Warmtepomp, verwarm of koel je huis met aardwarmte

Geplaatst op 18 juni 2009 in Energie

Onze omgeving zit vol met energie. Met een warmtepomp kan deze energie uit de natuur (aardwarmte) worden gebruikt als verwarmingswarmte of voor de verwarming van water. Warmtepomp systemen zijn daarmee erg duurzaam en maken gebruik van warmte uit lucht en de bodem of water. Deze bron voor warmte is onuitputtelijk en kosteloos beschikbaar: buitenlucht, en grond- of oppervlaktewater zijn immers altijd toegankelijk.

Werking warmtepomp: van warmtewisselaar tot afgiftesysteem

Er zijn veel verschillende soorten warmtepompen, maar de basis werking is eigenlijk altijd hetzelfde. De zon en magna houden de aarde op een constante temperatuur van 10 graden. Met een warmtepomp wordt deze gratis aardwarmte benut voor verwarming en koeling van huizen en panden. Het warmtepompsysteem bestaat meestal uit drie gesloten circuits:

  • De bodemwarmtewisselaar
  • De warmtepomp
  • Het afgiftesysteem

warmtepomp
De bodemwarmtewisselaar is een buis die de grond ingebracht wordt en waardoor in een gesloten circuit een water glycolmengsel stroomt. Dit koudere mengsel neemt de warmte uit de grond op (aardwarmte). Die warmte wordt vervolgens via een verdamper overgedragen aan de warmtepomp. In deze warmtepomp zit een koelmiddel dat door die ontvangen warmte verdampt. Door deze damp met een compressor tot maximaal 30 bar samen te drukken, loopt de temperatuur op tot 63 graden. Deze warmte wordt vervolgens via de condensor overgedragen aan het afgiftesysteem (cv-circuit). Het koelmiddel condenseert daardoor weer naar een vloeibare toestand. Tot slot zorgt het expansieventiel in de warmtepomp er voor dat de druk van het koelmiddel wordt verlaagd tot circa 5 bar. Zo kan vervolgens het hele proces van de warmtepomp weer opnieuw beginnen.

Warmtepomp voor verwarming

De warmte in het afgiftesysteem kan vervolgens op veel manieren worden gebruikt. Bij voorkeur door aansluiting op een afgiftesysteem voor zogenaamde lage temperatuur verwarming zoals vloerverwarming of wandverwarming. Daarnaast is er nog een speciaal voor de warmtepomp ontwikkelde boiler voor het warme water in huis.

Warmtepomp voor koeling

De warmtepomp met een geïntegreerde koeling kan ook koelvermogen genereren en daardoor bij hoge buitenwarmte voor een aangename binnen temperatuur zorgen. De bodemwarmtewisselaar wordt hierbij gebruikt om koeling te leveren. De compressor wordt hierbij niet gebruikt. Afdracht kan geschieden via de vloer, wand en plafond of via ventilator convectoren (fancoil units)

Een bijkomend voordeel is dat bij het verwarmen via een warmtepomp een heel comfortabel binnenklimaat ontstaat zonder koude zones. Bij het koelen van een woning ontstaat bovendien niet de tocht die veel mensen bij Airco ervaren. Door een steeds grotere afzet en bestaande subsidie maatregelingen is de kostprijs van een warmtepomp systeem flink gedaald waardoor de terugverdientijd aanmerkelijk is verkort

Aardwarmte is een duurzame energiebron

Aardwarmte gebruiken met een warmtepomp systeem kan een efficiënte oplossing zijn. Dat leidt tot minder stoken van kolen voor de elektriciteitscentrales en dus ook minder CO2 uitstoot. De gewonnen aardwarmte vervangt de inzet van fossiele brandstoffen vrijwel volledig. Aardwarmte is een duurzame energiebron, want de voorraad is onuitputtelijk.

Isolatie belangrijk

Bij nieuwbouwwoningen bespaar je hiermee ten opzichte van een gangbare HR CV systeem50% op de energierekening. Voor een optimaal resultaat is wel van belang dat het pand goed geïsoleerd is. Bij nieuwbouw is dat standaard het geval, oudere gebouwen dienen eerst hun schil aan te passen.

