Duurzaam sinds 2007Meer dan 650 artikelenDe duurzaamste oplossing
boom

Bomen planten

Impact
Milieuwinst
22kg CO2 per boom p/j
Kosten
<50 euro
Gemak
1 uur
Subsidie
Nee

Hoeveel CO2 nemen bomen op? En hoe kan je klimaatverandering bestrijden door je omgeving te vergroenen? De opslag van CO2 door bomen is grotendeels tijdelijk. Zodra een boom sterft komt de CO2 weer in de lucht. De opname van CO2 verschilt sterk per boom. Maar je kan uitgaan van ongeveer 22 kilo per jaar voor een gemiddelde volwassen boom. Daarnaast kan vergroening van je omgeving helpen tegen de hitte en extreme regen en een meer aangename leefomgeving bieden voor mensen en dieren. Lees hier wat jij kan doen. 

Hoe helpen bomen bij klimaatverandering

Van alle planten vangt de boom verreweg het meeste CO2 op. Met meer bomen komt er dus minder CO2 in de lucht. Dat helpt tegen klimaatverandering.

Daarnaast zijn bomen ook goed voor je woonklimaat. In een straat met bomen wordt het minder snel te heet. Bomen houden de temperatuur stabiel door vocht in de lucht te brengen. Met hun wortels houden ze grond en water vast, zodat je minder kans hebt op wateroverlast. Ook voor insecten, vogels en andere dieren zijn bomen fijn. Zie ook het onderstaande fragment over de positieve effecten van de vergroening van jouw buurt.

Huisje Boompje Beter Animatie

Hoeveel CO2 nemen bomen op?

De opslag van CO2 in bomen is tijdelijk. Deels zit de opslag in de stam. Als de boom stopt met groeien, neemt hij geen extra CO2 meer op in de stam. Dan haalt de boom nog steeds CO2 uit de lucht en maakt er extra zuurstof van. Als de bomen sterven, komt de CO2 weer in de lucht door rotting of verbranding. Bomen vervangen door nieuwe is dan ook niet beter voor het klimaat.

Hoeveel CO2 een boom precies opslaat, is lastig te zeggen. Dat verschilt per soort en hangt af van de leeftijd van de boom. Een snelgroeiende boom slaat veel op, maar wordt misschien niet zo oud. Een langzaam groeiende boom die heel oud wordt, houdt de CO2 langer vast. Gemiddeld kan je voor een volwassen boom uitgaan van zo’n 22 kg CO2 per boom, per jaar.

Werkt extra bomen planten als CO2 compensatie?

Bomen planten helpt tegen klimaatverandering en zorgt het ervoor dat jouw omgeving weerbaarder is tegen hittegolven en hevige regenbuien. De grootschalige CO2 compensatie acties met het planten van bomen van oa. benzinepompen en vliegtuigmaatschappijen zijn echter eerder schadelijk dan goed voor de aanpak van klimaatverandering. De belofte van makkelijke en goedkope verwijdering van CO2 zorgt ervoor dat moeilijke keuzes uit de weg kunnen worden gegaan en er minder wordt geinvesteerd in duurzame energie en technologien die fossiele brandstoffen overbodig kunnen maken. Mensen hebben het idee dat het normale leefpatroon/ investeringspatroon kan worden aangehouden, terwijl dit niet het geval is. 

Onderzoek laat zien dat veel van de ramingen voor CO2 besparingen met bomen te positief zijn. Met jouw bijdrage voor CO2 compensatie wordt bijvoorbeeld gerekend dat bomen voor nog tientallen jaren CO2 blijven opnemen. Door verwachte droogte met klimaarverandering en de daar bijbehorende bosbranden zal de opname van CO2 waarschijnlijk veel lager liggen. Bij een bosbrand zal deze zelfs teniet worden gedaan. 

