Duurzaam sinds 2007Meer dan 650 artikelenDe duurzaamste oplossing

Filter

Filter op financiering

Filter op categorie

Subsidiezoeker

13 resultaten voor een woningeigenaar in Den Haag

Subsidie(6)

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

warmtepompzonneboilerwoningisolatiemuurvloerdakglasaansluiting-op-warmtenet

Woningeigenaren kunnen subsidie aanvragen voor woningisolatie (glas, dak, vloer, muur, gevel), duurzame energieopwekking (zonneboiler of warmtepomp) en voor aansluiting op een warmtenet.

Als je energiebesparende maatregelen in je woning uitvoert, kan je van de rijksoverheid subsidie krijgen. Afhankelijk van welke maatregel je uitvoert en hoeveel, kun je het hoge subsidietarief of het lage subsidietarief krijgen.

Hoog subsidietarief:

 • de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler of aansluiting op een warmtenet
 • het uitvoeren van twee of meer isolatiemaatregelen
 • het uitvoeren van één isolatiemaatregel + de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler of aansluiting op een warmtenet

Voor deze maatregelen kun je ongeveer 30 procent van de kosten* aan subsidie krijgen.

Laag subsidietarief:

 • het uitvoeren van één isolatiemaatregel

Hiervoor kun je ongeveer 15 procent van de kosten* aan subsidie krijgen. De subsidie voor één isolatiemaatregel geldt alleen voor maatregelen die vanaf 2 april 2022 zijn uitgevoerd. Je kunt de subsidie hiervoor pas vanaf 1 januari 2023 aanvragen. Doe dit wel binnen een jaar nadat de maatregel uitgevoerd is!

*De ISDE-subsidie hanteert vaste vergoedingen per vierkante meter isolatie. Die vergoedingen komen ongeveer overeen met 30 of 15 procent van de gemiddelde kosten voor een gemiddelde woning. Je krijgt dus niet 30 of 15 procent van jouw daadwerkelijke kosten, maar een vast bedrag per vierkante meter. Omdat ieder huis anders is en het ene bedrijf duurder is dan het andere, kunnen jouw kosten hoger of lager uitvallen dan het gemiddelde.

Subsidiebedragen voor maatregelen uitgevoerd in 2021

Voor alle maatregelen die je in 2021 hebt uitgevoerd, gelden de lagere subsidiebedragen van 2021, die je kunt vinden op de website van RVO. Als je in november 2021 je dak hebt geïsoleerd en in februari 2022 je gevel hebt geïsoleerd, kun je voor beide maatregelen in één een keer subsidie aanvragen. Voor de dakisolatie krijg je dan het subsidiebedrag van 2021 (ongeveer 20% van de kosten) en voor gevelisolatie krijg dan het subsidiebedrag van 2022 (ongeveer 30% van de kosten).

Bekijk de subsidietarieven voor 2022. Hier zie je ook wat de minimale oppervlakte is, waarvoor je subsidie kunt aanvragen.

Je kan ook subsidie krijgen voor een isolerende voordeur of achterdeur, als onderdeel van de subsidie voor isolatieglas.

