Filter

Filter op financiering

Filter op categorie

Subsidiezoeker

10 resultaten voor een woningeigenaar in Zoetermeer

Subsidie(3)

Investeringssubsidie Duurzame Energie

warmtepompzonneboilerwoningisolatiemuurvloerdakglasaansluiting-op-warmtenet

Woningeigenaren kunnen subsidie aanvragen voor woningisolatie (glas, dak, vloer, muur, gevel), duurzame energieopwekking (zonneboiler of warmtepomp) en voor aansluiting op een warmtenet.

Om in aanmerking te komen voor een isolatiesubsidie, moet je voor minimaal 2 maatregelen subsidie aanvragen. Dat mag een tweede isolatiemaatregel zijn, maar ook een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting een op het warmtenet.

De subsidie voor een warmtepomp, zonneboiler of warmtenet-aansluiting hoef je niet in combinatie met een tweede maatregel aan te vragen.

Er zijn bepaalde technische eisen waaraan de isolatiemaatregel of de installatie moet voldoen. Deze eisen staan op zogenaamde maatregelenlijsten of apparatenlijsten.

Je moet de aanvraag binnen een jaar na het uitvoeren van de eerste maatregel doen. Je kan ook subsidie krijgen voor isolatiemaatregelen die je in 2020 hebt laten aanbrengen, maar ook dan geldt de aanvraagtermijn van een jaar na de eerste maatregel. De warmtepomp en zonneboiler tellen alleen mee als die na 30-6-2020 zijn geplaatst. Een aansluiting op een warmtenet moet op of na 1-1-2021 zijn gemaakt.

Subsidiebedragen isolatie

In onderstaande tabel zie je hoeveel subsidie je voor een isolatiemaatregel kunt ontvangen. De bedragen zijn aangeven per vierkante meter. Er gelden minimale en maximale oppervlakten waarvoor subsidie aangevraagd kan worden.

Isolatiemaatregel

Subsidiebedrag per m2

Minimale oppervlakte in m2

Maximale oppervlakte in m2

Spouwmuur isoleren

€ 5

15

170

Dakisolatie

€ 20

25

200

Vloer zolder isoleren

€ 5

25

130

Gevelisolatie (binnen of buiten)

€ 25

15

170

Vloerisolatie

€ 7

25

130

Bodemisolatie

€ 4

25

130

HR++ glas

€ 35

10

45

Triple glas (in combinatie met isolerend kozijn)

€ 100

10

45

Je kan ook subsidie krijgen voor een isolerende voordeur of achterdeur of kozijnpaneel, als onderdeel van de subsidie voor isolatieglas,

Subsidiebedragen installaties

De hoogte van de subsidie voor duurzame energieopwekking verschilt per apparaat. Ook moet het apparaat voldoen aan enkele voorwaarden. Hieronder vind je een overzicht met enkele installaties. Een complete lijst van de vergoedingen per apparaat vind je op rvo.nl.

Installatie

Subsidiebedrag

Warmtepomp lucht*

     <1 kW

€ 500

     >1 kW

€ 1.100 plus €100 per extra kW

Warmtepomp bodem*

     <1 kW

€ 500

     1-10 kW

€ 2.500

     >10 kW

€ 2.500 plus €100 per extra kW

Zonneboiler*

     <10 m2

€ 0,68 per kWh

     >10 m2

€ 0,30 per kWh

Individuele aansluiting warmtenet

€ 3.325

* Bij installatie van een A+ warmtepomp of zonneboiler wordt het subsidiebedrag met €150 verhoogd; bij A++ geldt een verhoging van €300. 

