Duurzaam sinds 2007Meer dan 650 artikelenDe duurzaamste oplossing

Filter

Filter op financiering

Filter op categorie

Subsidiezoeker

11 resultaten voor een woningeigenaar in Nijmegen

Subsidie(4)

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

warmtepompzonneboilerwoningisolatiemuurvloerdakglasaansluiting-op-warmtenet

Woningeigenaren kunnen subsidie aanvragen voor woningisolatie (glas, dak, vloer, muur, gevel), duurzame energieopwekking (zonneboiler of warmtepomp) en voor aansluiting op een warmtenet.

Als je energiebesparende maatregelen in je woning uitvoert, kan je van de rijksoverheid subsidie krijgen. Afhankelijk van welke maatregel je uitvoert en hoeveel, kun je het hoge subsidietarief of het lage subsidietarief krijgen.

Hoog subsidietarief:

 • de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler of aansluiting op een warmtenet
 • het uitvoeren van twee of meer isolatiemaatregelen
 • het uitvoeren van één isolatiemaatregel + de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler of aansluiting op een warmtenet

Voor deze maatregelen kun je ongeveer 30 procent van de kosten* aan subsidie krijgen.

Laag subsidietarief:

 • het uitvoeren van één isolatiemaatregel

Hiervoor kun je ongeveer 15 procent van de kosten* aan subsidie krijgen. De subsidie voor één isolatiemaatregel geldt alleen voor maatregelen die vanaf 2 april 2022 zijn uitgevoerd. Je kunt de subsidie hiervoor pas vanaf 1 januari 2023 aanvragen. Doe dit wel binnen een jaar nadat de maatregel uitgevoerd is!

*De ISDE-subsidie hanteert vaste vergoedingen per vierkante meter isolatie. Die vergoedingen komen ongeveer overeen met 30 of 15 procent van de gemiddelde kosten voor een gemiddelde woning. Je krijgt dus niet 30 of 15 procent van jouw daadwerkelijke kosten, maar een vast bedrag per vierkante meter. Omdat ieder huis anders is en het ene bedrijf duurder is dan het andere, kunnen jouw kosten hoger of lager uitvallen dan het gemiddelde.

Subsidiebedragen voor maatregelen uitgevoerd in 2021

Voor alle maatregelen die je in 2021 hebt uitgevoerd, gelden de lagere subsidiebedragen van 2021, die je kunt vinden op de website van RVO. Als je in november 2021 je dak hebt geïsoleerd en in februari 2022 je gevel hebt geïsoleerd, kun je voor beide maatregelen in één een keer subsidie aanvragen. Voor de dakisolatie krijg je dan het subsidiebedrag van 2021 (ongeveer 20% van de kosten) en voor gevelisolatie krijg dan het subsidiebedrag van 2022 (ongeveer 30% van de kosten).

Bekijk de subsidietarieven voor 2022. Hier zie je ook wat de minimale oppervlakte is, waarvoor je subsidie kunt aanvragen.

Je kan ook subsidie krijgen voor een isolerende voordeur of achterdeur, als onderdeel van de subsidie voor isolatieglas.

Subsidiebedragen installaties

De hoogte van de subsidie voor duurzame energieopwekking verschilt per apparaat. Bij warmtepompen met een vermogen groter dan 1 kilowatt is de subsidie ongeveer 30% van de kosten. Ook moet het apparaat voldoen aan enkele voorwaarden. Een complete lijst van de vergoedingen per apparaat vind je op rvo.nl.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je bent eigenaar van de woning en je woont er zelf (je hebt de woning dus niet verhuurd).
 • De isolatiemaatregelen voldoen aan de vereiste isolatiewaarden en aan het vereiste minimum aantal vierkante meters.
 • Je vraagt de subsidie aan nadat de maatregelen uitgevoerd zijn.
 • Je doet de aanvraag binnen een jaar na het uitvoeren van de eerste maatregel.
 • Je mag 1x een aanvraag doen voor een type isolatiemaatregel (1x spouw, 1x glas, etc).
 • Je krijgt alleen subsidie voor het nemen van energiebesparende maatregelen in een bestaande woning. Je krijgt geen subsidie voor een nieuwe aanbouw of nieuwbouwwoning.
 • Je krijgt alleen subsidie voor maatregelen die je laat uitvoeren door een deskundig bedrijf en niet voor maatregelen die je zelf uitvoert. Het bedrijf moet als bouwbedrijf/installateur zijn ingeschreven bij de kamer van koophandel.
 • Vermeld in de aanvraag de 'meldcode' van het product of isolatiemateriaal dat je hebt gekocht. Vraag de installateur om de meldcode. Of kijk in de offerte welke materialen van welk merk met welke dikte of Rd waarde gebruikt worden. Zoek vervolgens in de lijst de bijbehorende meldcode op. Kom je er echt niet uit, dan kun je meldcode 'overig' invullen. Maar de behandeling van je subsidieaanvraag gaat dan veel langer duren.
 • Er zijn ook gemeentes en provincies die subsidie geven voor isolatiemaatregelen. Als je ISDE-aanvraag op of na 21 april 2021 hebt ingediend, mag je voor dezelfde maatregelen een ISDE subsidie aanvragen én een lokale subsidie (van een gemeente, provincie of waterschap). Heb je je ISDE aanvraag vόόr 21 april 2021 ingediend, dan heb je geen recht op de ISDE-subsidie als jij -of een vorige eigenaar- al een andere subsidie voor dezelfde soort maatregel heeft gekregen.
 • Verder mag je de subsidie combineren met een energiebespaarlening of extra hypotheekruimte voor energiebesparing (dat is een extra lening via je hypotheek).