Warmtepomp bij nieuwbouw

In nieuwbouw is aardwarmte natuurlijk makkelijker in te plannen dan in de bestaande bouw en het helpt hierbij tevens om de epc waardes die bij nieuwbouw steeds zwaarder worden goed te kunnen realiseren. De investeringskosten bij nieuwbouw liggen ongeveer rond €14.000. Als je de kok des huizes zo ver weet te krijgen dat deze op een andere bron dan aardgas wil gaan koken dan kun je de aansluiting op het gasnet achterwege laten zodat de netto investeringskosten met zo’n €2000 worden verlaagd.

Warmtepomp bij bestaande bouw

Bestaande bouw  zijn er meer dingen waar op gelet moet worden. Belangrijk is dat de isolering op orde moet zijn of worden gebracht.  De ramen moeten toch minimaal uit dubbel glas bestaan, warmte isolerend is nog beter. Er moet ruimte zijn om een bronsysteem aan te leggen (verticaal of horizontaal) waarbij de verticale variant de voorkeur geniet ofschoon hij in aanschaf iets duurder is. Het afgiftesysteem moet op orde zijn, lage temperatuur verwarming (vloerverwarming of lage temperatuur verwarming (LTV) convectoren/radiatoren) zijn het beste.

Rekenvoorbeeld warmtepomp installatie

Er bestaan geen minimale en eigenlijk ook geen maximale maten van woningen of gebouwen de kleinste warmtepomp is 1.9 KW de grootste moet geloof ik nog worden gemaakt.

Het doorsnee verbruik aan aardgas is 2100m3 per huishouding daardoor betalen deze mensen momenteel €130 per maand aan de energieverzorger. Om in bestaande bouw over te gaan op aardwarmte hebben we nodig:
Aardwarmtepomp                         € 7.000
Bron                                                     € 6.000
Isolatie                                               € 3.500
LTV                                                      € 4.000
Installatie                                          € 2.000
Totaal                                                  €22.500

Af subsidie € 5.000

Rest                                                      €17.500

Het bedrag van 17.500 weggezet bij een bancaire instelling tegen een klimaathypotheek kost ongeveer €70 per maand netto het stroomverbruik van de aardwarmtepomp is ongeveer €75 Dus voor een meerbedrag van €15 kan een doorsneehuishouding over op een warmtepomp, en zich daarmee onafhankelijk maken van stijgende gasprijzen.

Bovenstaande bedragen zijn een schatting, soms is isoleren niet nodig soms is de ltv al aanwezig. In het voorbeeld zijn de  pomp en bronprijs gebaseerd op 10 Kw.

Reacties (18)
07/10/09 • 10:45

Jammer dat onderstaande techniek zo weinig wordt besproken, terwijl er zoveel voordelen aan zitten, vooral bij gebruik van een warmtepomp.

HYDRO SYSTEMS HOLLAND BV is een productiebedrijf en verkooporganisatie van de HSH-Fiwihex®techniek (warmtewisselaar). http://www.hsh-fiwihex.com

De HSH-Fiwihex®techniek wordt gebruikt om geconditioneerd te telen in (semi) gesloten kassen.
D.m.v. de HSH-Fiwihex®techniek kan het klimaat in de kas vergaand gecontroleerd worden.
Dit is mogelijk omdat met de HSH-Fiwihex®systemen, met water van 28-35°C verwarmd en met water van 10-12°C gekoeld kan worden.

De HSH-Fiwihex®warmtewisselaar is opgebouwd uit vertinde koperen draden van 0,1 mm en capillairen met een diameter van 1,7 mm. Water stroomt door de capillairen. Lucht stroom langs de koperen draden.
Het grote contactoppervlak tussen lucht en het vertinde koper verminderd in sterke mate de stromingsweerstand. Hierdoor is de warmteoverdracht van de HSH-Fiwihex®warmtewisselaars, aanzienlijk beter dan die van de warmtewisselaars die momenteel op de markt zijn.

