spouw, 1x glas, etc).
 • Je krijgt alleen subsidie voor het nemen van energiebesparende maatregelen in een bestaande woning. Je krijgt geen subsidie voor een nieuwe aanbouw of nieuwbouwwoning.
 • Je krijgt alleen subsidie voor maatregelen die je laat uitvoeren door een deskundig bedrijf en niet voor maatregelen die je zelf uitvoert. Het bedrijf moet als bouwbedrijf/installateur zijn ingeschreven bij de kamer van koophandel.
 • Vermeld in de aanvraag de 'meldcode' van het product of isolatiemateriaal dat je hebt gekocht. Vraag de installateur om de meldcode. Of kijk in de offerte welke materialen van welk merk met welke dikte of Rd waarde gebruikt worden. Zoek vervolgens in de lijst de bijbehorende meldcode op. Kom je er echt niet uit, dan kun je meldcode 'overig' invullen. Maar de behandeling van je subsidieaanvraag gaat dan veel langer duren.
 • Er zijn ook gemeentes en provincies die subsidie geven voor isolatiemaatregelen. Als je ISDE-aanvraag op of na 21 april 2021 hebt ingediend, mag je voor dezelfde maatregelen een ISDE subsidie aanvragen én een lokale subsidie (van een gemeente, provincie of waterschap). Heb je je ISDE aanvraag vόόr 21 april 2021 ingediend, dan heb je geen recht op de ISDE-subsidie als jij -of een vorige eigenaar- al een andere subsidie voor dezelfde soort maatregel heeft gekregen.
 • Verder mag je de subsidie combineren met een energiebespaarlening of extra hypotheekruimte voor energiebesparing (dat is een extra lening via je hypotheek).

Kijk voor alle voorwaarden en details op de website van de aanbieder van deze subsidie.

 • Bedrag:
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Subsidie regenpijp afkoppelen Apeldoorn

regenpijp-afkoppelen-van-riool

Afkoppelen betekent dat het regenwater van je dak niet langer direct in het riool verdwijnt. We voorkomen hiermee dat het riool overstroomt en hergebruiken het schone regenwater. Gemeente Apeldoorn wil haar inwoners stimuleren om de regenpijp bij de woning af te koppelen van het riool en stelt daarom een subsidie beschikbaar.

Bedrag
De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van de manier waarop je gaat afkoppelen en de grootte van jouw dakoppervlak.

 • Vang je het regenwater boven de grond op? Dan is de subsidie maximaal € 6 per m2 dak. Dit geldt ook als je het water laat lopen naar:
 • een straat die is afgekoppeld
 • een sloot, greppel, vijver of beek
 • Vang je het regenwater op onder de grond? Dan is de subsidie maximaal € 12 per m2 dak.

Voor daken groter dan 250 m2 gelden andere voorwaarden 

Belangrijkste voorwaarden

 • Het pand is voor 2012 gebouwd en staat in een gebied met gemengd rioolstelsel (de witte gebieden op de kaart te zien op de site van de aanbieder);
 • De regenpijpen zijn nu nog aangesloten op het riool;
 • Het dakoppervlak dat je gaat afkoppelen is minimaal 30 m2;

Let op! Vraag de subsidie aan voordat je begint met het afkoppelen.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.

 • Bedrag: tot € 12 per m2 dak
 • Geldt voor: Apeldoorn
 • Combinatie mogelijk: Ja

Subsidie groene daken Apeldoorn

groene-daken

Woningeigenaren binnen de gemeente Apeldoorn kunnen subsidie aanvragen voor de aanleg van een groen dak op hun woning. Het regenwater wordt dan opgevangen op het dak en wordt opgenomen door de planten. Zo komt er tijdens een regenbui veel minder water in het riool.

Bedrag
Je krijgt een vergoeding voor de werkelijke kosten. Je krijgt maximaal € 30 per m2 met een maximum van € 2.500 per woning.

Belangrijkste voorwaarden

 • Het pand is voor 2012 gebouwd en staat in een gebied met gemengd rioolstelsel (de witte gebieden op de kaart);
 • De regenpijpen zijn nu nog aangesloten op het riool;
 • Het dakoppervlak is minimaal 30 m²;
 • De constructie van uw dak is geschikt voor het extra gewicht;
 • Het groene dak krijgt minimaal drie lagen: een wortelkerende-, substraat- en vegetatielaag;
 • Per m² kan minimaal 20 liter water worden opgevangen.

Let op! Vraag de subsidie aan voordat je begint met de aanleg.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.

