Subsidiezoeker

Filter

Filter op financiering

Filter op categorie

20 resultaten voor een woningeigenaar in Amsterdam

Subsidie(6)

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)

woningisolatieaardgasvrije-woningenergieneutrale-woningventilatieglasdakvloermuurgevelwarmte-teruglevering-uit-ventilatielucht

Voor het isoleren van je dak, spouwmuur, gevel, vloer en glas kun je ongeveer 20 procent subsidie krijgen. Voorwaarde is dat je ten minste 2 isolatiemaatregelen laat uitvoeren.

Let op: Tussen 1 juni en 31 december 2020 kun je tijdelijk meer subsidie krijgen. Zie het bericht onderaan deze deze pagina.

Neem je minimaal twee maatregelen, dan kun je ook subsidie krijgen voor een paar aanvullende maatregelen die energie besparen, zoals een isolerende buitendeur, energiezuinig ventilatiesysteem, maatwerkadvies, energieverbruiksmanager of slimme thermostaat. Als je je woning zeer energiezuinig of energieneutraal maakt, kun je bonussubsidie tot 4000 euro krijgen.

Subsidiebedragen:

In onderstaande tabel zie je hoeveel subsidie je voor een isolatiemaatregel kunt ontvangen. De bedragen zijn aangeven per vierkante meter.

Isolatiemaatregel

Subsidiebedrag per m2

Tijdelijk hogere bedrag

(1-6 tot en met 31-12-2020)

Spouwmuur isoleren

€ 5

€ 8

Dakisolatie

€ 20

€ 30

Vloer zolder isoleren

€ 5

€ 8

Gevelisolatie (binnen of buiten)

€ 25

€ 38

Vloerisolatie

€ 7

€ 11

Bodemisolatie

€ 4

€ 6

HR++ glas

€ 35

€ 53

Triple glas (in combinatie met isolerend kozijn)

€ 100

€ 150

* Met panelen worden de kunststof of houten schotten bedoeld die in hetzelfde kozijn zitten als het glas. Die schotten zitten vaak onder de ramen of aan de zijkant.

Heb je twee of meer grote energiebesparende maatregelen genomen? Dan kun je ook subsidie krijgen voor een of meer van onderstaande aanvullende maatregelen:

 • Een isolerende buitendeur (U-waarde maximaal 1,5).
 • Een CO2-gestuurd ventilatiesysteem of een systeem voor balansventilatie met wtw met een rendement van minstens 90%.
 • Waterzijdig inregelen van je verwarmingssysteem
 • Energieverbruiksmanager of slimme thermostaat.

Daarnaast kun je geld krijgen voor een maatwerkadviesrapport (150 euro) door een Energieprestatie-adviseur (EPA). 

Bonus voor zeer energiezuinig huis

Wil je je huis zeer energiezuinig of zelfs energieneutraal maken? Dan kun je álle isolatiemaatregelen laten uitvoeren en voor zeer hoge isolatiewaarden kiezen. Neem je daarbij ook isolerende deuren en kozijnen, een ventilatiesysteem (CO2-gestuurd of balansventilatie met wtw) en zorg je voor een goede kierdichtheid die je aantoont met een luchtdichtheidstest, dan levert dat je een extra bedrag van 4.000 euro op.

Belangrijkste voorwaarden:

 • Je bent eigenaar van de woning en je woont er zelf (je hebt de woning dus niet verhuurd).
 • Je kunt alleen subsidie aanvragen voor maatregelen die uitgevoerd zijn vanaf 15 augustus 2019.
 • Je laat 2 of meer van de volgende maatregelen uitvoeren: dakisolatie, spouwmuurisolatie, gevelisolatie (binnen of buiten), vloer- of bodemisolatie, plaatsen HR++ glas of triple glas.
 • De isolatiemaatregelen voldoen aan de vereiste isolatiewaarden.
 • Voor isolatie van het dak, de gevel, de vloer of het glas moet je de maatregel toepassen voor de gehele woning of voldoen aan het vereiste minimum aantal vierkante meters. Die oppervlaktes verschillen per woningtype.
 • Je krijgt voor een woning maar één keer een SEEH subsidie. Wil je meer dan 2 isolatiemaatregelen nemen? Vraag dan in één keer voor alle maatregelen tegelijk subsidie aan. Heb jij of een vorige eigenaar al een keer een SEEH subsidie voor deze woning aangevraagd, dan kun je geen subsidie meer krijgen.
 • Je vraagt de subsidie aan nadat de maatregelen uitgevoerd zijn.
 • Je krijgt alleen subsidie voor het nemen van energiebesparende maatregelen in een bestaande woning. Je krijgt geen subsidie voor een nieuwe aanbouw of nieuwbouwwoning.
 • Je krijgt alleen subsidie voor maatregelen die je laat uitvoeren door een bedrijf en niet voor maatregelen die je zelf uitvoert.