Deze warmtewisselaar dient als basis voor de HSH-Fiwihex®kassen. Klimaatbeheersing (koelen en verwarmen) van kassen wordt hiermee mogelijk. In de HSH-Fiwihex®techniek wordt gebruik gemaakt van verschillende componenten zoals warmtepompen, warmteopslag in aquifer en dagbuffers. De energie-efficiency van de HSH-Fiwihex®techniek is veel beter dan van andere technieken, vanwege de sterk verbeterde warmteoverdracht. De HSH-Fiwihex®warmtewisselaars zijn ontwikkeld voor gebruik in kassen en biedt de volgende voordelen:

• Een productiestijging tot ca. 20%
• Gecontroleerde toevoer van CO²
• Tot 60% minder waterverbruik
• Sterke reductie, gebruik pesticiden
• Homogene temperatuurverdeling over de gehele kas
• Besparing op fossiele brandstof tot 70% mogelijk.
• Laag elektriciteitsverbruik voor luchtverplaatsing
• Compact eenvoudig in te passen in kassen onder de goot of boven het gewas
• Geluidsarme systemen
• Verwarmen en koelen met een hetzelfde systeem
• Geen koude en/of warme zones in kas
• De HSH-Fiwihex®techniek is zeer geschikt in te zetten bij geothermische restwarmte

Bovenstaande HSH-Fiwihex®techniek, is nu ook leverbaar voor:
Stallen, bedrijfsgebouwen, ziekenhuizen zorginstellingen, hotels, scholen, sporthallen, zwembaden, datacentra en woningen.
Warmteterugwinning is een hot item, waarvoor de HSH-Fiwihex®techniek bij uitstek het juiste systeem is.
Voordelen van dit systeem in de bebouwde omgeving:

• Gelijkmatige temperatuurverdeling op alle afdelingen, prettig om in te werken.
• Computergestuurd systeem, elke afdeling kan individueel gestuurd worden
• Geen warmteverlies, door hergebruik van restwarmte
• Geluidsarme systemen
• Verwarmen en koelen met een en hetzelfde systeem
• Warmteterugwinning
• Besparing op fossiele brandstof tot 70% mogelijk
• Zeer snelle verwarming en koeling
• Inpasbaar in het huidige conventionele verwarmingsysteem
• Niet duurder in aanschaf dan de huidige conventionele verwarmingsystemen

Er zijn nog tal van andere voordelen, die we graag met u zouden willen bespreken.
Laat u vrijblijvend informeren en vraagt u eens een ontwerp met terugverdientijd voor een van uw projecten.

G.H. Kellersmann
28/02/10 • 10:22

Een warmtepomp is een erg goed voorbeeld van hoe er energie bespaard kan worden op verwarming en warm water (40 % van het totale nederlandse energieverbruik wordt geschat).
Het principe is niet nieuw. Koelkasten en airconditioners werken met hetzelfde principe. Een koelkast transporteert energie vanuit het inwendige van de kast naar buiten de kast waar die energie in de vorm van warmte wordt “weg gegooid”. Hetzelfde doet een airconditioner. Die onttrekt energie – in de vorm van warmte – aan de woon- of slaapruimte en gooit die buiten het huis weg. Er komen dan ook in warme landen al airconditioners op de markt die die “afval”warmte niet weg gooien, maar die energie gebruiken om warm tapwater te leveren. In de warmwatertank (boiler) bevindt zich dan geen electrisch verwarmingselement, maar een warmtewisselaar. Dat scheelt niet zo’n beetje in het energieverbruik.
En zo doet het ook een warmtepomp. Die onttrekt energie aan (vooral vochtige) grond of aan grondwater, maar kan ook energie onttrekken aan de gewone buitenlucht.
Hoe vreemd het ook lijkt, de warmtepomp is in staat om aan grond/grondwater van 12 graden of aan de buitenlucht de energie (in de vorm van warmte) te onttrekken die nodig is om leidingwater op te warmen tot 55 graden of (nieuwe ontwikkeling) zelfs tot 65 graden. Het is wel zo, dat hoe minder het leidingwater hoeft te worden opgewarmd, hoe efficienter de warmtepomp met de energie omspringt. Dus in verwarmingsystemen die een minder hoge temperatuur vereisen (vloerverwarmindg b.v.) worden de grootste besparingen bereikt. Let wel, een warmtepomp wekt geen warmte op zoals een electrische boiler of een gasketel dat doet, maar verplaatst energie. En dat kost in beginsel minder energie.
Internationaal wordt de efficiency van een warmtepomp (ook van een airconditioner trouwens) uitgedrukt in de COP, de Coefficient of Productivity. De COP van een warmtepomp kan variëren van 1 (dan wordt er evenveel energie gebruikt als er wordt verplaatst) tot zelfs 5 (of in uitzonderlijke gevallen zelfs meer). Als de COP 5 is, levert een warmtepomp dus een “virtueel rendement” van 400 % ! In het nederlandse klimaat zal het de COP in de praktijk liggen tussen 1,5 en 4.
De warmtepomp heet niet voor niets “pomp” en dat betekent dat het apparaat energie nodig heeft om z’n werk te doen. Maar die energie wordt erg nuttig gebruikt.
Nu is het zo, dat de meeste nederlandse huishoudens aardgas als energiedrager gebruiken om de benodigde energie te leveren voor het verwarmen van het CV water of het tapwater (bad/keuken).
In sommige gevallen ook wel met electrische stroom.
Energie kan dus door gas worden geleverd of door electrische stroom. Waar de besparingen door een warmtepomp worden bereikt is dat op energie en dan dragen we dat al te gemakkelijk over als een besparing op de kosten van de energie. En daar komt de bottle neck te voorschijn.