 • Bedrag: tot € 30 per m2
 • Geldt voor: Apeldoorn
 • Combinatie mogelijk: Ja

Subsidie Klimaatadaptatie Vallei en Veluwe

regenpijp-afkoppelen-van-riooltegels-uit-tuin-verwijderen

Waterschap Vallei en Veluwe heeft subsidie voor inwoners die werken aan het klimaatbestendig maken van de omgeving. Denk daarbij aan het afkoppelen van de regenpijp of het vervangen van tegels door gras en planten.

Bedrag

Het waterschap subsidieert maximaal 25% van de totale kosten van het initiatief/de activiteit met een maximumsubsidie van €15.000.

Voorwaarden

 • De subsidie is uitsluitend bestemd voor rechtspersonen en samenwerkingsverbanden van minimaal 6 huishoudens;
 • Het initiatief/de activiteit is watergerelateerd, draagt bij aan verbetering van biodiversiteit, helpt verminderen van hittestress, water- en droogteschade, is een activiteit die kennis en bewustzijn versterkt bij breder publiek;
 • Het initiatief/de activiteit vindt plaats binnen in het stedelijk gebied van het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe;
 • Kosten van onderhoud en instandhouding na realisatie van het initiatief/de activiteit komen niet in aanmerking voor subsidie;
 • De aanvraag wordt minimaal 4 weken voorafgaand aan de start van het initiatief/de activiteit ingediend;
 • Als het initiatief/de activiteit al een andere financiële bijdrage vanuit het waterschap ontvangt, kan je geen gebruik maken van deze regeling.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.

 • Bedrag: €15.000
 • Geldt voor:
 • Combinatie mogelijk: Ja

Lening(6)

Energiebespaarlening

woningisolatiewarmtepompzonnepanelenzonneboilerenergieneutrale-woningaardgasvrije-woningmuurvloerglasdakwarmte-teruglevering-uit-ventilatieluchtdouche-warmteterugwinninglage-temperatuur-verwarmingenergie-adviesventilatieasbest-verwijderen

De Energiebespaarlening is een regeling, waarbij huiseigenaren tegen een gunstige rente een lening kunnen afsluiten voor energiebesparende maatregelen zoals dak-, vloer- en gevelisolatie, isolatieglas en zonnepanelen.

Kenmerken van de lening voor particuliere woningeigenaren

 • Vanaf € 1.000 tot maximaal €25.000 lenen
 • Voor een Zeer energiezuinig pakket tot maximaal € 50.000,- en voor Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de meter tot maximaal € 65.000,- per woning.
 • Het rentetarief van de lening staat vast tijdens de looptijd van de lening. Je kiezen voor een looptijd van 7, 10 of 15 jaar en voor leenbedragen vanaf €15.000 ook voor 20 jaar.
 • De rente van de lening is voor de meeste woningeigenaren fiscaal aftrekbaar.
 • De lening is annuïtair. Dat betekent dat je aan het einde van de looptijd de volledige lening hebt terugbetaald. Je betaalt over de hele looptijd een vast bedrag per maand.
 • Vervroegd aflossen mogelijk zonder extra kosten

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze lening.

Aankondiging najaar 2022: Lening voor mensen zonder leenruimte

Het Warmtefonds streeft ernaar om woningeigenaren met een laag inkomen vanaf het najaar 2022 een lening tegen 0% rente aan te bieden. Daarnaast wil het fonds dan ook financiering voor woningeigenaren zonder leenruimte mogelijk maken.

 • Bedrag: vanaf € 1.000
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Energiebespaarbudget Nationale Hypotheek Garantie (bouwdepot)

woningisolatiewarmtepompzonnepanelenzonneboileraardgasvrije-woningenergieneutrale-woningmuurvloerdakglasventilatielage-temperatuur-verwarmingdouche-warmteterugwinningwarmte-teruglevering-uit-ventilatielucht

Hypotheek afsluiten of wil je je hypotheek verhogen? En wil jij jouw woning verduurzamen, maar weet je nog niet hoe? Dan is het Energiebespaarbudget iets voor jou! Je hoeft vooraf geen specificatie aan te leveren.

Als je jouw keuze hebt gemaakt en de energiebesparende maatregelen hebt laten uitvoeren, dan stuur je de factuur naar de hypotheekverstrekker. Die controleert of de maatregel binnen je energiebespaarbudget past. En daarna wordt de factuur betaald. Handig, snel en duurzaam, dat is het energiebespaarbudget!