Compenseren is uiteindelijk geen oplossing voor alle mensen. Er is wereldwijd niet genoeg ruimte om zoveel extra bos te planten als nodig is om onze huidige CO2-uitstoot te compenseren. Gemiddeld brengt menselijke activiteit jaarlijks ongeveer 40 miljard ton CO2 in de lucht per jaar. Dit betekent dat we elk jaar tientallen miljarden bomen moeten planten en dan jaren moeten wachten om enig positief effect te zien. Bovendien zouden we, om de extra stijging tegen te gaan, elk jaar meer bomen moeten blijven planten. Uiteindelijk zouden we gewoon geen land meer hebben.

Het is wel een mooie manier om iets extra’s te doen. Bijvoorbeeld als je geen tuin hebt. En het blijft zeker een actie die kan bijdragen met de aanpak van klimaatverandering. Ruim 11% van het landoppervlakte op de wereld zou heel geschikt zijn om extra bomen te planten. Al deze extra bossen zouden een enorme hoeveelheid CO2 uit de lucht kunnen nemen. Het blijft ook aantrekkelijk om hierop in te zetten omdat het planten van bomen relatief een van de meest goedkope manieren is om CO2 uit de lucht te halen. 

Als extra actie is bomen planten prima. Je moet het alleen niet zien als volledige compensatie voor je fossiele gebruik.

Welke bomen kies ik?

Kies bomen die in jouw omgeving passen. Daarvoor kan je het beste kijken naar de grondsoort. Let ook op het onderhoud! Als je takken van de bomen afhaalt betekent dat de boom minder CO2 op kan slaan, dus kies een boom waaraan je weinig hoeft te doen.

Het is vaak verstandig een inheemse soort te kiezen. Die passen goed bij de grond en het klimaat, en bij inheemse dieren.

Grote bladeren en brede bladerkronen zetten veel CO2 om in zuurstof. Onderhoudsvriendelijke, ziekteresistente soorten zullen het beter doen zonder broeikasgas producerende meststoffen en apparatuur.

Welke bomen nemen het meeste CO2 op?

Op basis van onderzoek van de Amerikaanse NGO Eartheasy en dit artikel uit het algemeen dagblad hebben we boomsoorten die goed CO2 opvangen op een rij gezet. Bij elke optie hebben we ook een afbeelding erbij gezet met de productspecificaties en een link naar de betreffende boom op de site van tuinplant.nl. Hier kan je ze bestellen en meer informatie vinden. Prijzen zijn indicatief, aangezien deze bij de webshops continu veranderen.

Enkele boomsoorten die CO2 goed opvangen zijn

De tulpenboom doet het goed in steden, zelfs in grote steden zoals New York City. Hij vangt veel CO2 op.

Amerikaanse Tulpenboom

De zilveresdoorn vangt veel CO2 op, en is populair bij bijen en andere insecten.

Zilveresdoorn

De eik (steeneik, witte eik, wilgeneik, lauriereik en scharlaken eik) is aangepast aan allerlei omgevingen. Een veelzijdige boom, die ook goed is voor allerlei dieren, van eekhoorntjes tot vogels.

Steeneik

De gele kornoelje is een kleine boom en heeft prachtige bloesems. Hij heeft wel zon en vruchtbare grond nodig.

Gele Kornoelje boom

Dennen (zwart, wit, rood, Ponderosa en Hispaniola) slaan van alle naaldbomen de meeste CO2 op. [3] Daarnaast hebben naaldbomen weinig bladuitval, en dus geen rotte bladeren. Dat scheelt weer CO2 uitstoot.

Zwarte den

De Dougglasspar kan zeer hoog worden (tot 25 meter), groeit snel en behoudt zijn groen in de winter.

Dougglasspar

Hoe plant ik een boom?

Kijk ook het onderstaande fragment om te zien hoe je een boom kan planten.

Hoe plant ik een boom?
Hoe plant ik een boom?

