mevrouw vogelaarMinister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie ziet geen aanleiding om de ingangsdatum van het energielabel te verschuiven. Samen met het Kwaliteitsborgingsinstituut voor de installatiesector (KBI) komt het ministerie wel met enkele aanvullende maatregelen om de kwaliteit van het energielabel te garanderen. Op grond daarvan is het verantwoord om door te gaan met het energielabel, aldus minister Vogelaar. Dat betekent dat eigenaren van woningen en andere gebouwen vanaf 1 januari 2008 bij verkoop of verhuur een energielabel moeten overhandigen aan de koper/huurder. Het energielabel zal daarna 10 jaar geldig zijn.De huidige beoordelingsrichtlijn (BRL9500) stelt adequate eisen aan de medewerkers van de gecertificerende bedrijven die het energielabel verstrekken, benadrukt minister Vogelaar vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. Na overleg komt de minister wel tegemoet aan wensen van de Vereniging Eigen Huis. Zo zal het KBI per 1 april een eindtoets invoeren voor alle betrokken medewerkers. Verder komen er vervroegde steekproeven op de kwaliteit van de gecertificeerde bedrijven en wordt de klachtenprocedure verbeterd. Met de invoering van het energielabel voert het kabinet Europese afspraken uit.

Minister Vogelaar is van mening dat hiermee de kwaliteit van het energielabel is gegarandeerd. Ik heb twijfels of deze maatregelen kunnen zorgen voor een goede kwaliteitsborging. Verder sluit ik me aan bij de kritiek van de Nederlandse Makelaars Vereniging NMV. De makelaars zouden liever zien dat het energielabel wordt afgegeven op het moment van koop en niet pas bij aflevering. “Als je een koelkast koopt en je krijgt pas bij aflevering thuis het energielabel te zien, zal iedereen dat als een vreemde gang van zaken zien”, aldus directeur Ed van de Bijl van de NMV. Het Energielabel dient gewoon bij de andere informatie zoals kadastrale en bouwkundige gegevens te worden gevoegd zodat de koper een volledig beeld krijgt van het ontroerend goed. En dus niet pas bij het ondertekenen van de koopakte.