Bedrag

Het Energiebespaarbudget kan in elke hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie opgenomen worden tot 106% van de marktwaarde van de woning.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je hoeft bij het afsluiten van de hypotheek nog niet te beslissen welke maatregelen je wil nemen. Er is namelijk geen (kosten)specificatie vooraf nodig
 • De energiebesparende maatregelen hoeven niet in een taxatierapport opgenomen te worden. De hypotheek is maximaal 106% van de woningwaarde vóór uitvoering van de energiebesparende maatregelen
 • Je mag alle erkende energiebesparende maatregelen uit het Energiebespaarbudget financieren
 • Je moet aantonen dat je de aanvullende lening besteedt aan energiebesparende maatregelen. Daarom wordt het geld niet direct uitgekeerd, maar op een bouwdepot gestort
 • Als er na afloop van de termijn nog geld aanwezig is in het bouwdepot, zal de geldverstrekker het bouwdepot opheffen en het restant in mindering brengen op je hypotheek

LET OP: Nog niet alle hypotheekverstrekkers bieden het Energiebespaarbudget aan!

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze regeling.

 • Bedrag: tot 106 % marktwaarde woning
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Stimuleringslening

woningisolatiewarmtepompzonnepanelenzonneboileraardgasvrije-woningenergieneutrale-woningmuurvloerdakglasdouche-warmteterugwinningwarmte-teruglevering-uit-ventilatieluchtasbest-verwijderen

De Stimuleringslening is een lening waarmee je onderhoud, verduurzaming, renovatie of restauratie van je woning kunt financieren.

Jouw gemeente of provincie vindt het belangrijk dat ook jij investeert in een goede en plezierige leefomgeving. Zij helpen je daarom financieel een handje met de Simuleringslening. Het doel, de voorwaarden en het rentepercentage van de Stimuleringslening verschillen per gemeente. Zo geeft de ene gemeente een Stimuleringslening voor energiebesparende maatregelen zoals isolatie en duurzame warmte. En andere gemeenten kan de Stimuleringslening bijvoorbeeld inzetten voor onderhoud, het verwijderen van asbest of om verpaupering van buurten tegen te gaan.

Klik op de knop ‘aanbieder’ om te zien wat de voorwaarden in jouw gemeente zijn.

 • Bedrag:
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Verzilverlening

energieneutrale-woningaardgasvrije-woningzonnepanelenwarmtepompwoningisolatiezonneboilermuurdakglasvloerlage-temperatuur-verwarmingdouche-warmteterugwinningwarmte-teruglevering-uit-ventilatielucht

Is je woning meer waard dan de hoogte van je hypotheek? Wil je die overwaarde graag gebruiken voor een aanpassing aan je woning, bijvoorbeeld voor isolatie? Dan biedt jouw gemeente de Verzilverlening aan. Je kunt de aanpassingen aan je woning dan financieren uit de overwaarde van je huis, zonder dat je maandlasten stijgen.

Waarom een Verzilverlening?

Als je al jaren in dezelfde koopwoning woont, is de kans groot dat je woning meer waard is dan de hoogte van uw hypotheek. Bijvoorbeeld omdat de woning meer waard is geworden. Of omdat je de hypotheek (gedeeltelijk) hebt afbetaald.

Wat is een Verzilverlening?

De Verzilverlening is eigenlijk een omgekeerde hypotheek. Door je hypotheek (gedeeltelijk) af te lossen, heb je mogelijk overwaarde opgebouwd. Deze overwaarde kun je gebruiken om je woning naar eigen smaak aan te passen. Zodat je comfortabel, veilig en duurzaam kunt blijven wonen.

Voor de Verzilverlening betaal je maandelijks geen rente en aflossing. De rente wordt jaarlijks bij de schuldrest opgeteld. Aan het einde van de looptijd, of bij verkoop van uw woning of bij overlijden van de langstlevende schuldenaar moet de lening afgelost worden. De Verzilverlening heeft geen invloed op wat u maandelijks kan uitgeven. Bij verstrekking van de Verzilverlening houdt men rekening met je leeftijd en de huidige hypotheek om de overwaarde te bepalen.

Klik op de knop ‘aanbieder’ om te zien wat de voorwaarden in jouw gemeente zijn.

 • Bedrag: variabel
 • Geldt voor: Aa en Hunze
 • Combinatie mogelijk: Ja

Duurzame Monumenten Lening (eigenaar-bewoner-VvE)

aardgasvrije-woningzonneboilerzonnepanelenwarmtepompwoningisolatieenergie-adviesventilatieglasdakvloermuurdouche-warmteterugwinningwarmte-teruglevering-uit-ventilatielucht

De Duurzame Monumenten Lening is voor rijksmonumentale woningen of appartementen.

Als u gaat restaureren, dan is dat vaak ook het moment om energiebesparende maatregelen in of aan uw monument toe te passen. Verduurzaming draagt bij aan het behoud van uw monument. Speciaal voor deze werkzaamheden kunt u de Duurzame Monumenten-Lening inzetten.

