Onze omgeving zit vol met energie. Met een warmtepomp kan deze energie uit de natuur (aardwarmte) worden gebruikt als verwarmingswarmte of voor de verwarming van water. Warmtepomp systemen zijn daarmee erg duurzaam en maken gebruik van warmte uit lucht en de bodem of water. Deze bron voor warmte is onuitputtelijk en kosteloos beschikbaar: buitenlucht, en grond- of oppervlaktewater zijn immers altijd toegankelijk.

Werking warmtepomp: van warmtewisselaar tot afgiftesysteem

Er zijn veel verschillende soorten warmtepompen, maar de basis werking is eigenlijk altijd hetzelfde. De zon en magna houden de aarde op een constante temperatuur van 10 graden. Met een warmtepomp wordt deze gratis aardwarmte benut voor verwarming en koeling van huizen en panden. Het warmtepompsysteem bestaat meestal uit drie gesloten circuits:

  • De bodemwarmtewisselaar
  • De warmtepomp
  • Het afgiftesysteem

warmtepomp
De bodemwarmtewisselaar is een buis die de grond ingebracht wordt en waardoor in een gesloten circuit een water glycolmengsel stroomt. Dit koudere mengsel neemt de warmte uit de grond op (aardwarmte). Die warmte wordt vervolgens via een verdamper overgedragen aan de warmtepomp. In deze warmtepomp zit een koelmiddel dat door die ontvangen warmte verdampt. Door deze damp met een compressor tot maximaal 30 bar samen te drukken, loopt de temperatuur op tot 63 graden. Deze warmte wordt vervolgens via de condensor overgedragen aan het afgiftesysteem (cv-circuit). Het koelmiddel condenseert daardoor weer naar een vloeibare toestand. Tot slot zorgt het expansieventiel in de warmtepomp er voor dat de druk van het koelmiddel wordt verlaagd tot circa 5 bar. Zo kan vervolgens het hele proces van de warmtepomp weer opnieuw beginnen.

Warmtepomp voor verwarming

De warmte in het afgiftesysteem kan vervolgens op veel manieren worden gebruikt. Bij voorkeur door aansluiting op een afgiftesysteem voor zogenaamde lage temperatuur verwarming zoals vloerverwarming of wandverwarming. Daarnaast is er nog een speciaal voor de warmtepomp ontwikkelde boiler voor het warme water in huis.

Warmtepomp voor koeling

De warmtepomp met een geïntegreerde koeling kan ook koelvermogen genereren en daardoor bij hoge buitenwarmte voor een aangename binnen temperatuur zorgen. De bodemwarmtewisselaar wordt hierbij gebruikt om koeling te leveren. De compressor wordt hierbij niet gebruikt. Afdracht kan geschieden via de vloer, wand en plafond of via ventilator convectoren (fancoil units)

Een bijkomend voordeel is dat bij het verwarmen via een warmtepomp een heel comfortabel binnenklimaat ontstaat zonder koude zones. Bij het koelen van een woning ontstaat bovendien niet de tocht die veel mensen bij Airco ervaren. Door een steeds grotere afzet en bestaande subsidie maatregelingen is de kostprijs van een warmtepomp systeem flink gedaald waardoor de terugverdientijd aanmerkelijk is verkort

Aardwarmte is een duurzame energiebron

Aardwarmte gebruiken met een warmtepomp systeem kan een efficiënte oplossing zijn. Dat leidt tot minder stoken van kolen voor de elektriciteitscentrales en dus ook minder CO2 uitstoot. De gewonnen aardwarmte vervangt de inzet van fossiele brandstoffen vrijwel volledig. Aardwarmte is een duurzame energiebron, want de voorraad is onuitputtelijk.

Isolatie belangrijk

Bij nieuwbouwwoningen bespaar je hiermee ten opzichte van een gangbare HR CV systeem50% op de energierekening. Voor een optimaal resultaat is wel van belang dat het pand goed geïsoleerd is. Bij nieuwbouw is dat standaard het geval, oudere gebouwen dienen eerst hun schil aan te passen.

Warmtepomp bij nieuwbouw

In nieuwbouw is aardwarmte natuurlijk makkelijker in te plannen dan in de bestaande bouw en het helpt hierbij tevens om de epc waardes die bij nieuwbouw steeds zwaarder worden goed te kunnen realiseren. De investeringskosten bij nieuwbouw liggen ongeveer rond €14.000. Als je de kok des huizes zo ver weet te krijgen dat deze op een andere bron dan aardgas wil gaan koken dan kun je de aansluiting op het gasnet achterwege laten zodat de netto investeringskosten met zo’n €2000 worden verlaagd.

Warmtepomp bij bestaande bouw

Bestaande bouw  zijn er meer dingen waar op gelet moet worden. Belangrijk is dat de isolering op orde moet zijn of worden gebracht.  De ramen moeten toch minimaal uit dubbel glas bestaan, warmte isolerend is nog beter. Er moet ruimte zijn om een bronsysteem aan te leggen (verticaal of horizontaal) waarbij de verticale variant de voorkeur geniet ofschoon hij in aanschaf iets duurder is. Het afgiftesysteem moet op orde zijn, lage temperatuur verwarming (vloerverwarming of lage temperatuur verwarming (LTV) convectoren/radiatoren) zijn het beste.

Rekenvoorbeeld warmtepomp installatie

Er bestaan geen minimale en eigenlijk ook geen maximale maten van woningen of gebouwen de kleinste warmtepomp is 1.9 KW de grootste moet geloof ik nog worden gemaakt.

Het doorsnee verbruik aan aardgas is 2100m3 per huishouding daardoor betalen deze mensen momenteel €130 per maand aan de energieverzorger. Om in bestaande bouw over te gaan op aardwarmte hebben we nodig:
Aardwarmtepomp                         € 7.000
Bron                                                     € 6.000
Isolatie                                               € 3.500
LTV                                                      € 4.000
Installatie                                          € 2.000
Totaal                                                  €22.500

Af subsidie € 5.000

Rest                                                      €17.500

Het bedrag van 17.500 weggezet bij een bancaire instelling tegen een klimaathypotheek kost ongeveer €70 per maand netto het stroomverbruik van de aardwarmtepomp is ongeveer €75 Dus voor een meerbedrag van €15 kan een doorsneehuishouding over op een warmtepomp, en zich daarmee onafhankelijk maken van stijgende gasprijzen.

Bovenstaande bedragen zijn een schatting, soms is isoleren niet nodig soms is de ltv al aanwezig. In het voorbeeld zijn de  pomp en bronprijs gebaseerd op 10 Kw.