Prijzen van gas en electriciteit worden gegeven als prijs per m3 resp. per KWh. Als we zonder meer de besparing op energie “vertalen” in besparing op kosten, dan vergelijken we appels met peren.
Hoezo?
Het onderstaande zal dat duidelijk maken.
Een energieprijs vergelijker op internet publiceert het volgende:
De gemiddelde prijzen van 7 leveranciers in de regio Amsterdam waren per 1 januari 2010 voor:
1.Gas € 0,2348 per m3.
2.Stroom € 0,0858 per KWh
Dat zijn prijzen incl. BTW, incl. transportkosten en excl. Vastrecht en Energiebelasting.
Excl. BTW dus
1.Gas € 0,1973 per m3
2.Stroom € 0,0721 per KWh
Dat zijn dus na de liberalisatie van de energiemarkt de laten we zeggen “marktprijzen” waarmee de leveranciers de concurrentie met elkaar aangaan.
Energie kan worden uitgedrukt in KWh, maar de officiële eenheid van energie is de J (Joule). De Joule is een erg kleine eenheid en daarom is de MJ (megajoule) praktischer in het gebruik.
De m3 (gas) is geen eenheid van energie. Gassen als energiedrager bevatten een variabele hoeveelheid energie. Het aardgas in Nederland wordt samengesteld door gassen uit verschillende bronnen te vermengen. De meeste van die bronnen leveren minder hoogwaardig gas dan het gasveld van Slochteren. Vermengen wordt gedaan om Slochteren zoveel mogelijk te sparen. De energie-inhoud van ons gas schommelt dus wat en daarom wordt er door de leveranciers een correctiefactor berekend. Maar we kunnen veilig rekenen met 31,65 MJ per m3 gas. Er zijn ook mensen die met 35 MJ per m3 rekenen. Kan. Maar dan wordt het resultaat van dit verhaal nog somberder.
Een KWh staat gelijk aan 3,6 MJ aan energie.
Per 1 januari 2010 is de Energiebelasting voor consumenten door de overheid vastgesteld op:
1.Gas € 0,1880 per m3, dat is € 0,0059 per MJ
2.Stroom € 0,1291 per KWh en dat is € 0,0359 per MJ
Nu weer even rekenen. Laten we de kosten berekenen voor wat we eigelijk kopen en dat is energie.
Dan komt energie uit: (marktprijs + BTW + Energiebelasting)
1.Gas op € 0,0134 per MJ
2.Stroom € 0,0597 per MJ energie uit stroom is dus al een factor 4,45 duurder!
Nu een rekenvoorbeeld. Gesteld we bereiken een energiebesparing van 1.000 m3 gas op de CV en het warme water. De besparing op energie is dan 1.000 x 31,65 = 31.650 MJ
Als onze warmtepomp een gemiddelde COP behaalt van 3,5 dan gebruikt hij om die besparing te bereiken dus 31.650 / 3,5 = 9.042 MJ.
De netto besparing op energie is dan dus 31.650 – 9.042 = 22.608 MJ (of 71 %) en dat is heel mooi.
Maar nu de besparing op de kosten:
1.Besparing op gas 31.650 x € 0,0134 = € 424,11
2.stroomverbruik warmtepomp: 9.042 x € 0,0597 = € 539,81
Er is dus geen sprake van besparing op kosten, maar van € 115,70 meer kosten.