Subsidiebedragen installaties

De hoogte van de subsidie voor duurzame energieopwekking verschilt per apparaat. Bij warmtepompen met een vermogen groter dan 1 kilowatt is de subsidie ongeveer 30% van de kosten. Ook moet het apparaat voldoen aan enkele voorwaarden. Een complete lijst van de vergoedingen per apparaat vind je op rvo.nl.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je bent eigenaar van de woning en je woont er zelf (je hebt de woning dus niet verhuurd).
 • De isolatiemaatregelen voldoen aan de vereiste isolatiewaarden en aan het vereiste minimum aantal vierkante meters.
 • Je vraagt de subsidie aan nadat de maatregelen uitgevoerd zijn.
 • Je doet de aanvraag binnen een jaar na het uitvoeren van de eerste maatregel.
 • Je mag 1x een aanvraag doen voor een type isolatiemaatregel (1x spouw, 1x glas, etc).
 • Je krijgt alleen subsidie voor het nemen van energiebesparende maatregelen in een bestaande woning. Je krijgt geen subsidie voor een nieuwe aanbouw of nieuwbouwwoning.
 • Je krijgt alleen subsidie voor maatregelen die je laat uitvoeren door een deskundig bedrijf en niet voor maatregelen die je zelf uitvoert. Het bedrijf moet als bouwbedrijf/installateur zijn ingeschreven bij de kamer van koophandel.
 • Vermeld in de aanvraag de 'meldcode' van het product of isolatiemateriaal dat je hebt gekocht. Vraag de installateur om de meldcode. Of kijk in de offerte welke materialen van welk merk met welke dikte of Rd waarde gebruikt worden. Zoek vervolgens in de lijst de bijbehorende meldcode op. Kom je er echt niet uit, dan kun je meldcode 'overig' invullen. Maar de behandeling van je subsidieaanvraag gaat dan veel langer duren.
 • Er zijn ook gemeentes en provincies die subsidie geven voor isolatiemaatregelen. Als je ISDE-aanvraag op of na 21 april 2021 hebt ingediend, mag je voor dezelfde maatregelen een ISDE subsidie aanvragen én een lokale subsidie (van een gemeente, provincie of waterschap). Heb je je ISDE aanvraag vόόr 21 april 2021 ingediend, dan heb je geen recht op de ISDE-subsidie als jij -of een vorige eigenaar- al een andere subsidie voor dezelfde soort maatregel heeft gekregen.
 • Verder mag je de subsidie combineren met een energiebespaarlening of extra hypotheekruimte voor energiebesparing (dat is een extra lening via je hypotheek).

Kijk voor alle voorwaarden en details op de website van de aanbieder van deze subsidie.

 • Bedrag:
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Subsidie dak-, vloer- en gevelisolatie Den Haag

woningisolatievloerdakmuur

Gaat je je gevel, dak of vloer op de begane grond in je woning isoleren? Dan kun je subsidie krijgen van de gemeente Den Haag.

Bedrag

Tot een maximum van 50% van de werkelijke kosten kun je de volgende subsidie aanvragen:

 • Aanleggen van dak- en/of vloerisolatie: €12,50 per m2
 • Aanleggen binnen- of buitengevelisolatie: €20 per m2 
 • Aanbrengen van spouwisolatie: : €5 per m2
 • Aanleggen van kruipruimte isolatie: € 10 per m2

Combineren met subsidie voor groene daken
Naast de subsidie voor dak-, vloer- en/of gevelisolatie is het ook mogelijk subsidie aan te vragen voor een groen dak. De combinatie van dakisolatie met daarop een groen dak zorgt voor een uitstekende isolerende werking. 

Belangrijkste voorwaarden

 • De subsidie kan worden aangevraagd nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
 • De subsidie geldt voor woningen gebouwd vóór 1992. De subsidie geldt niet voor het isoleren van aan- of opbouwen van na 1992. Woningen vanaf 1992 zijn meestal al goed geïsoleerd.
 • De werkzaamheden moeten volgens de informatie- en instructiebladen worden uitgevoerd.
 • Je kunt per adres meerdere keren subsidie aanvragen voor verschillende werkzaamheden voor dak-, gevel- en/of  vloerisolatie in je woning.
 • De maatregelen mogen door een bedrijf of door jezelf uitgevoerd worden.
 • De subsidieregeling eindigt op 31 december 2022 of eerder wanneer het budget op is.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.

 • Bedrag: max. 50% van de kosten
 • Geldt voor: Den Haag
 • Combinatie mogelijk: Ja

Verwarmen op schone energie Den Haag

aardgasvrije-woningwarmtepompzonneboileraansluiting-op-warmtenet

Wil jij maatregelen nemen om jouw woning aardgasvrij te maken? Als jij je verwarming op gas vervangt door een andere energiebron, kun je hiervoor subsidie van de gemeente Den Haag krijgen.

Bedrag

Je krijgt maximaal 50% van de kosten vergoed, tot een maximumbedrag van € 4.500.

Belangrijkste voorwaarden

 • Vraag de subsidie aan voordat je de werkzaamheden gaat uitvoeren.
 • Je kreeg niet eerder subsidie voor het aardgasvrij maken van uw woning.
 • Je bent nog niet begonnen met de werkzaamheden.
 • Je voert de werkzaamheden binnen 1 jaar na ontvangst van de subsidie uit.
 • Binnen 12 weken na de werkzaamheden leg je verantwoording af aan de gemeente.
 • Je hebt een gesprek gehad met een technisch adviseur van de gemeente. Het verslag daarvan heb je nodig om subsidie aan te vragen.
 • Doe je de aanvraag voor een VvE (Vereniging voor Eigenaren)? Dan heeft minimaal 50% van de appartementen een woonfunctie. En elk appartement wordt aardgasvrij.
 • De subsidieregeling eindigt op 31 december 2022 of eerder wanneer het budget op is.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.