Regels rond bomen planten

Wanneer je een boom wil planten zijn er regels van de overheid waar je aan moet voldoen. Deze verschillen echter wel per gemeente. Kijk of vraag dus bij je gemeente als je de specifieke regels wilt weten. In veel gemeenten mag je een boom planten op 2 meter afstand van:

  • De gevel van een andere woning
  • de grens van de openbare weg
  • Een muur (van bijvoorbeeld schuur; garage, enz.)
  • Een erfafscheiding (schutting; hek, enz.)

Als je ongevraagd een boom plant op grond die niet van jou is, dan ben je in overtreding. Je zult de boom moeten verwijderen als dit wordt gevraagd. Als je dit weigert kan een zaak tegen je volgen en kan je voor de kosten opdraaien om de boom te laten verwijderen. Er staat in de meeste gemeenten geen boete op. Als het tot een zaak tegen je komt moet men wel kunnen bewijzen dat jij de boom geplant hebt.

Guerilla gardening en de stad vergroenen

Met Guerilla gardening is het doel om meer groen in steden te realiseren. Acties worden gedaan om stenen te verwijderen of op braakliggende stukjes wat mooi groen te planten. Guerrilla gardening is niet-commercieel. De beweging is begonnen in de jaren ‘ 70 in New York om de verpauperde stad op te knappen. 

Door op de juiste plekken te zaaien wordt biodiversiteit in steden gestimuleerd. Vlinders, bijen en andere insecten hebben het zwaar gehad de afgelopen tijd. Door meer groen in de stad de brengen geef je deze dieren een kans. En de stad wordt er mooier, groener en meer bestand tegen klimaatverandering mee. 

Opvallende bloemen die je overal kan planten zijn de stokroos en de zonnebloem. Munt geeft een heerlijke geur, kan je eten en verspreid zich bijna overal heel makkelijk. Als je zaden gaat kopen, zorg er dan voor dat ze onbespoten en biologisch zijn. Bespoten zaden kunnen nog wat van het gif meenemen, wat slecht is voor de insecten. Voor meer info over guerilla gardening, zie https://guerrillagardeners.nl/

Geen ruimte voor een boom?

Je kan ook kiezen voor klimaatcompensatie via een stichting of bedrijf.Daarbij laat je dan bomen planten om je energieverbruik te compenseren. Bekende stichtingen zijn Treesforall en het Fair Climate Fund. Bij hen kan je je stroom- en gasverbruik compenseren.

Bij treesforall kun je voor 10 euro per stuk bomen laten planten in Nederland en in Afrika. Het fair climate fund doet aan projecten over de hele wereld om klimaatverandering te bestrijden, onder andere door ontbossing tegen te gaan.

Soms is het echter lastig om te bepalen of een project betrouwbaar is. Als het hout uiteindelijk voor de kap is bedoeld, is er weinig milieuwinst. Een goed keurmerk waar je op kan letten, is de Gold standaard. Dat geeft aan dat het project betrouwbaar is.

Hoe vergroen ik mijn dak?

Vergroening helpt enorm met het weerbaar maken van je omgeving tegen klimaatverandering. Een groen dak kan water opvangen, biedt meer ruimte voor dieren en maakt je huis in de zomer koeler. Je dak vergroenen is in een krap land als Nederland een interessante oplossing. Kijk wel eerst of jouw dak dit aankan en wat je nog meer wilt. Je kan bijvoorbeeld ook je dak deels vergroenen en een deel voor zonnepanelen gebruiken. Zie ook de paginazonnepanelen wel of niet. Daarnaast kan de juiste vergroening op je dak ook isolerend werken of kan het verstandig zijn de vergroening te doen in combinatie met een reguliere isolatie. Zie ook de pagina hoe isoleer ik mijn huis. Het gewicht van een een laag aarde en de planten op je dak is niet voor ieder huis geschikt. Laat door een expert goed controleren of het kan bij jouw huis. Een dunne laag aarde heeft als nadeel dat de planten in de zomer weer snel kunnen uitdrogen. Voor tips en ervaringen bij het vergroenen van je dak kan je het onderstaande filmpje bekijken.