Besparing tegen de prijzen excl. belastingen zou zijn:
1.Besparing op gas 31.650 x € 0,0062 = € 196,23
2.stroomkosten warmtepomp 9.042 x € 0,0200 = € 180,84
De besparing op kosten tegen marktprijzen is dus € 15,39 (ook al niet indrukwekkend)
Dat komt doordat de prijs (excl. belastingen) per MJ uit stroom ruim 3,2 keer zo hoog is als de prijs per MJ uit gas. De overheid legt per MJ aan belastingen:
1.Op gas € 0,0071 aan BTW + Energebelasting (114 % op de marktprijs)
2.op stroom € 0,0397 aan BTW + Energiebelasting (198 % op de marktprijs)
Energie uit electrische stroom kan niet anders dan duurder zijn dan energie uit gas. Stroom wordt o.a. opgewekt met gas als brandstof. Productie en transport kosten geld (en energie) en dat moet in de prijzen worden verrekend. De overheid maakt dat verschil door de onzindelijke Energiebelasting nog eens vele malen groter.
Als er dan al een energiebelasting moet zijn omdat de overheid denkt daarmee op energieverbruik te bezuinigen, dan zou die belasting per MJ gelijk moeten zijn en niet op electrische stroom meer dan 6 keer zo hoog als op gas. Dat werkt contraproductief.
Wie rekent schaft in Nederland geen warmtepomp aan, tenzij er een warmtepomp komt die gas als brandstof gebruikt. Dat laatste moet een uitdaging zijn aan de producenten.

J de Wit
17/04/12 • 18:42

Beste Johan,

Leuke mail maar er kloppen een aantal zaken niet:

– Prijs energie genomen in Utrecht van nu (waarom Utrecht, dat is het midden van het land)

– Je moet met de kosten rekenen die de burger voor de energie moet betalen. Ik heb net op de site energievergelijk.nl in Utrecht een willekeurige woning genomen en kom bij bijvoorbeeld Greenchoice voor Gas op 0,70 Euro per m3 en voor elektriciteit op 0,175 Euro per kWh. Verbruik 1500 m3 gas en 3200 kWh. Als ik alleen met een warmtepomp reken en een verbruik heb van 9500 kWh, dat heb ik ongeveer dan kom ik op 1791,16 Euro. Dat is 0,188 Euro per kWh, dat is ook hoger omdat de heffingskorting wordt verrekend over een hoger verbruik. Belangrijk is dat je uitgaat van de genoemde kosten (totaal) van deze sites en niet van de gemoemde kWh of m3 prijzen want deze komen niet met elkaar overeen en daar zitten niet alle kosten in.

– Al je met bovenstaande getallen verder rekent naar MJ dan kom je met gas op 0,022 Euro per MJ en elektriciteit op 0,052 Euro per MJ, elektriciteit is dus een factor 2,38 duurder als gas. Wij zien dat een SPF van 4,0 in de praktijk gemakkelijk haalbaar is (conservatief) , als verbruikers extreme tapwaterverbruiken hebben dan kan deze waarde lager liggen. Met een SPF van 4,0 ga je naar een prijs van 0,013 Euro per MJ en dat is een besparing van 40% op een bedrag van 1049,00 Euro en dat is toch 419,60 per jaar! Hiermee zijn de toekomstige prijsstijgingen niet meegenomen

– Je moet een vergelijk maken tussen een besparing op een gemiddeld energieverbruik en niet rekenen met een 1000 m3 besparing op aardgas want dat is niet het gasverbruik ook niet in een nieuwbouw woning.

– Een nadeel dat we als warmtepompenbranche hebben is dat we moeten rekenen met een rendement van de elektriciteitscentrale terwijl we ook energie duurzaam opwekken waarbij deze niet aan de orde is. Het gas komt ook niet vanzelf de woning binnenstromen hiervoor is ook energie nodig maar daar wordt nooit over gerept.

Dus ik zou zeggen: Wie goed kan rekenen schaft een warmtepomp aan. Ik ben zelf gebruiker van een warmtepomp en heb per maand een energielast van 152,00 Euro, vrijstaande woning (inhoud 700 m3) van 10 jaar oud, 3 kinderen en een vrouw.