Kijk voor alle voorwaarden en details op de website van de aanbieder van deze subsidie.

 • Bedrag:
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Afkoppelen regenpijpen Nijmegen

regenpijp-afkoppelen-van-riool

Afkoppelen voorkomt dat riolering, waterzuivering en oppervlaktewater zoals de Waal, onnodig worden belast met regenwater en zorgt voor aanvulling van het grondwater.

Bedrag

 • €200 per afgekoppelde regenpijp
 • €50 voor elke extra regenpijp
 • De maximale subsidie is €2.500 per gebouw

Belangrijkste voorwaarden

 • Jouw huis of gebouw is aangesloten op een gemengd rioolstelsel
 • Een afgekoppelde regenpijp mag niet meer worden aangesloten op het riool
 • Deze subsidie geldt voor personen, stichtingen, bedrijven en verenigingen (geen woningcorporaties)

LET OP: Vraag subsidie aan voordat je start met het werk. Na goedkeuring mag je het werk starten.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.

 • Bedrag: max €2.500
 • Geldt voor: Nijmegen
 • Combinatie mogelijk: Ja

Subsidie groen dak Nijmegen

groene-daken

De gemeente Nijmegen stimuleert de aanleg van groene daken.

Een groen dak kun je aanleggen op jouw bestaande dak of op nieuwbouw. Er is ook subsidie mogelijk voor de aanleg van een groengevel, verticale tuin of een geveltuintje.

Bedrag

 • Extensief groendak: 50% subsidie van de kosten voor aanleg met een maximum van €30 per m2
 • Intensief groendak: 50% subsidie van de kosten voor aanleg met een maximum van €50 per m2

Belangrijkste voorwaarden

 • Het groendak is minimaal 10m2 voor een woning en 50m2 voor een gebouw
 • Het groendak moet in lagen opgebouwd worden
 • Een plat dak van beton of hout, tenzij er voor nieuwbouw goedkeuring is gegeven bij de aanvraag van de omgevingsvergunning 

Kijk voor meer informatie op de website van de aanbieder van deze subsidie

 • Bedrag: € 30 tot € 50 per m2.
 • Geldt voor: Nijmegen
 • Combinatie mogelijk: Ja

Subsidie bewonersinitiatieven energie Nijmegen

woningisolatiewarmtepompzonneboilerzonnepanelenmuurvloerdakglasoverige-groene-maatregelen

Heeft je straat of buurt een plan voor een onderzoek of project dat gericht is op energiebesparing en/of het inzetten van duurzame energiesystemen? Dan kun je misschien gebruikmaken van subsidie uit het ‘Aanjaagfonds Energietransitie’.

Dit fonds is voor onderzoeken of projecten die bewoners samen oppakken. En die Nijmegen helpt om in 2045 aardgasvrij en energieneutraal te zijn. De gemeente bekijkt je aanvraag en beoordeelt of er voor jouw plan subsidie beschikbaar is.

Bedrag

Maximaal € 5.000 per initiatief.

Belangrijkste voorwaarden

 • Aan het initiatief minimaal 15 bewoners deelnemen
 • Het project moet binnen 3 maanden na ontvangst van het geldbedrag starten

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.