 • Bedrag: max. € 4.500
 • Geldt voor: Den Haag
 • Combinatie mogelijk: Ja

Subsidie groene daken Den Haag

groene-daken

Wil je een groen dak aanleggen? Dan geeft de gemeente Den Haag subsidie.
Bedrag
Voor de aanleg van een groen dak krijgt je € 25 per vierkante meter groen dak tot een maximum van 50% van de aanlegkosten. Je krijgt in totaal niet meer dan € 20.000 per aanvraag. Wanneer je bericht hebt ontvangen van de gemeente dat je subsidie krijgt, kun je het groene dak aanleggen. 

Belangrijkste voorwaarden

 • Vraag de subsidie aan voordat je de maatregelen gaat uitvoeren
 • Het groene dak moet aangelegd worden volgens de bouwregels. Als het groene dak leidt tot een bouwkundige aanpassing of wanneer het betreffende pand een monument of beschermd stadsgezicht is en het groene dak is zichtbaar vanaf de straat, is een vergunning nodig.
 • Het dakoppervlak dat je beplant, is minimaal 6 m2.
 • Het groene dak moet minimaal een waterbergende capaciteit van 18 liter per vierkante meter groen dak hebben.
 • Het groene dak moet tenminste een wortelwerende laag hebben.
 • De subsidieregeling eindigt op 31 december 2022 of eerder wanneer het budget op is.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.

 • Bedrag: max. 10.000,- (€ 25 per m2, max 50% aanlegkosten)
 • Geldt voor: Den Haag
 • Combinatie mogelijk: Ja

Stimuleringsregeling klimaatadaptatie Delfland

regenpijp-afkoppelen-van-rioolgroene-dakentegels-uit-tuin-verwijderen

Waterschap Delfland stelt een subsidie beschikbaar voor verschillende aanpassingen die je aan je huis kan maken om deze milieuvriendelijker te maken.

Bedrag
Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van de kosten en aanpassingen die je maakt.

 1. Regeling 'Op Maat'
  Wil jij met een grootschalig initiatief bijdragen aan het opvangen van regenwater? Deze regeling is bedoeld voor grootschalige maatregelen die daadwerkelijk bijdragen aan het opvangen en vasthouden van regenwater. Denk aan een groot groen dak (van bijvoorbeeld 70 m2 die 30 liter/m2 bergt), een wadi of een ondergrondse waterberging. Mogelijk ontvang je voor je initiatief een tegemoetkoming in de kosten. Delfland draagt tot maximaal 30% bij aan de kosten en niet meer dan € 500 per m3 waterberging. 
 2. Werkwijze 'Met Perspectief'
  Heb je een initiatief dat niet past binnen de regeling Op Maat maar dat in potentie wél een grote bijdrage kan (gaan) leveren aan een klimaatbestendig Delfland? Denk aan haalbaarheidsonderzoeken, buurtinitiatieven en activiteiten om bewustwording te vergroten. Ga dan met ons in gesprek hoe Delfland jouw initiatief kan ondersteunen. 

Belangrijkste voorwaarden

 • Je bent inwoner van een gemeente binnen het waterschap Delfland
 • De aanvraag wordt voor de uitvoering van de activiteit ingediend 

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.

 • Bedrag: Variabel
 • Geldt voor: Delft
 • Combinatie mogelijk: Ja

Koken op schone energie Den Haag

koken-op-elektriciteit

Wil je aardgasvrij koken in je woning? Als je overstapt van koken op gas naar koken op elektriciteit, kun je subsidie krijgen van de gemeente Den Haag.

Bedrag

Je krijgt maximaal 50% van de kosten vergoed, tot een maximumbedrag van € 500.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je vraagt de subsidie aan nadat een elektrische kookplaat heeft gekocht.
 • Je vraagt de subsidie aan binnen vier maanden naar aanschaf
 • Je hebt niet eerder subsidie aangevraagd voor het aardgasvrij maken van je woning
 • De subsidieregeling eindigt op 31 december 2022 of eerder wanneer het budget op is.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.