Kijk voor alle voorwaarden en details op de website van de aanbieder van deze subsidie (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Tijdelijk hogere subsidie voor isolatie

Tussen 1 juni en 31 december 2020 krijg je tijdelijk meer subsidie als je je woning isoleert. De bedragen van de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) worden tijdelijk met 10% verhoogd tot 30% van de investeringskosten. Zo wil Minister Ollongren in deze onzekere tijden de particuliere woningeigenaren en VvE's extra helpen bij het verduurzamen van hun woning.

Particuliere woningeigenaren:

Als je tussen 1 juni en 31 december 2020 minimaal twee isolatiemaatregelen laat uitvoeren én betaalt, dan kom je aanmerking voor de verhoogde subsidie. Heb je de eerste maatregel al voor 1 juni uitgevoerd of betaald? Als je de tweede maatregel dan uitvoert en betaalt tussen 1 juni en 31 december, kun je voor beide maatregelen het verhoogde subsidiebedrag krijgen. Zorg dat je de subsidieaanvraag ook uiterlijk op 31 december hebt ingediend.

VvE:

VvE’s die tussen 1 juni en 31 december 2020 een subsidieaanvraag indienen voor twee of meer energiebesparende maatregelen, krijgen de verhoogde subsidie. Dit komt omdat de VvE's hun aanvraag moeten indienen vóórdat ze maatregelen gaan uitvoeren.

De nieuwe subsidiebedragen voor iedere isolatiemaatregel kun je na 1 juni vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 • Bedrag: ongeveer 20% van de kosten tot max € 10.000
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Subsidie groene daken en groene gevels Amsterdam

groene-daken

Amsterdammers en organisaties kunnen subsidie aanvragen voor het aanleggen van groene daken en gevels. Goed voor milieu, klimaat en waterafvoer.

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • het aanleggen van een groen dak
 • het aanleggen van een groene gevel
 • het aanleggen van een groen dak en een groene gevel

De belangrijkste voorwaarden:

 • Het gaat om een bestaand gebouw of bestaande woonboot in Amsterdam.
 • Het gebouw of de woonboot moet 5 jaar of ouder zijn. Als u het groene dak aanlegt op een aanbouw, opbouw of bijgebouw, dan moet dat deel van het gebouw 5 jaar of ouder zijn.
 • U start pas met de werkzaamheden nadat u het besluit van de gemeente hebt ontvangen dat u de subsidie krijgt.
 • Een groen dak moet een oppervlak van 30 m2 of meer hebben. Is uw dak kleiner dan 30 m2? U mag ook meerdere daken in 1 aanvraag samenvoegen om boven de 30 m2 uit te komen. Bijvoorbeeld samen met uw buren.
 • Het groene dak kan minimaal 30 liter water per m2 opslaan.
 • De groene gevel heeft een minimum oppervlak van 30 m2.
 • De groene gevel is goed zichtbaar vanaf de straat of het water.

Hoogte van het subsidiebedrag voor een groen dak:

 • Het subsidiebedrag is maximaal 50% van de kosten van het groene dak of de groene gevel.
 • Maximaal € 30,- per m2 bij een waterbergende capaciteit van 50 liter per m2 of minder
 • Maximaal € 50,- per m2 bij een waterbergende capaciteit van meer dan 50 liter per m2.
 • Bestaat het oppervlakte van uw dak voor 50% of meer uit (inheemse) grassen, kruiden en struiken en minder dan 50% uit sedum? Dan krijgt u maximaal € 10,- meer krijgen per m2.
 • Het maximumbedrag per subsidieaanvraag is € 50.000,-.

Hoogte van het subsidiebedrag voor een groene gevel:

 • Het subsidiebedrag is maximaal 50% van de subsidiabele kosten.
 • Maximaal € 30,- per m2 voor een gevel die wortelt in de grond, zoals klimop.
 • Maximaal € 50,- per m2 voor een gevel die wortelt in een constructie.
 • Het maximumbedrag per subsidieaanvraag is € 10.000,-.

