Vanaf 1 januari 2008 gaat het echt gebeuren en moeten eigenaren van woningen een energielabel hebben als ze hun huis gaan verkopen. Het energielabel voor woningen is te vergelijken met het energielabel voor witgoed en auto’s. Het label loopt van A t/m G. Een woning met het A-label is het meest energiezuinig en met het G-label het minst zuinig.

Een gecertificeerde adviseur kan een energielabel voor uw woning berekenen. Het energielabel is tien jaar geldig. Zoals het nu lijkt gaat een energielabel tussen de 160 en 250 euro kosten. De prijs is een beetje afhankelijk van de grootte van de woning. Voor die prijs wordt de cv-ketel, het dak, de muren, de vloerisolatie en de beglazing van de woning gecontroleerd.

Huidige energielabel schiet tekort

Bij veel partijen zijn er twijfels over de invoer van het nieuwe energielabel in zijn huidige vorm.

Zo zou het label geen objectief beeld schetsen. Het energielabel houdt bijvoorbeeld helemaal geen rekening met de gezinssituatie of andere persoonlijke omstandigheden. Zo geeft het een advies gebaseerd op een standaardgezin. Terwijl een moeder die iedere dag thuis is met drie kleine kinderen andere energiemaatregelen zal moeten treffen als een stel tweeverdieners dat overdag nooit thuis is.

EnergielabelDaarnaast schieten opleidingen voor gecertificeerde adviseurs momenteel tekort en is objectieve kwaliteit niet gewaarborgd. Uit een onderzoek van Tros Radar naar de energiezuinigheid van een huis kwamen bij drie adviseurs totaal verschillende ‘energie prestatie certificaten’ naar voren. En dit kan in theorie van invloed zijn op de verkoopwaarde van de woning. Naast de kwaliteit zijn er momenteel ook veel te weinig adviseurs gecertificeerd waardoor het maar de vraag is of huizenbezitters wel op tijd hun certificaat kunnen overhandigen.

Verder las ik dat Vereniging Eigen Huis zich ook behoorlijk zorgen maakt over commerciële belangenverstrengeling. Ook installateurs mogen namelijk een energielabel opstellen. En dat is raar want wie cv-ketels verkoopt, heeft er immers belang bij als een huis er minder energiezuinig uitkomt.

Ook is het effect van het label nog onduidelijk. Volgens algemeen secretaris Michiel Goofers van VBO Makelaars laat de verplichte energietoets de huizenkoper en de -verkoper volledig koud. Niemand laat een huis staan, omdat het geen energielabel heeft. Volgens een woordvoerder van de NVM is er alleen een prijsverschil als in dezelfde straat identieke woningen te koop staan, waarvan één wel en een ander geen energielabel heeft. Overigens loopt dat verschil ook dan niet in de duizenden euro’s.

Wel verplicht geen sanctie

Hoewel het energielabel verplicht is, volgt er vooralsnog geen sanctie als de verkoper of verhuurder weigert het energieverbruik te toetsen. De overheid heeft er voor gekozen de verplichting op te nemen in het ‘Besluit energieprestatie gebouwen’ dat gebaseerd is op de Woningwet. En in dit besluit staan geen expliciete bestuursrechtelijke of strafrechtelijke handhavingsancties.

In de praktijk betekent dit waarschijnlijk dat het energielabel in modelakten voor koop en huur van woningen wordt opgenomen. De bedoeling daarvan is dat partijen geïnformeerd worden over het verplichte energielabel. Ook zal de notaris bij het passeren van de akte vragen aan partijen of het energielabel is overhandigd. Mocht er vervolgens geen energielabel aanwezig zijn en de kopende partij heeft daar geen problemen mee, dan is er vooralsnog niets aan de hand. Indien partijen wel een geschil hebben over het verstrekken van het energielabel dan zullen zij zich moeten wenden tot de burgerlijke rechter, waarbij de consequenties op dit moment nog onduidelijk zijn.

Toekomst energielabel

Persoonlijk sta ik volledig achter de regel. Het is goed om mensen er bewust van te maken wat het woningverbruik is. Een goed energielabel moet een goede weergave van het energieverbruik van een woning geven. Dit is naar mijn mening van belang om de hoogte van de maandelijkse lasten bij het wonen in dat huis te bepalen. Ervaring leert dat steeds meer mensen afgaan op het energielabel bij de aanschaf van witgoed. Het kan dus echt werken. En de besparing van een energiezuinig huis is veel groter dan die je ooit met een wasmachine kunt bereiken. Het blijft raar dat mensen zich bij de aanschaf van een nieuwe wasmachine vaak langer en beter laten voorlichten dan bij de aankoop van een huis!

Om het energielabel te laten slagen is het denk ik verstandig om de kosten voor het label in rekening te brengen bij de aankopende partij. Zij genieten door de toetsing ten slotte ook het voordeel. Ook zal de overheid, als blijkt dat in de praktijk de verplichting niet wordt nageleefd, de regels moeten aanpassen. Ik ben er in ieder geval van overtuigd dat het energielabel in de toekomst een steeds belangrijkere rol gaat spelen.

Auteur: Dirk van Genugten