Veel bedrijven en particuliere huishoudens tonen interesse in de kleine windmolen als manier van duurzame energie opwekken. Met een maximale lengte van 15 meter en een relatief klein vermogen zijn de turbines eenvoudig te plaatsen in de tuin of op je dak. Daarnaast maken ze veel minder geluid dan de grote windmolens. Maar hoeveel levert de kleine windmolen op? In dit artikel delen zetten we de resultaten van een test naar verschillende kleine windmolens voor je op een rijtje. Wij hebben hier enkele onderzoeken op een rij gezet. Als eerste de test van van oa. de provincie zeeland van 2010. Daarnaast het onderzoek vanuit de waterschappen van 2020. Deze 2 onderzoeken richten zich beide op kleine windmolens die voor een gemiddeld huishouden te duur zullen zijn, maar die voor een groep of een bedrijf een hele mooie bijdrage kunnen leveren. Als derde hebben we gekeken naar de hele kleine windmolens die je gewoon bij Amazon zelf kan aanschaffen.  Deze laatste groep is wel het minst effectief. Je kan er in principe van uitgaan dat hoe kleiner de windmolen is, hoe minder effectief deze is. Op deze pagina hebben we een vergelijking gemaakt om te kijken wat de beste kleine windmolen voor thuis is. 

Unieke test kleine windmolens (2010)

De Provincie Zeeland, DELTA N.V., Gemeente Sluis, stichting Zeeuwind en Greenlab kwamen op het idee om de kleine windmolens in een gelijkwaardige test met elkaar te vergelijken. De initiatiefnemers vonden in het Technopark in Schoondijke een geschikte locatie om de test uit te voeren, temeer omdat de gemiddelde windsnelheid hier een van de hoogste van Nederland is.

Het unieke van deze test is dat voor het eerst in de geschiedenis verschillende soorten turbines op hetzelfde terrein worden getest. Dit maakt het mogelijk om de windmolens ook echt met elkaar te vergelijken. Tijdens de test wordt er gekeken naar zaken als duurzaamheid, geluidshinder, rendement, kosten en omgevingsinvloeden

Skystream windmolen

Zo kom je niet alleen te weten of deze energie écht beter is voor het milieu, maar ook of het technisch, economisch en planologisch aantrekkelijk is om het gebruik van de kleine windmolen te stimuleren. De resultaten van de test komen uit 2009, en zijn dus verouderd. In dit recente onderzoek (2020) van Stowa vind je actuele informatie over de rol die kleine windmolens kunnen gaan spelen in waterschappen.

Start test kleine windmolen

Bij het begin van de test waren er al enkele kinderziektes merkbaar in sommige turbines. Om een zo optimaal mogelijke test uit te voeren, is gekozen om de molens, haar fabrikanten en de bovengenoemde partijen enkele maanden de tijd te geven om de windmolens in perfecte staat te krijgen.

Grote verschillen bij resultaten

Het eerste dat opvalt als je de resultaten uit februari 2009 in handen krijgt is dat de kleine molens het er niet erg goed vanaf brengen. Daarnaast zijn de verschillen in productie, kostprijs en prijs per kWh aanzienlijk. Als we naar de prijs prestatie verhouding kijken zien we grote verschillen tussen de nummer 1 en 3 van de test. De nummers 4 tot en met de laatste zijn nauwelijks interessant te noemen. Bij de vergelijking is geen rekening gehouden met eventuele variabele kosten, zoals onderhoudskosten. Deze gegevens komen uit een onderzoek uitgevoerd door Provincie Zeeland

De eerste kleine windturbine die we tegenkomen is de Energy Ball. Volgens de resultaten leverde de Energy Ball slechts enkele tientallen kWh per jaar. Wie met de Energy Ball zijn huishouden wil voorzien van energie, heeft er al snel een stuk of 60 nodig. Dit komt neer op een investering van ruim €200.000. Je kunt je dan afvragen of dit wel een investering is of gewoon weggegooid geld. Ik denk het laatste.

De best presterende kleine windmolens die we tegenkomen zijn de Montana en de Skystream. Met een rotordiameter van 4 tot 5 meter zijn dit ook de grootste van de kleine turbines. Hiermee kun je de conclusie trekken dat de kleine windmolens niet op kan tegen zijn grotere broer. Feit blijft dat wie een kleine windturbine wil aanschaffen zich goed moet oriënteren op de markt. Vooral de Skystream lijkt dan een goede optie. Deze is met een aanschafprijs van een kleine €11.000 euro een stuk goedkoper dan de Montana.  De Montana (in deze test) wekt zo’n 400 kWh meer op maar  kost ook €8.000 meer. Eenvoudig gerekend is de terugverdientijd, zonder onderhoudskosten, van de Skystream  ongeveer 20 jaar.

WRE 30

wre_30

Opbrengst Leverancier: 900 kWh per jaar

Opbrengst tijdens test: 425 kWh per jaar

WRE 60

wre_60  

Opbrengst Leverancier: 6000 kWh per jaar
Opbrengst tijdens test: 505 kWh per jaar

Skystream

skystream

Opbrengst Leverancier: 1360 kWh per jaar
Opbrengst tijdens test: 2219 kWh per jaar

Swift

swift

Opbrengst Leverancier: 1250 kWh per jaar 
Opbrengst tijdens test: 191 kWh per jaar

Energyball

energyball

Opbrengst Leverancier: 350 kWh per jaar
Opbrengst tijdens test: 75 kWh per jaar

Turby

turby

Opbrengst Leverancier: 1485 kWh per jaar
Opbrengst tijdens test: 264 kWh per jaar

 Windwalker

windwalker

Opbrengst Leverancier: 500 kWh per jaar
Opbrengst tijdens test: 0 kWh per jaar (niet werkzaam)

Montana

montana

Opbrengst Leverancier: 4500 kWh per jaar
Opbrengst tijdens test: 2843 kWh per jaar

Op basis van nieuw onderzoek van Stowa (2020) blijkt dat de Montana windmolen tegenwoordig zo’n 6000 kWh/jr kan opbrengen. De kosten voor deze molen: € 16.760.