 • Bedrag: maximaal € 5000
 • Geldt voor: Nijmegen
 • Combinatie mogelijk: Ja

Lening(5)

Energiebespaarlening

woningisolatiewarmtepompzonnepanelenzonneboilerenergieneutrale-woningaardgasvrije-woningmuurvloerglasdakwarmte-teruglevering-uit-ventilatieluchtdouche-warmteterugwinninglage-temperatuur-verwarmingenergie-adviesventilatieasbest-verwijderen

De Energiebespaarlening is een regeling, waarbij huiseigenaren tegen een gunstige rente een lening kunnen afsluiten voor energiebesparende maatregelen zoals dak-, vloer- en gevelisolatie, isolatieglas en zonnepanelen.

Kenmerken van de lening voor particuliere woningeigenaren

 • Vanaf € 1.000 tot maximaal €25.000 lenen
 • Voor een Zeer energiezuinig pakket tot maximaal € 50.000,- en voor Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de meter tot maximaal € 65.000,- per woning.
 • Het rentetarief van de lening staat vast tijdens de looptijd van de lening. Je kiezen voor een looptijd van 7, 10 of 15 jaar en voor leenbedragen vanaf €15.000 ook voor 20 jaar.
 • De rente van de lening is voor de meeste woningeigenaren fiscaal aftrekbaar.
 • De lening is annuïtair. Dat betekent dat je aan het einde van de looptijd de volledige lening hebt terugbetaald. Je betaalt over de hele looptijd een vast bedrag per maand.
 • Vervroegd aflossen mogelijk zonder extra kosten

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze lening.

Aankondiging najaar 2022: Lening voor mensen zonder leenruimte

Het Warmtefonds streeft ernaar om woningeigenaren met een laag inkomen vanaf het najaar 2022 een lening tegen 0% rente aan te bieden. Daarnaast wil het fonds dan ook financiering voor woningeigenaren zonder leenruimte mogelijk maken.

 • Bedrag: vanaf € 1.000
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Energiebespaarbudget Nationale Hypotheek Garantie (bouwdepot)

woningisolatiewarmtepompzonnepanelenzonneboileraardgasvrije-woningenergieneutrale-woningmuurvloerdakglasventilatielage-temperatuur-verwarmingdouche-warmteterugwinningwarmte-teruglevering-uit-ventilatielucht

Hypotheek afsluiten of wil je je hypotheek verhogen? En wil jij jouw woning verduurzamen, maar weet je nog niet hoe? Dan is het Energiebespaarbudget iets voor jou! Je hoeft vooraf geen specificatie aan te leveren.

Als je jouw keuze hebt gemaakt en de energiebesparende maatregelen hebt laten uitvoeren, dan stuur je de factuur naar de hypotheekverstrekker. Die controleert of de maatregel binnen je energiebespaarbudget past. En daarna wordt de factuur betaald. Handig, snel en duurzaam, dat is het energiebespaarbudget!

Bedrag

Het Energiebespaarbudget kan in elke hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie opgenomen worden tot 106% van de marktwaarde van de woning.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je hoeft bij het afsluiten van de hypotheek nog niet te beslissen welke maatregelen je wil nemen. Er is namelijk geen (kosten)specificatie vooraf nodig
 • De energiebesparende maatregelen hoeven niet in een taxatierapport opgenomen te worden. De hypotheek is maximaal 106% van de woningwaarde vóór uitvoering van de energiebesparende maatregelen
 • Je mag alle erkende energiebesparende maatregelen uit het Energiebespaarbudget financieren
 • Je moet aantonen dat je de aanvullende lening besteedt aan energiebesparende maatregelen. Daarom wordt het geld niet direct uitgekeerd, maar op een bouwdepot gestort
 • Als er na afloop van de termijn nog geld aanwezig is in het bouwdepot, zal de geldverstrekker het bouwdepot opheffen en het restant in mindering brengen op je hypotheek

LET OP: Nog niet alle hypotheekverstrekkers bieden het Energiebespaarbudget aan!

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze regeling.

 • Bedrag: tot 106 % marktwaarde woning
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Stimuleringslening

woningisolatiewarmtepompzonnepanelenzonneboileraardgasvrije-woningenergieneutrale-woningmuurvloerdakglasdouche-warmteterugwinningwarmte-teruglevering-uit-ventilatieluchtasbest-verwijderen

De Stimuleringslening is een lening waarmee je onderhoud, verduurzaming, renovatie of restauratie van je woning kunt financieren.

Jouw gemeente of provincie vindt het belangrijk dat ook jij investeert in een goede en plezierige leefomgeving. Zij helpen je daarom financieel een handje met de Simuleringslening. Het doel, de voorwaarden en het rentepercentage van de Stimuleringslening verschillen per gemeente. Zo geeft de ene gemeente een Stimuleringslening voor energiebesparende maatregelen zoals isolatie en duurzame warmte. En andere gemeenten kan de Stimuleringslening bijvoorbeeld inzetten voor onderhoud, het verwijderen van asbest of om verpaupering van buurten tegen te gaan.