Met vriendelijke groet,

Mit freundlichen Grüßen,

Roelof Vallinga

Lowergy Concepts l Postbus 1008 l 6920 BA DUIVEN
+31 (0) 26 445 98 45 l +31 (0) 26 445 93 73 l http://www.lowergy.nl

From: Wit, Johan de [mailto:j.d.wit@bogrobv.nl]
Sent: woensdag 26 oktober 2011 12:34
To: Roelof Vallinga
Subject: FW: Prijzen van gas en electriciteit worden gegeven als prijs per m3 resp

Hierbij

Gr Johan

Henk
27/09/12 • 07:47

Hallo,

Ik zoek al een tijdje naar de beste oplossing van dit soort energiebespaaders die past in mijn huis (halfvrijstaand, bouwjaar 1994, geen vloerverwarming), maar zie door de bomen het bos niet meer. Geven bedrijven die bodemwarmteinstallaties leveren / installeren een keurmerk af, bijvoorbeeld KOMO o.i.d.?

Henk, Geldrop

albert van Rijm
23/04/13 • 19:15

Hi, wij zijn bezig met een chalet in Zwitserland waar een zelfde systeem in 1993 is aangelegd. Systeem Sofath en nu is er steeds een probleem dat het niet werkt en dus geen verwarming.- lastig.
Nu willen wij een nieuwe installatie laten aanleggen, maar hebben geen idee wie dat goed kan doen voor een reele prijs in Zwitserland.

Iemand advies?

Dank en groet,

Albert

Albert@wwr.nl

Belling
11/07/14 • 05:02

Graag tel. contact 0529-484601 Belling

Lindy van der Meulen
20/09/15 • 19:29

Geachte lezer(s),
Binnen de komende twee jaar hopen mijn man en ik een duurzame woning te bouwen op een perceel grond van een halve hectaar in noord oost Groningen. Wij zijn geintereseerd in het meest duurzame vorm van energie opwekking. Alle informatie en advies is zeer welkom. Met dank voor uw moeite, en een vriendelijke groet, L.

Esther de Heer-Dijkhuizen
16/11/15 • 09:29

Beste lezers,

Wij willen ons rijtjeshuis met dubbelglas uit 1987 volledig duurzaam maken: warmte met een warmtepomp en elektriciteit uit zonnepanelen, eventueel aangevuld met windenergie.
Wij zoeken bedrijven die een (vrijblijvende) offerte kunnen maken betreffende de waterpompinstallatie.

Arjan Dingemans
17/05/16 • 20:07

Beste lezers,

Woon zelf in zuid west Noorwegen wat een iets kouder klimaat kent dan Nederland. Wij hebben een houten huis uit 1958. Na totaal renovatie gaan we een water water warmtepomp of een ventilatie/water warmtepomp aanschaffen. Eventueel lucht/water warmepomp is ook een mogelijkheid. Warmepomp technologie is een techniek die al jaren veelvuldig wordt gebruikt in Zweden maar ook steeds meer in opkomst is in Noorwegen. Deze warmepompen zorgen kunnen zowel de vloer verwarmen ( opwarming radiator ook mogelijk) als opwarming van drinkwater. Een minder dure maar nog steeds een kostbare investering is een ventilatie water warme pomp maar is minder efficiënt (COP: 2,5-3.0). Deze gebruikt de warme lucht in huis en warmt hiermee de vloer/ radiator en water op. Voor eventuele koude dagen is een elektrische spiraal ingebouwd om het water op te warmen. Als alternatief kan een hout kachel/haard worden gebruikt waarbij de warme lucht in het huis dan weer gebruikt wordt om het huis ( vloer/radiator) en water op te warmen. Met name laatst genoemde systeem vereist een goede isolatie van het huis. Verder zijn bij bepaalde merken ook zonnepanelen op dit systeem aan te passen. Zelf gaan wij voor een systeem van de Zweedse producent Nibe die zeer veel en lang ervaring heeft met warmtepompen en goede resultaten laat zien bij praktijktesten door de Zweedse overheid.

Disclaimer: particulier met interesse in alternatieve opwarming en geen aandelen of werk heeft in de Warmepompindustrie

Engel
07/08/16 • 18:43

Ik heb de volgende vraag, kan je een keukenboiler koppelen op de vloerverwarming, we hebben zonnepanelen en kw stroom over en zouden graag dat benutten voor de vloerverwarming.
vr.gr.Engel

Antonio
08/08/16 • 12:36

ik wil de grond van mijn thuis verwarming te zette , maar niet electriche, wat cost?