'Ondanks minpuntjes is een groen dak toch aan te raden'
'Ondanks minpuntjes is een groen dak toch aan te raden'

De bronnen over de jaarlijkse opname van CO2 zijn schaars. Sommige partijen doen vrij grote claims, die moeilijk onderbouwd kunnen worden. Onderstaand hebben wij de bronnen die wij als meer betrouwbaar achten op een rij gezet. 

https://slightlyunconventional.com/how-much-co2-tree-absorb-each-year/ stelt 21,77 KG. https://www.zaailingen.com/co2-compensatie-27-door-de-bomen-het-bos-niet-meer-zien/ stelt ook 21,77 KG. https://www.carbonpirates.com/blog/how-much-carbon-do-trees-absorb/ stelt dat een baby boom 5,9 kilo per jaar opneemt en een gemiddelde 10 jaar oude boom 22 kilo. https://tenmilliontrees.org/ stelt 48 pond per jaar (24 kilo).  https://dutchrenewergy.nl/ufaqs/hoeveel-co2-uitstoot-compenseert-1-boom-per-jaar/ stelt ongeveer 20 kilo per jaar. Concluderende nemen we het gemiddelde van deze getallen en gaan we ervan uit dat een volwassen boom gemiddeld cq 22 kilo CO2 opneemt. 

[1] https://learn.eartheasy.com/articles/10-carbon-storing-trees-and-how-to-plant-them/

(2) https://www.ad.nl/wonen/deze-planten-in-de-tuin-helpen-c02-af-te-vangen~a5c3e1b6/

[3] https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/klimaatcompensatie/

[5] https://www.iplantatree.org/article/id/1634

Meer in deze categorie

Bart Ladrak

Bart Ladrak

Klimaatverandering en milieuvervuiling hebben ernstige gevolgen voor de wereld. Juist op het gebied van duurzaam wonen valt veel te winnen in relatief eenvoudige stappen. Ik wil mensen helpen en motiveren de beste duurzame keuzes te maken, door zaken helder uit te leggen en ook opties te geven om te handelen!
0 0 stemmen
Nieuw: Geef Artikel Score
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Hey,

Bomen nemen inderdaad CO2 op. Het is wel zo dat dit pas echt mooie CO2-winst oplevert als de bomen onder de juiste omstandigheden geplant worden om oud (liefst minimaal 60 jaar) te worden. Vanaf 30 jaar oud neemt een boom optimaal CO2 op. Hierbij geldt ook: Hoe groter de boom, hoe meer CO2 deze opneemt. Maar ja, een boom van 25 meter lang is voor de meeste tuinen te groot. Het is dus ook van belang om de juiste boom op de juiste plek te planten!

Inheems is zeker erg goed om aan te planten, maar dan vooral vanwege de hoeveelheid insecten die ze herbergen (https://landschapsbeheerzeeland.nl/veel-gestelde-vragen/welke-bomen-kan-ik-planten-om-insecten-te-helpen). Zo herbergt een zomereik (inheems) gemiddeld wel 335 soorten insecten, terwijl een steeneik (exoot) er maar 4 herbergt.

In Siberië Rusland hebben ze ceder bomen. Deze zingen 3 jaar lang om gekapt te worden waarna ze afsterven en hun koolstof vrijgeven. Plaatselijke bevolking zaagde de boom in stukjes en werd als amulet op de borst gedragen en regelmatig met de vingers gewreven. Drager zou genezen worden van alle ziekte. Russische boek Anastasia the ringing cedar of Russia vertelt het hele verhaal.

Heel interessante artikel om te lezen. Vol met handige informatie, waar je ook iets goed eruit leert. Goed idee om al die informatie met lezers te delen. Vooral hoe globale verwarming momenteel een belangrijke onderwerp is geworden. Ik wist niet eens dat de opname van hoeveelheid CO2 bij bomen verschillen. Ga zo door! Ik kijk zeker uit naar meer informatieve artikelen.

Volg ons op Facebook

We gebruiken cookies en analytics zoals te lezen in ons privacybeleid. Door gebruik van de website ga je hiermee akkoord.