Klik op de knop ‘aanbieder’ om te zien wat de voorwaarden in jouw gemeente zijn.

 • Bedrag:
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Duurzame Monumenten Lening (eigenaar-bewoner-VvE)

aardgasvrije-woningzonneboilerzonnepanelenwarmtepompwoningisolatieenergie-adviesventilatieglasdakvloermuurdouche-warmteterugwinningwarmte-teruglevering-uit-ventilatielucht

De Duurzame Monumenten Lening is voor rijksmonumentale woningen of appartementen.

Als u gaat restaureren, dan is dat vaak ook het moment om energiebesparende maatregelen in of aan uw monument toe te passen. Verduurzaming draagt bij aan het behoud van uw monument. Speciaal voor deze werkzaamheden kunt u de Duurzame Monumenten-Lening inzetten.

Bedrag

De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen in of aan de woning of appartement. De lening voor een eigenaar-bewoner bedraagt minimaal 2.500 euro en maximaal 100.000 euro.

Wat houdt de Duurzame Monumenten-Lening in?

• De Duurzame Monumenten-Lening is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost.
• U leent tegen een lage rente.
• De rentevaste periode is 10 jaar.
• De Duurzame Monumenten-Lening heeft een maximale looptijd van 30 jaar.

Belangrijkste voorwaarden

Je bent eigenaar of VvE van een rijksmonument.
Je vraagt de lening aan voordat je begint met de werkzaamheden.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze lening.

 • Bedrag: 2.500 tot maximaal 100.000 euro.
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Toekomstbestendig Wonen Lening Nijmegen

woningisolatiemuurdakglasvloerwarmtepompzonnepanelenventilatiezonneboilerasbest-verwijderengroene-dakenregenpijp-afkoppelen-van-rioolregenwatertuinlage-temperatuur-verwarmingdouche-warmteterugwinningwarmte-teruglevering-uit-ventilatielucht

Ben je woningeigenaar en wil je energie besparen in huis of een duurzamere woning? Of wil je aanpassingen doen in je woning, zodat je daar veilig en comfortabel kunt blijven wonen als je ouder wordt? Dan kun je met de Toekomstbestendig Wonen Lening van de gemeente Nijmegen geld lenen voor deze maatregelen.

Met de lening kun je de volgende maatregelen nemen:

 • Verduurzamen van je woning
 • Levensloopbestendig maken van je woning
 • Asbest saneren
 • Sloop- en herstelwerkzaamheden (laten) uitvoeren aan de fundering

Zo kun je bijvoorbeeld je woning isoleren, zonnepanelen plaatsen en een slaap- en badkamer op de begane grond maken. 

Bedrag

Het minimale leenbedrag is € 2500.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je bent eigenaren van een bestaande woning in Nijmegen
 • Je moet altijd minimaal 1 energiemaatregel nemen.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze lening. 

 • Bedrag: vanaf € 2.500
 • Geldt voor: Nijmegen
 • Combinatie mogelijk: Ja

Overig(2)

BTW op zonnepanelen terugvragen

zonnepanelen

Als je als particulier zonnepanelen koopt, kun je de btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen terugvragen van de Belastingdienst.

Bedrag

De btw over de aanschaf en installatie van zonnepanelen kan worden teruggevraagd. Bij een standaardpakket van 10 zonnepanelen (3.000 wattpiek) voor € 4.700 kun je bijvoorbeeld € 700 terugvragen.

Belangrijkste voorwaarde

 • Voordat je begint: zorg je ervoor dat de factuur van de zonnepanelen en de energierekening op dezelfde naam staan. Anders kun je geen btw terugvragen.

Meer informatie over het terugvragen van BTW op zonnepanelen vind je op de site van Milieu Centraal. 

 • Bedrag: 21% van de aankoopprijs
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Laag BTW tarief voor isolatiewerkzaamheden

woningisolatiemuurvloerdakglas

Voor vloer-, bodem-, dak- en gevelisolatie en het aanbrengen van isolatieglas geldt het lage btw-tarief op arbeidsloon.

Het lage btw-tarief is 9 procent in plaats van de normale 21 procent. Het lage btw-tarief geldt alleen voor de arbeidskosten en niet voor de (isolatie)materialen. Die laatste vallen onder het normale btw-tarief. 

 • Bedrag:
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Volg ons op Facebook

We gebruiken cookies en analytics zoals te lezen in ons privacybeleid. Door gebruik van de website ga je hiermee akkoord.