U kunt subsidie aanvragen tot de subsidiepot leeg is.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.

 • Bedrag: tot € 50 per m2
 • Geldt voor: Amsterdam
 • Combinatie mogelijk: Ja

Subsidie duurzame zelfbouw Amsterdam

woningisolatiewarmtepompzonnepanelenzonneboileraardgasvrije-woning

U kunt subsidie aanvragen voor het bouwen van een duurzame nieuwbouwwoning of meerdere duurzame nieuwbouwwoningen.

Voor de woningen gelden deze voorwaarden:

 • De woning / de woningen zijn aardgasvrij (in de subsidieregeling: 'aardgasloos').
 • Als u hout toepast in het casco (de gevelopbouw, buitenkozijnen van ramen en deuren en buitendeuren) gebruikt u uitsluitend FSC-gecertificeerd hout.
 • De woning / de woningen hebben een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) die 0,25 lager is dan de EPC-waarde in het Bouwbesluit op het moment dat u de subsidie aanvraagt.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de EPC-waarde die u wilt bereiken. Als u aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u:

 • € 3.000,- per woning bij een EPC-waarde die 0,25 lager is dan de EPC-waarde in het Bouwbesluit op het moment dat u de subsidie aanvraagt tot een EPC-waarde van -0,15.
 • € 5.000,- per woning bij een EPC-waarde van -0,15 of lager.

Het maximale subsidiebedrag per nieuwbouwwoning is € 5.000,-. Als een collectief van particuliere eigenaren meerdere nieuwbouwwoningen wilt realiseren, is het maximale subsidiebedrag voor het hele gebouw € 200.000.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.

 • Bedrag: tot € 5.000
 • Geldt voor: Amsterdam
 • Combinatie mogelijk: Ja

Subsidie Gebiedsgericht aardgasvrij Amsterdam

aardgasvrije-woningwarmtepomplage-temperatuur-verwarming

U kunt eenmalige subsidie aanvragen voor het verbouwen van een vastgoed (o.a. woningen) naar aardgasvrij.

U kunt deze subsidie aanvragen als u eigenaar of bewoner bent van een bestaand vastgoed dat gebruik maakt van aardgas. Nieuwbouw is uitgesloten van deze regeling.

 • de kos­ten die u maakt om uw vast­goed aard­gas­vrij te ma­ken
 • de kos­ten van het (la­ten) af­slui­ten van het aard­gas­net­werk
 • Vraag de subsidie aan voordat u begint met de werkzaamheden.

De bedragen hangen af van de plek waar u woont en de maatregelen die u neemt. 

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder.

 • Bedrag: variabel
 • Geldt voor: Amsterdam
 • Combinatie mogelijk: Ja

Investeringssubsidie Duurzame Energie

warmtepompzonneboiler

Particuliere huishoudens en zakelijke gebruikers (waaronder VVE's) die zelf duurzame energie willen opwekken kunnen subsidie aanvragen voor zonneboilers en warmtepompen.

De subsidie is afhankelijk van de gekozen maatregel. 

Berekeningswijze subsidiebedragen

Vanaf 1 juli 2017 krijg je bij aankoop van een luchtwarmtepomp van 1 kilowatt of minder een basissubsidiebedrag van 1.100 euro. Voor warmtepompen met een groter vermogen wordt dat subsidiebedrag verhoogd met 100 euro voor elke kilowatt aan extra vermogen. Voor een warmtepomp van 5 kilowatt krijg je dus 1.100 + 400 =  1.500 euro.

De extra bonus voor zeer zuinige warmtepompen blijft in stand. Voor een warmtepomp met energielabel A+ krijg je 150 extra subsidie en met A++ 300 euro.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.

Let op: Wijzigingen per 1 januari 2020:

Per 1 januari 2020 is de ISDE-subsidie vervallen voor pelletkachels en biomassaketels. Ook kun je geen ISDE-subsidie meer aanvragen voor alle apparaten die worden geplaatst in nieuwbouwwoningen waarvoor de omgevingsvergunning na 30 juni 2018 is aangevraagd. Ook is het subsidiebedrag veranderd voor kleine warmtepompen die worden gebruikt voor de verwarming van tapwater, zoals warmtepompboilers. Voor particulieren geldt een overgangsregeling:

