De toepassing van duurzame bouwmaterialen blijft groeien in de Europese landen. Dit blijkt uit de Europese Architectural Barometer (www.arch-vision.eu), een driemaandelijks onderzoek onder 1.200 architecten in Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Een belangrijke indicator voor de ontwikkelingen binnen de bouwbranche omdat architecten grotendeels verantwoordelijk zijn voor de keuze van materialen.

Duurzame bouwmaterialen onderzoekWat opvalt is dat de architecten van de verschillende landen wel sterk van mening verschillen over de verwachting dat de traditionele materialen zullen worden vervangen door meer duurzame materialen. Niet geheel onlogisch zijn het de architecten in landen die te maken hebben met veel vraag van opdrachtgevers naar duurzame projecten, die verwachten dat traditionele bouwmaterialen vervangen zullen worden door duurzame bouwmaterialen.

Opdrachtgever bepaalt ambitie bouwbedrijf of architect

Dit geeft aan dat de opdrachtgever indirect de meeste invloed heeft op de duurzame ambities van het bouwproject. De ambitie van de bouwbedrijven en architecten in een land wordt bepaald door hun opdrachtgevers. Indirect komt zo ook de ambitie van de verschillende landen naar voren. Verrassend is om te zien dat landen als Italie en Frankrijk een groenere visie hebben dan landen als Duitsland en Engeland. Dit onderzoek maakt goed duidelijk dat iedere toekomstige bouwer of verbouwer de toekomst bepaalt en niet de markt.