De Vereniging Eigen Huis (VEH) wil dat de invoering van het verplichte energielabel op koopwoningen per 1 januari 2008 wordt uitgesteld, omdat het label nog niet betrouwbaar is. De VEH raadt haar bijna 700.000 leden dan ook af om het energielabel aan te vragen. “Hoewel het label per 1 januari aanstaande verplicht is, zijn er geen sancties als koper en verkoper het label negeren.”

Energielabel

Onbetrouwbaar

De klachten van de VEH hebben vooral te maken met de betrouwbaarheid van de adviseurs die het label moeten uitgeven. Zie ook mijn andere artikel over veel onduidelijk over verplicht energielabel. Verder heeft de VEH er moeite mee dat de consument geen mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen over de certificering.

Nu pas brandbrief

Minister Ella Vogelaar voor Wonen is verbaasd dat de vereniging nu pas met haar brandbrief komt. De bewindsvrouw ziet echter ook problemen met de adviseurs die de labels toekennen. Zij wil daarom op korte termijn met de vereniging om tafel om voor een goede verstrekking van de energielabels te komen.

Dat het energielabel in huidige vorm niet ideaal is daar is iedereen het wel over eens. Uitstellen van de invoer is wat mij betreft ook de enige mogelijkheid. Ik ben het wel met Minister Ella Vogelaar eens dat VEH wel erg laat is met hun kritiek. En het advies om maar geen label aan te vragen is niet bevorderlijk voor het draagvlak. Dus mijn advies zou zijn: invoer uistellen, met betrokken partijen terug naar de tekentafel en ontwikkel een energielabel wat door iedere partij wordt gedragen.

Bron: ANP