 • U kunt nog subsidie aanvragen voor een pelletkachel of een biomassaketel als u deze heeft geïnstalleerd in 2019. U doet uw aanvraag binnen 6 maanden na installatie.
 • U kunt ook een aanvraag indienen voor een pelletkachel of biomassaketel als u een afwijzing heeft ontvangen vanwege budgetuitputting in 2019. U doet uw aanvraag voor 1 juli 2020. 
 • U kunt een aanvraag indienen voor een zonneboiler of een warmtepomp voor uw eigen woning waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd na 30 juni 2018, wanneer dit apparaat is aangeschaft voor 1 januari 2020. U kunt het apparaat nog installeren tot 1 juli 2020. U doet uw aanvraag binnen 6 maanden na installatie.
 • Bedrag: 1.100 euro of meer
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Subsidie Blauwgroene daken Gemeente Amsterdam

groene-daken

U kunt subsidie aanvragen om uw dak ‘blauwgroen’ te maken. Op uw dak slaat u dan regenwater op als buffer tussen extreme regenbuien en langdurige droogte. Dit maakt de stad groener en koeler en bevordert de biodiversiteit.

Let op: De Subsidie Blauwgroene daken geldt voor grote daken van minimaal 200 m2. Daken met een oppervlakte van 30 tot 200 m2 komen in aanmerking voor de subsidie Groene daken en gevels Amsterdam.

Hiervoor kunt u subsidie aanvragen:

 • de aan­leg van een blauw­groen dak
 • de aan­schaf en in­stal­la­tie van 1 of meer slim­me dak­stu­wen
 • het be­heer en on­der­houd van de dak­stuw voor maxi­maal 5 jaar

Dit zijn de voorwaarden waaraan u moet voldoen:

 • Het ge­bouw moet in Am­ster­dam staan of lig­gen. Alle soor­ten ge­bou­wen zijn mo­ge­lijk: kan­to­ren, be­drijfs­pan­den, bij­ge­bou­wen, aan­bou­wen, uit­bou­wen, wo­nin­gen, woon­bo­ten, woon­wa­gens of scho­len, be­staand en nieuw­bouw.
 • Het dak­op­per­vlak moet min­stens 200 m2 aan­een­ge­slo­ten zijn, met een hel­ling van maxi­maal 1%.
 • Het dak moet aan­toon­baar ge­mid­deld min­stens 60 li­ter wa­ter per m2 kun­nen op­slaan.
 • U moet min­stens de helft van het wa­ter­ber­gings­op­per­vlak­te be­plan­ten.

Subsidiebedrag

U krijgt maximaal 75% van de totale subsidiabele kosten vergoed, met een maximum van € 150.000. Per onderdeel is dat:

 • aan­leg blauw­groen dak: 50% ver­goed, maxi­maal € 150,- per m2
 • aan­schaf en in­stal­la­tie dak­stuw: 100% ver­goed, maxi­maal € 3.000,- per stuw
 • be­heer en on­der­houd dak­stuw voor maxi­maal 5 jaar: 100% ver­goed, maxi­maal € 1.200,- per jaar voor de eer­ste dak­stuw en maxi­maal € 200,- per jaar voor elke vol­gen­de dak­stuw

Lees altijd de volledige subsidieregeling Blauwgroene daken Amsterdam 2020 en de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.

 • Bedrag: variabel
 • Geldt voor: Amsterdam
 • Combinatie mogelijk: Ja

Lening(12)

Energiebespaarlening

woningisolatiewarmtepompzonnepanelenzonneboilerenergieneutrale-woningaardgasvrije-woninggevelmuurvloerglasdakwarmte-teruglevering-uit-ventilatieluchtdouche-warmteterugwinninglage-temperatuur-verwarmingmaatwerkadviesventilatieasbest-verwijderen

De Energiebespaarlening is een regeling, waarbij huiseigenaren tegen een gunstige rente een lening kunnen afsluiten voor energiebesparende maatregelen zoals dak-, vloer- en gevelisolatie, isolatieglas en zonnepanelen.

Kenmerken van de lening

 • Je kunt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- lenen
 • Voor een Zeer energiezuinig pakket tot maximaal € 50.000,- en voor Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de meter  tot maximaal € 65.000,- per woning.  Lees de aanvullende informatie
 • Je betaalt een aantrekkelijke rente
 • Looptijd van 7, 10 of 15 jaar
 • Rente staat vast gedurende hele looptijd
 • Vervroegd aflossen mogelijk zonder extra kosten

Voor zonnepanelen geldt dat maximaal 75% van het leenbedrag mag worden besteed aan zonnepanelen. De overige 25% moet besteed worden aan andere energiebesparende maatregelen.

