graadmeter energieleveranciersDe groenste energieleverancier

Eneco is de groenste energieleverancier van stroom in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van milieuorganisatie Greenpeace. De graadmeter geeft aan in hoeverre energiebedrijven in Nederland investeren in duurzame stroom.

Gerangschikt van ‘schoon’ naar ‘vuil’ op de graadmeter staan Eneco, Essent, Nuon, Delta, Electrabel, RWE en E.ON. Het zijn de zeven grootste bedrijven in Nederland die zelf stroom opwekken. De graadmeter geeft aan in hoeverre de energiebedrijven investeren in duurzame oplossingen voor klimaatverandering.

Volgens Greenpeace is gebleken dat Eneco en Essent het meest investeren in groene stroom en meer schone energie dan gemiddeld produceren. E.ON, RWE, Delta en Electrabel investeren weinig in schone energie voor Nederland. Volgens Greenpeace scoort E.ON zo slecht omdat het plannen heeft voor de bouw van 8 nieuwe kolencentrales.

Waar zijn Oxxio, Greenchoice en Windunie?

Oxxio en Greenchoice produceren niet of nauwelijks stroom. Zij kopen stroom in en verkopen die door aan de consument. Deze bedrijven investeren ook nauwelijks in de bouw van nieuwe energiecentrales. WindUnie is een samenwerkingsverband van eigenaars van windturbines. Het is geen energiebedrijf dat investeringen doet in nieuwe centrales. Omdat juist deze criteria zwaar wegen in het onderzoek, zijn deze bedrijven niet in de Graadmeter opgenomen. Deze drie bedrijven verkopen wel veel of uitsluitend groene stroom en zijn daarmee een prima keuze als u een nieuwe energieleverancier zoekt.

Criteria onderzoek

Het onderzoek is gehouden door Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) . Aan de hand van de volgende criteria zijn de verschillende energieleveranciers onderzocht:
1. Huidige investeringen
2. Investeringsplannen
3. Opwekcapaciteit
4. Verkochte stroom in Nederland
5. Consumentenondersteuning

De uitslag van het onderzoek is volgens mij een goede graadmeter. De werkelijkheid is echter iets minder zwart wit. Zo worden in het onderzoek alleen de Nederlandse investeringen meegenomen. E.ON bijvoorbeeld investeert momenteel stevig in een windpark in Engeland en dit wordt niet meegenomen in de uitslag.

Toch is het goed dat er een benchmark is voor enegiemaatschappijen zodat duurzame investeringen ook echt worden beloond in de publieke opinie.