Passaat

passaat

Opbrengst Leverancier: 1250 kWh per jaar
Opbrengst tijdens test: 606 kWh per jaar

Airdolphin

airdolphin

Opbrengst Leverancier: 1800 kWh per jaar
Opbrengst tijdens test: 411 kWh per jaar

 

Ampair

airdolphin

Opbrengst Leverancier: 1500 kWh per jaar
Opbrengst tijdens test: 262 kWh per jaar

 

Kleine of grote windmolen?

Zoals eigenlijk al te verwachten was zijn de verschillen tussen de kleine windmolens niet alleen groot, maar de verschillen tussen kleine en grote windmolens zijn nog veel groter. Als uitgangspunt voor deze conclusie nemen we de Lagerwey LW 18/80, die al jaren vlakbij de locatie van het testveld staat. Deze levert circa 143.000 kWh per jaar. Dit voor een investering van ruim 30.000 Euro meer dan voor 10 kleine windturbines die in totaal nog minder produceren ook. De conclusie is dan eigenlijk ook dat we beter kunnen inzetten op de grote windmolens. Je kunt beter met een aantal mensen een grote windmolen aanschaffen dan allemaal een kleintje.

Subsidie kleine windmolen

Op dit moment zijn er nauwelijks overheidssubsidies voor het aanschaffen van een kleine windmolen. Er is geen nationaal beleid geformuleerd ten aan zien van kleine windturbines (afgezien van milieuregels). In sommige provincies en gemeenten worden subsidies verstrekt aan particulieren voor het aanschaffen van een kleine windmolen, wanneer dit past in het kader van lokaal klimaatbeleid. Informeer bij je lokale gemeente of dit het geval is in de gemeente of provincie waar je woont.

Conclusie: welke kleine windmolen moet ik kiezen?

Uit bovenstaande informatie kun je concluderen dat het onder voorwaarden (plaats, ligging) interessant kan zijn om een kleine windturbine aan te schaffen. Door middel van de verhoogde kleinverbruikers prijs en een goede standplaats kan een dergelijke kleine windmolen interessant zijn. Daarnaast ben je natuurlijk minder afhankelijk van de grote energieleveranciers. De ontwikkeling van kleine windmolens gaan momenteel enorm hard en elke dag verschijnen er nieuwe namen en types. Het rendement zal steeds verder worden verbeterd. Het advies is dan ook om naar de persoonlijke situatie te kijken en alles goed door te (laten) rekenen. 

Onderzoek kleine windmolen waterschappen (2020)

In dit rapport van Stowa (2021), stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, is onderzoek gedaan naar de rol die kleine windturbines kunnen spelen in waterschappen om energieneutraal te worden. Het gaat in dit rapport om molens vanaf 15 meter hoog. Er wordt een overzicht gegeven van welke kleine windturbines op de Nederlandse markt zijn, welke kosten hierbij horen en wat ze opbrengen aan duurzame energie.

Volgens het rapport kunnen kleine windturbines een bijdrage leveren aan de ambitie van de waterschappen om energieneutraal te worden, vooral in delen van het land waar het veel waait. Grote windturbines stuiten namelijk lokaal op veel weerstand vanwege het landschap, milieuhinder en geluidsoverlast. Kleine windmolens daarentegen maken minder geluid en bederven het uitzicht in mindere mate. Ze hebben daarom meer kans op lokale acceptatie volgens het rapport. De windmolens die hier op een rij zijn gezet voor de waterschappen zijn net zo geschikt voor jou met een klein collectief, met je bedrijf of met je boerderij als voor een waterschap. Wat denk jij?  Lees hier meer over het onderzoek.

Onderzoek windmolens

Onderstaande de 2 beste exemplaren uit het onderzoek. 

Dwf windmolen
Mwf windmolen

Test kleine windmolen voor thuis

In het onderstaande fragment wordt een kleine 400 watt turbine uitgeprobeerd. Net als bij de test van de provincie lijken veel windmolens de capaciteit niet te halen. Goed om er rekening mee te houden dat het hier om de maximum capaciteit gaat. 

Dat een windmolen de maximale capaciteit niet haalt, heeft veel te maken met de windsnelheid. Zoals in de grafiek hier rechts te zien van de 400 W pikasola, levert een windmolen van 400 watt slecht 80 watt op bij een windkracht van 5 meter per seconde. Dit levert nog steeds een interessante hoeveelheid stroom op. Je produceer hiermee voor ongeveer 65,70 euro per jaar euro per jaar aan stroom met een kostenplaatje van 230 euro. In dit artikel over een kleine windmolen thuis hebben wij de beste kleine windmolens op een rij gezet. We hebben ook kleine windmolens naast zonnepanelen gezet in ons artikel zonnepanelen of een kleine windmolen.  

Output windmolen

Gerelateerde artikelen