isolatie-laag-btw-tariefIn het artikel ‘isolatie huis wordt goedkoper’ hebben we al aangekondigd dat het verlaagde BTW tarief ook ging gelden voor isolatie werkzaamheden. De Eerste Kamer heeft ingestemd en per 1 juli geldt voor het isoleren van de woningen het verlaagde BTW-tarief van 6%.

Het betreft het verrichten van op energiebesparing gerichte isolatiewerkzaamheden aan woningen, ouder dan twee jaar na de eerste ingebruikneming. De regeling maakt een duidelijke scheiding tussen arbeid en materiaal waarbij de verhouding tussen beide van belang is. Voor het volledig benutten van de regeling mogen de kosten van de materialen niet de kosten voor de werkzaamheden overschrijden.  Zie ook regeling Isolatie tegen een laag BTW tarief