De Energiebespaarlening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds. Het fonds is gefinancierd door de Rijksoverheid, de Rabobank, de ASN bank en de Council of Europe Development Bank (CEBStimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) voert de energiebespaarlening uit.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze lening.

 • Bedrag: maximale lening € 50.000
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Stimuleringslening

woningisolatiewarmtepompzonnepanelenzonneboileraardgasvrije-woningenergieneutrale-woninggevelmuurvloerdakglasdouche-warmteterugwinningwarmte-teruglevering-uit-ventilatieluchtasbest-verwijderen

De Stimuleringslening is een lening waarmee je onderhoud, verduurzaming, renovatie of restauratie van je woning kunt financieren.

Jouw gemeente of provincie vindt het belangrijk dat ook jij investeert in een goede en plezierige leefomgeving. Zij helpen je daarom financieel een handje met de Simuleringslening. Het doel, de voorwaarden en het rentepercentage van de Stimuleringslening verschillen per gemeente. Zo geeft de ene gemeente een Stimuleringslening voor energiebesparende maatregelen zoals isolatie en duurzame warmte. En andere gemeenten kan de Stimuleringslening bijvoorbeeld inzetten voor onderhoud, het verwijderen van asbest of om verpaupering van buurten tegen te gaan.

Klik op de knop ‘aanbieder’ om te zien wat de voorwaarden in jouw gemeente zijn.

 • Bedrag:
 • Geldt voor: Aalsmeer
 • Combinatie mogelijk: Ja

Energiebespaarbudget Nationale Hypotheek Garantie (bouwdepot)

woningisolatiewarmtepompzonnepanelenzonneboileraardgasvrije-woningenergieneutrale-woninggevelmuurvloerdakglasventilatielage-temperatuur-verwarmingdouche-warmteterugwinningwarmte-teruglevering-uit-ventilatielucht

Sluit je binnenkort een hypotheek af voor de aankoop van je huis? Of wil je je hypotheek verhogen voor een verbouwing of onderhoud? En wil jij jouw woning verduurzamen, maar weet je nog niet hoe? Dan is het Energiebespaarbudget iets voor jou! Je hoeft vooraf geen specificatie aan te leveren. Nadenken over verduurzaming kan ook prima nadat je de sleutel van jouw nieuwe woning al hebt gekregen. Of tijdens het maken van de verbouwingsplannen. Als je jouw keuze hebt gemaakt en de energiebesparende maatregelen hebt laten uitvoeren, dan stuur je de factuur naar de hypotheekverstrekker. Die controleert of de maatregel binnen je energiebespaarbudget past. En daarna wordt de factuur betaald. Handig, snel en duurzaam, dat is het energiebespaarbudget!

Bedrag

Het Energiebespaarbudget kan in elke hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie opgenomen worden tot 106% van de marktwaarde van de woning.

Belangrijkste voorwaarden

Het Energiebespaarbudget is een bouwdepot van maximaal 106% van de woningwaarde. De belangrijkste voorwaarden:

 • Je hoeft bij het afsluiten van de hypotheek nog niet te beslissen welke maatregelen je wil nemen. Er is namelijk geen (kosten)specificatie vooraf nodig
 • De energiebesparende maatregelen hoeven niet in een taxatierapport opgenomen te worden. De hypotheek is maximaal 106% van de woningwaarde vóór uitvoering van de energiebesparende maatregelen
 • Je mag alle erkende energiebesparende maatregelen uit het Energiebespaarbudget financieren
 • Je moet aantonen dat je de aanvullende lening besteedt aan energiebesparende maatregelen. Daarom wordt het geld niet direct uitgekeerd, maar op een bouwdepot gestort
 • Als er na afloop van de termijn nog geld aanwezig is in het bouwdepot, zal de geldverstrekker het bouwdepot opheffen en het restant in mindering brengen op je hypotheek
 • Je kunt op twee manieren gebruikmaken van het Energiebespaarbudget:
  1- Je betaalt de maatregelen eerst zelf. Vervolgens stuurt je de factuur en het betaalbewijs naar jouw hypotheekverstrekker. De hypotheekverstrekker betaalt jou dan weer vanuit het depot
  2- Je stuurt de factuur van de aannemer of uitvoerder meteen door naar de hypotheekverstrekker. De hypotheekverstrekker betaalt de aannemer of uitvoerder rechtstreeks vanuit het depot

Let op! Nog niet alle hypotheekverstrekkers bieden het Energiebespaarbudget aan!

