Startdatum subsidie: 01-07-2009
Einde regeling: nog onbekend (schatting 2022)

Verstrekkende partij: via aannemer of leverancier (factuur)
Voor wie: Particuliere woningeigenaren

Het betreft het verrichten van op energiebesparing gerichte isolatiewerkzaamheden aan woningen, ouder dan 2 jaar na de eerste ingebruikneming. De regeling maakt een duidelijke scheiding tussen arbeid en materiaal. Waarbij de arbeidskosten onder het 9% tarief vallen en de materiaalkosten onder het 21% tarief vallen. Voorbeelden van isolatiemateriaal zijn:

  • Steenwol
  • Glaswol
  • Piepschuim
  • Isolatieglas
  • Polyurethaan (PuR)

Inhoud regeling verlaagd BTW tarief

De BTW voor het uitvoeren van een aantal isolatiewerkzaamheden van woningen is verlaagd van 21 naar 9%. Het gaat daarbij om het BTW tarief voor arbeid en geldt niet voor de materialen.

Voorwaarden verlaagde BTW tarief

Het 9% tarief geldt alleen als het woning betreft die bestemd is voor permanente bewoning door particulieren (bedrijfsgebouwen vallen dus buiten deze regeling). Ook garages en schuren die op hetzelfde perceel liggen als de woning vallen binnen de 9%.

Welke werkzaamheden vallen binnen de BTW verlaging

Het verlaagde btw 9% tarief is alleen van toepassing op de arbeidskosten. Werkzaamheden die niet onder 9% btw vallen zijn:

  • Voorbereidende werkzaamheden die te ver af staan van op energiebesparende gerichte isolatiewerkzaamheden, vallen niet onder het 6%-tarief. Dit geldt voor sloopwerkzaamheden, zoals het verwijderen van de oude vloer, het dak of de kozijnen voorafgaand aan de daadwerkelijke isolatiewerkzaamheden. Dit geldt tevens voor het aanbrengen van het nieuwe dak en vloer. Het komt voor dat bij het vervangen van bestaande delen van een woning, zoals een dak of een muur, werkzaamheden betrekking hebben op zowel de vervanging/vernieuwing van de bestaande delen als het aanbrengen van isolatiemateriaal. In dat geval mag voor de tarieftoepassing worden gesplitst in een deel dat betrekking heeft op de vervanging/vernieuwing en een deel dat betrekking heeft op de isolatiewerkzaamheden.
  • Het arbeidsloon voor het vervaardigen van constructieonderdelen in eigen beheer van een isolatiebedrijf behoort gerekend te worden tot het materiaal.
  • Het aanbrengen van deuren, kozijnen en riet vallen niet onder het 9%-tarief.

Hoe kan ik de BTW verlaging aanvragen?

U kunt de BTW verlaging bespreken met degene die uw isolatiewerkzaamheden gaat uitvoeren. Deze partij kan vervolgens het lagere btw-tarief in de factuur verwerken, zodat u minder betaalt. Op deze factuur is het van belang dat er een duidelijke splitsing wordt gemaakt tussen het arbeidsloon en de verstrekte isolatie materialen.

De BTW-verlaging is een regeling van het ministerie van Financiën. Mochten er nog vragen zijn over deze subsidieregeling dan kun je terecht op de site van de Belastingdienst. Of neem contact op met de Belasting Telefoon: 0800-0543. Deze is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Bekijk hieronder actueel aanbod: