In de meeste gevallen komt het regenwater wat in- en rondom ons huis valt terecht in ons riool. Steeds vaker kiest men voor het afkoppelen van regenwater waardoor het water op eigen terrein wordt benut. Voor het afkoppelen van regenwater wordt ook wel de term infiltratie hemelwater gebruikt.

Afkoppelen regenwater

Voordelen infiltratie hemelwater

Het afkoppelen van regenwater van dakoppervlak en verharding van een gemengd rioolstelsel heeft uiteenlopende voordelen. Het hemelwater gaat niet naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie die daar alleen last van heeft, maar het gaat daar de grond in waar het ook als neerslag terecht kwam. Zo komt het ten goede aan het grondwater. Kortom: het beperkt verdroging en voorkomt het overstorten van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Veel gemeenten en waterschappen geven afkoppelsubsidie, meestal op basis van het aantal afgekoppelde vierkante meters dakoppervlak. Vaak mag men het subsidiebedrag ook gedeeltelijk gebruiken voor bijvoorbeeld de aanschaf van een regenton.

Afkoppelen regenwater

Afkoppelen van regenwater is niet moeilijk, maar is wel per situatie verschillend. Per bodemsoort en terrein moet worden gekeken wat de beste methode is en moet worden uitgezocht hoe de afvoer van het regenwater bij je huis geregeld is. Afkoppelen kan door middel van zinkputten, infiltratiekratten of drainageslangen. De capaciteit van een infiltratievoorziening wordt bepaald door:

  1. de K waarde (hydrologische conductiviteit) van de bodem
  2. het volume van de infiltratievoorziening
  3. het totaal oppervlak van de zijkanten van de infiltratievoorziening (het uitwisselingsoppervlak)

Een infiltratievoorziening wordt normaal voorafgegaan door een bladvanger of loofafscheider en door een zandvanger. Hiermee wordt de voorziening beschermd tegen dichtslibben van binnen uit. De loofafscheider zorgt er voor dat er geen bladeren en takjes in het systeem terecht komen en zand en fijner organisch materiaal worden tegen gehouden door de zandvanger.

Het bufferen van hemelwater mag overigens niet verward worden met afkoppelen. Bij afkoppelen is geen overloop op de riolering toegestaan en dient het hemelwater in de bodem geïnfiltreerd of op oppervlaktewater geloosd te worden.

Subsidie afkoppelen

De subsidie kan oplopen tot meer dan 10 euro per vierkante meter en vaak is het toegestaan om aan het afkoppelen gerelateerde zaken te bekostigen zoals nieuwe regenpijpen, een regenton of infiltratievoorziening.
Overzicht afkoppel subsidies in Nederland 

Artikelen

Laad meer
0 0 stem
Nieuw: Geef Artikel Score
Klik hier om te abonneren op nieuwe reacties
Abonneren op
4 Reacties
Nieuwste
Oudste Meeste stemmen
Inline Feedback
Alle reacties
4
0
Vraag of opmerking? Laat je reactie achterx