Kijk voor meer informatie en alle informatie op de website van de aanbieder van deze regeling.

 • Bedrag: tot 106 % marktwaarde woning
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Duurzaamheidslening eigen woning Rabobank

woningisolatiewarmtepompzonnepanelengevelmuurvloerdakglas

Deze lening kun je het verduurzamen van je woning financieren. Je kunt hem gebruiken voor installatie van zonnepanelen of een warmtepomp. Of voor het verbeteren van de de isolatie van je woning.

Leenbedrag:

tot maximaal 50.000 euro

Kijk voor de actuele rente en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze lening.

 • Bedrag: tot € 50.000
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Duurzaam Wonen Hypotheek ABN-AMRO

woningisolatiezonnepanelenwarmtepompzonneboilerenergieneutrale-woninggevelmuurvloerdakglasventilatielage-temperatuur-verwarming

Bent u van plan om uw (nieuwe) woning duurzaam te verbouwen? En denkt u daarbij aan het investeren in zonnepanelen, isolatie of andere verduurzamende maatregelen? Met de Duurzaam Wonen Hypotheek kunt sw\w maatregelen financieren. U kunt tot 106% van de waarde van uw woning financieren en betaalt geen risico-opslag.

Bedrag:

Je sluit een Duurzaam Wonen Hypotheek af voor minimaal € 5.000 tot maximaal € 25.000.

Belangrijkste voorwaarden:

 • Je kunt de Duurzaam Wonen Hypotheek afsluiten als je een hypotheek bij ABN AMRO hebt, of als je een nieuwe ABN AMRO hypotheek afsluit.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze lening.

 • Bedrag: € 5.000 tot € 25.000
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Florius Verduurzaam Hypotheek

woningisolatiewarmtepompzonnepanelenzonneboilerenergieneutrale-woninggevelmuurvloerdakglasventilatiewarmte-teruglevering-uit-ventilatielucht

De Florius Verduurzaam Hypotheek stelt je in staat om behalve je huis ook alvast energiebesparende aanpassingen te financieren. Je kunt tot 106% van de marktwaarde van je woning lenen en je betaalt geen risico-opslag (dit kan wel het geval zijn op andere leningdelen zonder NHG).

Bedrag: 

Je kunt de Verduurzaam Hypotheek afsluiten voor minimaal € 5.000 en maximaal € 25.000.

Belangrijkste voorwaarden:

 • De Verduurzaam Hypotheek moet gebruikt worden voor je eerste, eigen woning.
 • Er zijn mogelijkheden om de Verduurzaam Hypotheek af te sluiten als u al een Florius hypotheek heeft, of als u een nieuwe Florius hypotheek afsluit.
 • Je hebt de keuze uit een rentevastperiode van 5, 10 of 15 jaar.

Maatregelen:

U kunt de Verduurzaam Hypotheek afsluiten voor energiebesparende maatregelen:

 • Gevelisolatie
 • Hoogrendement beglazing (HR++)
 • Dakisolatie
 • Installatie voor warmte-terugwinning
 • Vloerisolatie
 • Energiezuinige ventilatie
 • Leiding-isolatie
 • Hoogrendementsketels
 • Energiezuinige kozijnen
 • Warmtepompen
 • Deuren en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen
 • Zonneboilers
 • Zonnepanelen

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze lening.

 • Bedrag: € 5000 tot € 25.000
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Duurzaamheidsfonds Amsterdam

zonneboilerzonnepanelenwarmtepompwoningisolatie

Heeft u een duurzaam project en lukt het niet om dit volledig te financieren? Als bedrijf, maatschappelijke instelling, energiecoöperatie, VvE of groep bewoners (die samenwerken in een straat of buurt) kunt u gebruik maken van een voordelige lening van het Duurzaamheidsfonds van de gemeente Amsterdam. Het Duurzaamheidsfonds verstrekt geen leningen aan individuele bewoners, daarvoor is de Energielening Amsterdam.

De lening wordt verstrekt voor duurzaamheidsprojecten, zoals het plaatsen van zonnepanelen op daken, het installeren van warmte-koude opslag of gebouwen verduurzamen door energiebesparing.

Belangrijke voorwaarden:

 • Per te lenen euro moet het project tenminste 350 gram CO2-besparing per jaar realiseren.
 • De leningen worden alleen verstrekt voor duurzaamheidsprojecten waarvan de financiële opbrengsten en/of besparingen voldoende zijn om de rente en aflossing te betalen.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.

 • Bedrag: Variabel
 • Geldt voor: Amsterdam
 • Combinatie mogelijk: Ja

Energielening gemeente Amsterdam

woningisolatiezonneboilerenergieneutrale-woningaardgasvrije-woningzonnepanelenwarmtepompmuurvloerdakglasgeveldouche-warmteterugwinningwarmte-teruglevering-uit-ventilatieluchtgroene-daken

De energielening is een lening met een vaste lage rente waarmee u investeringen in energiebesparende maatregelen en duurzame energie kunt doen voor uw huis of woonboot.

Maatregelen waarvoor u kunt lenen:

 • aanbrengen van isolatie (vloer, gevel, spouwmuur, dak, leidingen)
 • isolerende HR++(+)-beglazing, als dat nodig is inclusief nieuwe ramen/kozijnen/deuren
 • aanschaf van zonnepanelen, zonnepannen, accu’s voor de opslag of zonneboiler
 • ledverlichting in algemene ruimten en buitenverlichting
 • hotfill aansluiting, douche-WTW
 • groene palen (funderingspalen) met bodemwisselaars
 • warmtepomp
 • grijswatersysteem
 • groen dak

Om in aanmerking te komen voor de energielening, moeten de maatregelen voldoen aan de voorwaarden uit de Duurzaam Bouwen Lijst. Voor een monumentaal pand kunnen andere waarden gelden, u kunt altijd met de gemeente overleggen over de mogelijkheden.

De lening heeft een looptijd van 10 jaar tegen een vaste, lage rente gedurende gehele looptijd. U kunt voor elke woning € 2.500 tot € 15.000 lenen.

Voor een energielening gelden deze voorwaarden:

 • De woning moet een bestaande woning zijn.
 • De woning moet permanent bewoond worden.
 • U moet een positieve krediettoets hebben van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.

 • Bedrag: € 2.500 tot € 15.000
 • Geldt voor: Amsterdam
 • Combinatie mogelijk: Ja

ASN Hypotheek met ASN Duurzaam Wonen

woningisolatiewarmtepompventilatieglasdakvloergevelmuurbiomassaketelpelletkachelenergieneutrale-woningaardgasvrije-woningzonneboilerzonnepanelendouche-warmteterugwinninglage-temperatuur-verwarming

De ASN Hypotheek is een reguliere hypotheek, waarnaast een extra leningdeel 'ASN Duurzaam Wonen' afgesloten kan worden om energiebesparende maatregelen te treffen. Het bedrag van dit leningdeel wordt in een bouwdepot gestort. Hieruit worden de nota’s voor verduurzaming betaald.

Leenbedrag
Minimaal € 2.500 en maximaal € 30.000 (voor ASN Duurzaam Wonen)

Belangrijke voorwaarden

De voorwaarde is dat er binnen twee jaar na het passeren van de hypotheek energiebesparende voorzieningen worden getroffen die op het moment van afsluiten staan in de Tijdelijke regeling hypothecair krediet (TRHK) van de overheid. Als de ASN Hypotheek in combinatie met ASN Duurzaam Wonen wordt afgesloten, geldt er een rentekorting voor de ASN Hypotheek.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze lening.

 • Bedrag: € 2.500 tot € 30.000
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Duurzame Monumenten Lening (eigenaar-bewoner)

aardgasvrije-woningzonneboilerzonnepanelenwarmtepompwoningisolatiemaatwerkadviesventilatieglasdakvloermuurgeveldouche-warmteterugwinningwarmte-teruglevering-uit-ventilatielucht

De Duurzame Monumenten Lening is voor rijksmonumentale woningen of appartementen.

Als u gaat restaureren, dan is dat vaak ook het moment om energiebesparende maatregelen in of aan uw monument toe te passen. Verduurzaming draagt bij aan het behoud van uw monument. Speciaal voor deze werkzaamheden kunt u de Duurzame Monumenten-Lening inzetten.

Met de Duurzame Monumenten-Lening kunnen eigenaren-bewoners van een rijksmonument naast de restauratie ook energiebesparende maatregelen laagrentend financieren. In 2017 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 10 miljoen euro hiervoor beschikbaar gesteld.