 

 • Bedrag: max. € 500
 • Geldt voor: Den Haag
 • Combinatie mogelijk: Ja

Lening(5)

Energiebespaarlening

woningisolatiewarmtepompzonnepanelenzonneboilerenergieneutrale-woningaardgasvrije-woningmuurvloerglasdakwarmte-teruglevering-uit-ventilatieluchtdouche-warmteterugwinninglage-temperatuur-verwarmingenergie-adviesventilatieasbest-verwijderen

De Energiebespaarlening is een regeling, waarbij huiseigenaren tegen een gunstige rente een lening kunnen afsluiten voor energiebesparende maatregelen zoals dak-, vloer- en gevelisolatie, isolatieglas en zonnepanelen.

Kenmerken van de lening voor particuliere woningeigenaren

 • Vanaf € 1.000 tot maximaal €25.000 lenen
 • Voor een Zeer energiezuinig pakket tot maximaal € 50.000,- en voor Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de meter tot maximaal € 65.000,- per woning.
 • Het rentetarief van de lening staat vast tijdens de looptijd van de lening. Je kiezen voor een looptijd van 7, 10 of 15 jaar en voor leenbedragen vanaf €15.000 ook voor 20 jaar.
 • De rente van de lening is voor de meeste woningeigenaren fiscaal aftrekbaar.
 • De lening is annuïtair. Dat betekent dat je aan het einde van de looptijd de volledige lening hebt terugbetaald. Je betaalt over de hele looptijd een vast bedrag per maand.
 • Vervroegd aflossen mogelijk zonder extra kosten

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze lening.

Aankondiging najaar 2022: Lening voor mensen zonder leenruimte

Het Warmtefonds streeft ernaar om woningeigenaren met een laag inkomen vanaf het najaar 2022 een lening tegen 0% rente aan te bieden. Daarnaast wil het fonds dan ook financiering voor woningeigenaren zonder leenruimte mogelijk maken.

 • Bedrag: vanaf € 1.000
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Energiebespaarbudget Nationale Hypotheek Garantie (bouwdepot)

woningisolatiewarmtepompzonnepanelenzonneboileraardgasvrije-woningenergieneutrale-woningmuurvloerdakglasventilatielage-temperatuur-verwarmingdouche-warmteterugwinningwarmte-teruglevering-uit-ventilatielucht

Hypotheek afsluiten of wil je je hypotheek verhogen? En wil jij jouw woning verduurzamen, maar weet je nog niet hoe? Dan is het Energiebespaarbudget iets voor jou! Je hoeft vooraf geen specificatie aan te leveren.

Als je jouw keuze hebt gemaakt en de energiebesparende maatregelen hebt laten uitvoeren, dan stuur je de factuur naar de hypotheekverstrekker. Die controleert of de maatregel binnen je energiebespaarbudget past. En daarna wordt de factuur betaald. Handig, snel en duurzaam, dat is het energiebespaarbudget!

Bedrag

Het Energiebespaarbudget kan in elke hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie opgenomen worden tot 106% van de marktwaarde van de woning.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je hoeft bij het afsluiten van de hypotheek nog niet te beslissen welke maatregelen je wil nemen. Er is namelijk geen (kosten)specificatie vooraf nodig
 • De energiebesparende maatregelen hoeven niet in een taxatierapport opgenomen te worden. De hypotheek is maximaal 106% van de woningwaarde vóór uitvoering van de energiebesparende maatregelen
 • Je mag alle erkende energiebesparende maatregelen uit het Energiebespaarbudget financieren
 • Je moet aantonen dat je de aanvullende lening besteedt aan energiebesparende maatregelen. Daarom wordt het geld niet direct uitgekeerd, maar op een bouwdepot gestort
 • Als er na afloop van de termijn nog geld aanwezig is in het bouwdepot, zal de geldverstrekker het bouwdepot opheffen en het restant in mindering brengen op je hypotheek

LET OP: Nog niet alle hypotheekverstrekkers bieden het Energiebespaarbudget aan!

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze regeling.

 • Bedrag: tot 106 % marktwaarde woning
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Stimuleringslening

woningisolatiewarmtepompzonnepanelenzonneboileraardgasvrije-woningenergieneutrale-woningmuurvloerdakglasdouche-warmteterugwinningwarmte-teruglevering-uit-ventilatieluchtasbest-verwijderen

De Stimuleringslening is een lening waarmee je onderhoud, verduurzaming, renovatie of restauratie van je woning kunt financieren.