Belangrijkste voorwaarden

 • Je bent eigenaar van de woning en je woont er zelf (je hebt de woning dus niet verhuurd).
 • Als je subsidie voor isolatie aanvraagt, moet je minimaal twee isolatiemaatregelen uitvoeren, of één isolatiemaatregel combineren met de installatie van een warmtepomp/zonneboiler/aansluiting op een warmtenet. Bij aanschaf van een warmtepomp/zonneboiler/warmtenet hoef je geen tweede maatregel te nemen. Je kunt dus subsidie aanvragen voor:
  • installatie van 1 warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet.
  • het uitvoeren van 1 isolatiemaatregel (of meerdere) in combinatie met 1 warmtepomp/zonneboiler/aansluiting op een warmtenet.
  • het uitvoeren van 2 isolatiemaatregelen (of meer), waarbij je kunt kiezen uit: dakisolatie, spouwmuurisolatie, gevelisolatie (binnen of buiten), vloer- of bodemisolatie, plaatsen HR++ glas of triple glas.
 • De isolatiemaatregelen voldoen aan de vereiste isolatiewaarden en aan het vereiste minimum aantal vierkante meters.
 • Je vraagt de subsidie aan nadat de maatregelen uitgevoerd zijn.
 • Je doet de aanvraag binnen een jaar na het uitvoeren van de eerste maatregel.
 • De warmtepomp of zonneboiler is na 30 juni 2020 geïnstalleerd. De aansluiting op het warmtenet moet na 1 januari 2021 zijn gerealiseerd.
 • Je mag 1x een aanvraag doen voor een type isolatiemaatregel (1x spouw, 1x glas, etc).
 • Je krijgt alleen subsidie voor het nemen van energiebesparende maatregelen in een bestaande woning. Je krijgt geen subsidie voor een nieuwe aanbouw of nieuwbouwwoning.
 • Je krijgt alleen subsidie voor maatregelen die je laat uitvoeren door een deskundig bedrijf en niet voor maatregelen die je zelf uitvoert.
 • Vermeld in de aanvraag de 'meldcode' van het product of isolatiemateriaal dat je hebt gekocht. Vraag de installateur om de meldcode. Of kijk in de offerte welke materialen van welk merk met welke dikte of Rd waarde gebruikt worden. Zoek vervolgens in de lijst de bijbehorende meldcode op. Kom je er echt niet uit, dan kun je meldcode 'overig' invullen. Maar de behandeling van je subsidieaanvraag gaat dan veel langer duren.
 • Er zijn ook gemeentes en provincies die subsidie geven voor isolatiemaatregelen. Als je ISDE-aanvraag op of na 21 april 2021 hebt ingediend, mag je voor dezelfde maatregelen een ISDE subsidie aanvragen én een lokale subsidie (van een gemeente, provincie of waterschap). Heb je je ISDE aanvraag vόόr 21 april 2021 ingediend, dan heb je geen recht op de ISDE-subsidie als jij -of een vorige eigenaar- al een andere subsidie voor dezelfde soort maatregel heeft gekregen.
 • Verder mag je de subsidie combineren met een energiebespaarlening of extra hypotheekruimte voor energiebesparing (dat is een extra lening via je hypotheek).

Kijk voor alle voorwaarden en details op de website van de aanbieder van deze subsidie: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 • Bedrag:
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Microsubsidie isolatie voor woningeigenaren en huurders Zuid-Holland

woningisolatiemuurvloerdakglasmaatwerkadvies

Particuliere woningeigenaren en huurders in de provincie Zuid-Holland kunnen subsidie krijgen als zij in hun woning energiebesparende maatregelen treffen. De WOZ-waarde (als het om een eigen woning gaat) mag dan echter niet hoger zijn dan €250.000. Gaat het om een huurwoning dan moet de huur lager zijn dan €950 per maand.

Bedrag

De maximale subsidie voor particulieren bedraagt €3.000

 

Belangrijkste voorwaarden

Voor particulieren (natuurlijke rechtspersonen) is het mogelijk om subsidie aan te vragen. 

 • Subsidie kan alleen achteraf worden aangevraagd.
 • Subsidie is mogelijk voor een maatwerkadvies gericht op verduurzaming van de woning. Een maatwerkadvies wordt tot €300 voor 100% vergoed.
 • Subsidie is ook mogelijk voor het nemen van besparingsmaatregelen (vooral isolatiemaatregelen). De hoogte van de subsidie is 75% van de werkelijke kosten van de energiebesparende maatregelen. De maximum subsidie is €3.000 en de minimale subsidie is €300.
 • Het kan gaan om een huurwoning of een eigen woning, de aanvrager moet de woning wel zélf bewonen.
 • Bij een huurwoning mag de kale maandhuur niet hoger zijn dan €950. Gaat het om een eigen woning dan geldt een maximale WOZ-waarde van €250.000 (peildatum januari 2020)

 

Meer informatie en alle voorwaarden van deze subsidieregeling staan op de website van de aanbieder onder het kopje 'Microsubsidie voor particulieren (huurders en huiseigenaren)'.

Let op: De subsidiepot voor VvE's en (sport-)verenigingen is leeg, maar dit geldt dus niet voor de microsubsidies voor particulieren!  

 • Bedrag:
 • Geldt voor: Den Haag
 • Combinatie mogelijk: Ja

Voor subsidies om je dak of tuin te vergroenen: check Groene subsidiewijzer

asbest-verwijderenregenwatertuingeveltuinregenpijp-afkoppelen-van-riooltegels-uit-tuin-verwijderengroene-daken

Misschien heeft jouw gemeente ook subsidies om je dak of tuin te vergroenen. Die subsidies staan niet in de Energiesubsidiewijzer maar in de Groene subsidiewijzer.