Wanneer komt u in aanmerking?
• Als u een eigenaar-bewoner van een rijksmonument bent.
• U nog niet begonnen bent met de werkzaamheden.

Wat houdt de Duurzame Monumenten-Lening in?
• De Duurzame Monumenten-Lening is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost.
• U leent tegen een lage rente.
• De rentevaste periode is 10 jaar.
• De Duurzame Monumenten-Lening heeft een maximale looptijd van 30 jaar.
• De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen in of aan de woning of appartement. De lening voor een eigenaar-bewoner bedraagt minimaal 2.500 euro en maximaal 25.000 euro.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze lening.

 • Bedrag: 2.500 tot maximaal 25.000 euro
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Triodos Hypotheek voor duurzame woningen

woningisolatiewarmtepompzonnepanelenzonneboileraardgasvrije-woninggevelmuurvloerdakglas

Triodos Bank wil de woningmarkt graag verduurzamen. De Triodos Hypotheek helpt u dan ook om uw woning energiezuiniger te maken en beloont duurzame woningen met een lager rentetarief. De hypotheekrente is gekoppeld aan de looptijd van de lening en het energielabel van uw woning. Hoe beter het energielabel, hoe lager de hypotheekrente.

Bedrag

Deze rentetarieven zijn van toepassing op hypotheken die maximaal 51% bedragen van de marktwaarde van het huis of met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Voorwaarden

Zie link voor meer informatie en voorwaarden.

 • Bedrag: Variabel
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

GreenLoans lening

zonneboilerzonnepanelenwarmtepompwoningisolatieventilatiepelletkachelbiomassaketelgevelmuurvloerdakglasdouche-warmteterugwinning

Bij GreenLoans kunt u een persoonlijke lening aanvragen voor investeringen in energiebesparende maatregelen zoals isolatiemaatregelen en een nieuwe, energiezuinige CV ketel. Ook kunt u met de lening duurzame technieken financieren zoals een warmtepomp, een zonneboiler en zonnepanelen.

Met duurzame energietoepassingen en energiebesparende maatregelen kunt u uw energierekening verlagen. Hiervoor zijn wel eerst investeringen nodig. Een aantrekkelijke lening is dan een interessante optie. Wanneer u van de lening gebruikmaakt, betaalt u maandelijks een vast bedrag aan rente en aflossing. Het rentetarief ligt vast op 4,3%. De maximale looptijd van de lening is 15 jaar. Afhankelijk van hoe ver de looptijd is gevorderd, kunt u naar rato boetevrij aflossen. Als u gaat verhuizen, kunt u de lening in één keer boetevrij aflossen.

Bedrag

U kunt maatregelen, eventueel meerdere tegelijk, financieren voor bedragen tussen de € 5.000 en € 50.000.

Voorwaarden

U betaalt maandelijks een vast bedrag aan rente en aflossing. Het rentetarief ligt vast op 4,3%. De maximale looptijd van de lening is 15 jaar. Naar gelang de looptijd vordert kunt u naar rato meer boetevrij aflossen. In het geval u later besluit te verhuizen, kunt u de lening ineens boetevrij aflossen. De rente van een persoonlijke lening is fiscaal aftrekbaar. U kunt de voorwaarden terugvinden op de website van Green loans, zie lees meer (naar de website www.greenloans.nl). Daar kunt u ook de brochure downloaden.

 • Bedrag: Variabel
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

Overig(2)

Laag BTW tarief voor isolatiewerkzaamheden

woningisolatiegevelmuurvloerdakglas

Voor vloer-, bodem-, dak- en gevelisolatie en het aanbrengen van isolatieglas geldt het lage btw-tarief op arbeidsloon.

Het lage btw-tarief is 9 procent in plaats van de normale 21 procent. Het lage btw-tarief geldt alleen voor de arbeidskosten en niet voor de (isolatie)materialen. Die laatste vallen onder het normale btw-tarief. 

 • Bedrag:
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja

BTW op zonnepanelen terugvragen

zonnepanelen

Als je als particulier zonnepanelen koopt, kun je de btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen terugvragen van de Belastingdienst.

Bij een standaardpakket van 10 zonnepanelen (3.000 wattpiek) voor € 4.700 kun je bijvoorbeeld € 760 terugvragen.

Meer informatie over het terugvragen van BTW op zonnepanelen vindt u op de site van Milieu Centraal. 

 • Bedrag: 21% van de aankoopprijs
 • Geldt voor: Nationaal
 • Combinatie mogelijk: Ja