Op de hoek van de Van Hasseltstraat en de Van Spaenstraat in de Arnhemse wijk Sint Marten verrijzen volgend jaar wellicht nieuwe huizen met waterstofcentrales voor de energievoorziening. De oude woningen moeten dan worden gesloopt.

Directeur Marco de Wilde van Portaal Arnhem, kondigt een haalbaarheidsstudie aan om de huizen te kunnen realiseren, in samenwerking met de gemeente. Daarbij wordt gekeken naar de kosten en subsdiemogelijheden van het proefproject.

“We willen ook kijken naar het draagvlak in de buurt”, legt senior ontwikkelaar Frans Westdorp van de corporatie uit. “Waterstof kan slechte associaties oproepen, bijvoorbeeld met de waterstofbom.”

Bij een positief resultaat van de haalbaarheidsstudie hoopt Portaal volgend jaar al te kunnen bouwen. Slaagt de proef, dan komen ook andere plaatsen voor Portaal in aanmerking, aldus Westhof. “Dan gaan we op grotere schaal bouwen.”

Bron: de Gelderlander