Check op de groene subsidiewijzer of jouw gemeente ook subsidies heeft voor:

 • Groene daken
 • Tegels uit tuin verwijderen
 • Regenpijp afkoppelen van riool / regenton
 • Geveltuin
 • Regenwatertuin
 • Asbest verwijderen
 • Bedrag:
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Lening(4)

Energiebespaarlening

woningisolatiewarmtepompzonnepanelenzonneboilerenergieneutrale-woningaardgasvrije-woningmuurvloerglasdakwarmte-teruglevering-uit-ventilatieluchtdouche-warmteterugwinninglage-temperatuur-verwarmingmaatwerkadviesventilatieasbest-verwijderen

De Energiebespaarlening is een regeling, waarbij huiseigenaren tegen een gunstige rente een lening kunnen afsluiten voor energiebesparende maatregelen zoals dak-, vloer- en gevelisolatie, isolatieglas en zonnepanelen.

Kenmerken van de lening voor particuliere woningeigenaren

 • Tot maximaal €25.000 lenen
 • Vast maandbedrag en looptijd
 • Voor een Zeer energiezuinig pakket tot maximaal € 50.000,- en voor Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de meter tot maximaal € 65.000,- per woning. Lees de aanvullende informatie
 • Rente staat vast gedurende de looptijd
 • Vervroegd aflossen mogelijk zonder extra kosten

Voor zonnepanelen geldt dat maximaal 75% van het leenbedrag mag worden besteed aan zonnepanelen. De overige 25% moet besteed worden aan andere energiebesparende maatregelen.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze lening.

 • Bedrag: maximale lening € 50.000
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Energiebespaarbudget Nationale Hypotheek Garantie (bouwdepot)

woningisolatiewarmtepompzonnepanelenzonneboileraardgasvrije-woningenergieneutrale-woningmuurvloerdakglasventilatielage-temperatuur-verwarmingdouche-warmteterugwinningwarmte-teruglevering-uit-ventilatielucht

Hypotheek afsluiten of wil je je hypotheek verhogen? En wil jij jouw woning verduurzamen, maar weet je nog niet hoe? Dan is het Energiebespaarbudget iets voor jou! Je hoeft vooraf geen specificatie aan te leveren.

Als je jouw keuze hebt gemaakt en de energiebesparende maatregelen hebt laten uitvoeren, dan stuur je de factuur naar de hypotheekverstrekker. Die controleert of de maatregel binnen je energiebespaarbudget past. En daarna wordt de factuur betaald. Handig, snel en duurzaam, dat is het energiebespaarbudget!

Bedrag

Het Energiebespaarbudget kan in elke hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie opgenomen worden tot 106% van de marktwaarde van de woning.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je hoeft bij het afsluiten van de hypotheek nog niet te beslissen welke maatregelen je wil nemen. Er is namelijk geen (kosten)specificatie vooraf nodig
 • De energiebesparende maatregelen hoeven niet in een taxatierapport opgenomen te worden. De hypotheek is maximaal 106% van de woningwaarde vóór uitvoering van de energiebesparende maatregelen
 • Je mag alle erkende energiebesparende maatregelen uit het Energiebespaarbudget financieren
 • Je moet aantonen dat je de aanvullende lening besteedt aan energiebesparende maatregelen. Daarom wordt het geld niet direct uitgekeerd, maar op een bouwdepot gestort
 • Als er na afloop van de termijn nog geld aanwezig is in het bouwdepot, zal de geldverstrekker het bouwdepot opheffen en het restant in mindering brengen op je hypotheek

LET OP: Nog niet alle hypotheekverstrekkers bieden het Energiebespaarbudget aan!

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze regeling.

 • Bedrag: tot 106 % marktwaarde woning
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Duurzame Monumenten Lening (eigenaar-bewoner-VvE)

aardgasvrije-woningzonneboilerzonnepanelenwarmtepompwoningisolatiemaatwerkadviesventilatieglasdakvloermuurdouche-warmteterugwinningwarmte-teruglevering-uit-ventilatielucht

De Duurzame Monumenten Lening is voor rijksmonumentale woningen of appartementen.

Als u gaat restaureren, dan is dat vaak ook het moment om energiebesparende maatregelen in of aan uw monument toe te passen. Verduurzaming draagt bij aan het behoud van uw monument. Speciaal voor deze werkzaamheden kunt u de Duurzame Monumenten-Lening inzetten.

Bedrag

De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen in of aan de woning of appartement. De lening voor een eigenaar-bewoner bedraagt minimaal 2.500 euro en maximaal 100.000 euro.

Wat houdt de Duurzame Monumenten-Lening in?