Jouw gemeente of provincie vindt het belangrijk dat ook jij investeert in een goede en plezierige leefomgeving. Zij helpen je daarom financieel een handje met de Simuleringslening. Het doel, de voorwaarden en het rentepercentage van de Stimuleringslening verschillen per gemeente. Zo geeft de ene gemeente een Stimuleringslening voor energiebesparende maatregelen zoals isolatie en duurzame warmte. En andere gemeenten kan de Stimuleringslening bijvoorbeeld inzetten voor onderhoud, het verwijderen van asbest of om verpaupering van buurten tegen te gaan.

Klik op de knop ‘aanbieder’ om te zien wat de voorwaarden in jouw gemeente zijn.

 • Bedrag:
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Duurzame Monumenten Lening (eigenaar-bewoner-VvE)

aardgasvrije-woningzonneboilerzonnepanelenwarmtepompwoningisolatieenergie-adviesventilatieglasdakvloermuurdouche-warmteterugwinningwarmte-teruglevering-uit-ventilatielucht

De Duurzame Monumenten Lening is voor rijksmonumentale woningen of appartementen.

Als u gaat restaureren, dan is dat vaak ook het moment om energiebesparende maatregelen in of aan uw monument toe te passen. Verduurzaming draagt bij aan het behoud van uw monument. Speciaal voor deze werkzaamheden kunt u de Duurzame Monumenten-Lening inzetten.

Bedrag

De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen in of aan de woning of appartement. De lening voor een eigenaar-bewoner bedraagt minimaal 2.500 euro en maximaal 100.000 euro.

Wat houdt de Duurzame Monumenten-Lening in?

• De Duurzame Monumenten-Lening is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost.
• U leent tegen een lage rente.
• De rentevaste periode is 10 jaar.
• De Duurzame Monumenten-Lening heeft een maximale looptijd van 30 jaar.

Belangrijkste voorwaarden

Je bent eigenaar of VvE van een rijksmonument.
Je vraagt de lening aan voordat je begint met de werkzaamheden.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze lening.

 • Bedrag: 2.500 tot maximaal 100.000 euro.
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Energiebespaarlening met rentekorting Den Haag

woningisolatiemuurdakglasvloerwarmtepompzonnepanelenventilatiezonneboileraardgasvrije-woningenergieneutrale-woningaansluiting-op-warmtenetlage-temperatuur-verwarmingdouche-warmteterugwinningwarmte-teruglevering-uit-ventilatieluchtkoken-op-elektriciteitthuisaccukleine-windturbinesenergie-advies

Woningeigenaren in Den Haag kunnen een renteloze lening krijgen bij het Nationaal Warmtefonds: de Energiebespaarlening Den Haag. De lening moet gebruikt worden voor maatregelen om de woning te verduurzamen.

De lening is te gebruiken voor het uitvoeren van vele duurzame maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan isoleren, zonnepanelen of de aansluiting op een warmtenet.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze lening.

 • Bedrag:
 • Geldt voor: Den Haag
 • Combinatie mogelijk: Ja

Overig(2)

BTW op zonnepanelen terugvragen

zonnepanelen

Als je als particulier zonnepanelen koopt, kun je de btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen terugvragen van de Belastingdienst.

Bedrag

De btw over de aanschaf en installatie van zonnepanelen kan worden teruggevraagd. Bij een standaardpakket van 10 zonnepanelen (3.000 wattpiek) voor € 4.700 kun je bijvoorbeeld € 700 terugvragen.

Belangrijkste voorwaarde

 • Voordat je begint: zorg je ervoor dat de factuur van de zonnepanelen en de energierekening op dezelfde naam staan. Anders kun je geen btw terugvragen.

Meer informatie over het terugvragen van BTW op zonnepanelen vind je op de site van Milieu Centraal. 

 • Bedrag: 21% van de aankoopprijs
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Laag BTW tarief voor isolatiewerkzaamheden

woningisolatiemuurvloerdakglas

Voor vloer-, bodem-, dak- en gevelisolatie en het aanbrengen van isolatieglas geldt het lage btw-tarief op arbeidsloon.

Het lage btw-tarief is 9 procent in plaats van de normale 21 procent. Het lage btw-tarief geldt alleen voor de arbeidskosten en niet voor de (isolatie)materialen. Die laatste vallen onder het normale btw-tarief. 

 • Bedrag:
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Volg ons op Facebook

We gebruiken cookies en analytics zoals te lezen in ons privacybeleid. Door gebruik van de website ga je hiermee akkoord.