Bedrag

De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen in of aan de woning of appartement. De lening voor een eigenaar-bewoner bedraagt minimaal 2.500 euro en maximaal 100.000 euro.

Wat houdt de Duurzame Monumenten-Lening in?

• De Duurzame Monumenten-Lening is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost.
• U leent tegen een lage rente.
• De rentevaste periode is 10 jaar.
• De Duurzame Monumenten-Lening heeft een maximale looptijd van 30 jaar.

Belangrijkste voorwaarden

Je bent eigenaar of VvE van een rijksmonument.
Je vraagt de lening aan voordat je begint met de werkzaamheden.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze lening.

 • Bedrag: 2.500 tot maximaal 100.000 euro.
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Lening toekomstbestendig wonen Apeldoorn

woningisolatiewarmtepompzonneboileraardgasvrije-woningenergieneutrale-woningmuurvloerdakglaslage-temperatuur-verwarmingdouche-warmteterugwinningwarmte-teruglevering-uit-ventilatieluchtasbest-verwijderenventilatie

Heeft u plannen om uw huis duurzamer, klaar voor de toekomst, asbestvrij of kwalitatief beter te maken? Wilt u energie besparen of aanpassingen doen in huis, zodat u daar kunt blijven wonen als u ouder wordt? De provincie Gelderland en gemeente Apeldoorn bieden je een aantrekkelijke lening aan voor het verbeteren van je huis.

Je kunt de lening toekomstbestendig wonen gebruiken als je  maatregelen voor energiebesparing en levensloopbestendig wonen tegelijk uitvoert. Door alle leningen voor het verbeteren van woningen in één regeling aan te bieden, hoef je niet meer uit te zoeken welke lening voor jouw woonwens geschikt is of meerdere aanvragen te doen als je een woning wilt aanpassen.

De maatregelen die voor deze regeling in aanmerking komen zijn:

 • Energie
 • Levensloopbestendigheid
 • Funderingsherstel
 • Asbestsanering

Een gedetailleerde lijst van alle maatregelen die je kunt uitvoeren, staat op de website van de gemeente Apeldoorn

Bedrag

De leenbedragen variëren van 2.500 euro tot maximaal 50.000 euro, afhankelijk van het type lening dat je afsluit en het soort maatregelen dat je gaat uitvoeren.

Belangrijkste voorwaarden

 • Een investering voor ‘levensloopbestendig wonen’, ‘asbestsanering’ of ‘funderingsherstel' moet altijd gecombineerd worden met minimaal één energiebesparende of energie-opwekkende maatregel.
 • Je vraagt de lening toekomstbestendig wonen aan, voordat je de maatregelen gaat uitvoeren.
 • De maatregelen aan de woning zullen worden gerealiseerd overeenkomstig de in het aanvraagformulier bedoelde vergunningen.
 • Er wordt niet met werkzaamheden begonnen, voordat de benodigde bouwvergunningen en/of monumentenvergunningen definitief zijn.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze lening.

 • Bedrag:
 • Geldt voor: Apeldoorn
 • Combinatie mogelijk: Ja

Overig(2)

BTW op zonnepanelen terugvragen

zonnepanelen

Als je als particulier zonnepanelen koopt, kun je de btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen terugvragen van de Belastingdienst.

Bedrag

De btw over de aanschaf en installatie van zonnepanelen kan worden teruggevraagd. Bij een standaardpakket van 10 zonnepanelen (3.000 wattpiek) voor € 4.700 kun je bijvoorbeeld € 700 terugvragen.

Belangrijkste voorwaarde

 • Voordat je begint: zorg je ervoor dat de factuur van de zonnepanelen en de energierekening op dezelfde naam staan. Anders kun je geen btw terugvragen.

Meer informatie over het terugvragen van BTW op zonnepanelen vind je op de site van Milieu Centraal. 

 • Bedrag: 21% van de aankoopprijs
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Laag BTW tarief voor isolatiewerkzaamheden

woningisolatiemuurvloerdakglas

Voor vloer-, bodem-, dak- en gevelisolatie en het aanbrengen van isolatieglas geldt het lage btw-tarief op arbeidsloon.

Het lage btw-tarief is 9 procent in plaats van de normale 21 procent. Het lage btw-tarief geldt alleen voor de arbeidskosten en niet voor de (isolatie)materialen. Die laatste vallen onder het normale btw-tarief. 

 • Bedrag:
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Volg ons op Facebook

We gebruiken cookies en analytics zoals te lezen in ons privacybeleid. Door gebruik van de website ga je hiermee akkoord.