• De Duurzame Monumenten-Lening is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost.
• U leent tegen een lage rente.
• De rentevaste periode is 10 jaar.
• De Duurzame Monumenten-Lening heeft een maximale looptijd van 30 jaar.

Belangrijkste voorwaarden

Je bent eigenaar of VvE van een rijksmonument.
Je vraagt de lening aan voordat je begint met de werkzaamheden.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze lening.

 • Bedrag: 2.500 tot maximaal 100.000 euro.
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Andere aanbieders van leningen en hypotheken

woningisolatiewarmtepompzonnepanelenzonneboileraardgasvrije-woningenergieneutrale-woningmuurvloerdakglasventilatiedouche-warmteterugwinningwarmte-teruglevering-uit-ventilatielucht

Er zijn ook allerlei commerciële aanbieders die leningen en hypotheken aanbieden. Bij het afsluiten van je hypotheek mag je extra lenen voor energiebesparende maatregelen: tot 6 procent van de waarde van je woning, met een maximum van 9.000 euro.

Raadpleeg je bank hypotheekverstrekker of financieel adviseur. Vraag naar de regeling 'extra hypotheek voor energiebesparende voorzieningen' of 'financiering van EBV'.

Voor welke maatregelen kun je extra lenen?

De verbeteringen aan je huis vallen onder de regeling ‘extra hypotheek voor energiebesparende voorzieningen’:

 • Isolatie van dak, vloer en gevel
 • HR++ en triple glas
 • Isolerende kozijnen en deuren
 • Warmtepomp
 • Zonneboiler
 • Zonnepanelen
 • Energiezuinige ventilatie
 • Warmteterugwinning
 • HR-ketel
 • Bedrag:
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Overig(3)

BTW op zonnepanelen terugvragen

zonnepanelen

Als je als particulier zonnepanelen koopt, kun je de btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen terugvragen van de Belastingdienst.

Bedrag

De btw over de aanschaf en installatie van zonnepanelen kan worden teruggevraagd. Bij een standaardpakket van 10 zonnepanelen (3.000 wattpiek) voor € 4.700 kun je bijvoorbeeld € 700 terugvragen.

Belangrijkste voorwaarde

 • Voordat je begint: zorg je ervoor dat de factuur van de zonnepanelen en de energierekening op dezelfde naam staan. Anders kun je geen btw terugvragen.

Meer informatie over het terugvragen van BTW op zonnepanelen vind je op de site van Milieu Centraal. 

 • Bedrag: 21% van de aankoopprijs
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Laag BTW tarief voor isolatiewerkzaamheden

woningisolatiemuurvloerdakglas

Voor vloer-, bodem-, dak- en gevelisolatie en het aanbrengen van isolatieglas geldt het lage btw-tarief op arbeidsloon.

Het lage btw-tarief is 9 procent in plaats van de normale 21 procent. Het lage btw-tarief geldt alleen voor de arbeidskosten en niet voor de (isolatie)materialen. Die laatste vallen onder het normale btw-tarief. 

 • Bedrag:
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)

kleine-energiebesparende-maatregelenmaatwerkadvies

Veel gemeenten bieden huurders en woningeigenaren de mogelijkheid kleine energiemaatregelen uit te voeren in hun woning. Dit doen ze met een zogenaamde RREW uitkering die de gemeenten bij de overheid kunnen aanvragen. Controleer of jouw gemeente deze mogelijkheid biedt.

Met het RREW budget kunnen gemeenten eenvoudige energiebesparende maatregelen vergoeden voor huurders en woningeigenaren. Het gaat om maatregelen die je eenvoudig zelf kunt uitvoeren in je woning, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van tochtstrips en radiatorfolie of het gebruik van ledlampen. Ook het energiezuinig laten afstellen van je verwarmingssysteem of ventilatiesysteem en een advies over energiebesparing in jouw woning behoort tot de mogelijkheden. 

Let op: niet alle gemeenten kennen deze mogelijkheid. Ook kunnen de maatregelen per gemeente verschillend zijn. Check daarom altijd eerst bij je gemeente (of je energieloket) of deze een RREW regeling kent en zo ja, welke maatregelen vergoed worden. 

Budget
Per woning is maximaal €100 beschikbaar. 


Deelnemende gemeenten
Deelnemende gemeenten zijn in de loop van 2021 bekend. De lijst met gemeenten wordt op de RVO website gepubliceerd.

 • Bedrag: €100 per woning
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Help verduurzamen, stem website van het jaar!

3e jaar op rij genomineerd in de categorie Duurzaamheid. 

STEM HIER EN VERDUURZAAM NEDERLAND

We gebruiken cookies en analytics zoals te lezen in ons privacybeleid. Door gebruik van de website ga je hiermee akkoord.