Hans Pieters
12/09/16 • 15:38

Wij wonen in een appartement voor senioren in Bennebroek. Begane grond
Ik heb gas alleen voor verwarming en warm water(douche en bad).
Ik vrees echter dat wij op langere termijn erg veel zullen moeten gaan betalen om het appartement warm te houden. Ik heb daarom belangstelling voor oplossingen, die nu een investering vragen, maar die later lagere kosten opleveren. Waarschijnlijk iets als een warmtepomp Wie heeft een advies of een betrouwbare installateur. Dank alvast

M. J. Kuijper
25/10/16 • 18:59

De kosten van de installatie om het huis met aardwarmte te verwarmen variëren in de ramingen van 15 tot 20 000 euro. Nu wordt een subsidie op aanschaf in het vooruitzicht gesteld.
Waar komt dat geld eigenlijk vandaan? : ieder die belasting afdraagt vult de pot!
Tenslotte een bang vermoeden: de compressor zal van een veel hoger vermogen zijn dan het huidige pompje van de cv ketel en circulatiepomp van de vloerverwarming. Alleen de circulatiepomp vraagt een vermogen van ruim 3 kWh per etmaal: ruim 700kWh op jaarbasis.
Er vanuit gaande dat de cv met pomp 4 maanden per jaar uitstaat.
Wie kan mij zeggen wat het vermogen is van de compressor van de aardwarmte installatie?
Graag reactie en groet. M. Kuijper

jan Faken
04/12/16 • 21:25

Als je warmte pomp en zonnepanelen samen hebt, ben je nog geen € 40,00 kwijt aan energie. Wij hebben een huis dat alleen elektra gebruikt, zou het alleen niet leuk vinden dat de zonnepanelen afgesloten worden als de opwekking te hoog is. Bij ons in de straat zijn 3 van de 18 huizen maar geschikt voor voor zonnepanelen, daarvan hebben er 2 zonnepanelen,dus alle energie kan aan de buren geleverd worden ipv gas of kolen centrales.

Jan de Haan
15/12/16 • 22:02

reactie voor Engel 07/08/16 •

Ik gebruik al twee jaar een keukenboiler zoals jij dat ook wilt, het bevalt mij prima. Ik heb de boiler in serie aangesloten op één van de vloerverw groepen zodat ik geen extra pomp nodig heb.

Roel
02/01/18 • 13:46

Ik heb na veel wikken en wegen besloten om in mijn nieuw te bouwen woning géé’n aardwarmte te nemen maar toch gewoon een CV installatie op gas.
Wat bij de warmtepomp zelden verteld wordt is het hoge energie verbruik. Ik dacht in eerste instantie het stroomverbruik te compenseren met zonnepanelen, echter dan moet ik mijn dak én tuin volleggen en dan nog niet….
Daarbij wek je stroom op in de zomer en heb je het nodig in de winter. Gezien het feit dat de regering er naar toe wil dat stroom niet meer 1 op 1 terug te leveren is, is de warmtepomp kansloos.
Nu dus nog maar gas en in de komende 15jaar in de gaten houden wat het beste altrernatief wordt. Wellicht dat er door afschaffing van gas er ook weer subsidies komen waar ik nu bij nieuwbouw geen gebruik van kan maken….

Annita
13/01/18 • 15:14

Wij hadden ruimte voor veel zonnepanelen (eerst 24 voor ‘eigen verbruik’, en extra 21 stuks ivm de warmtepomp), en leveren dus per saldo terug aan het net en krijgen dus per saldo geld terug. Kookten toevallig al op inductie. Extra elektrakosten voor warmtepomp (die we nu zo’n ruim 1.5 jaar hebben) kunnen dus prima uit. Geen gaskosten elk jaar, en ook geld terug voor de elektra (nog). Gezien het op de bank niks opleverde, denk ik vooralsnog, dat het best een goede investering was, nu is er nog subsidie (wp 3000), (zonnepanelen hebben wij geen subsidie voor gehad, wél de BTW terug trouwens, toch 21%..), dat de kosten er ooit wel uit komen (en waarschijnlijk veel sneller dan ik vermoed, als alles blijft werken zoals het hoort). Gezien “Groningen” denk ik dat alle beetjes helpen: je laat zien dat het kán zonder gas, of in ieder geval met minder gas, want ik hang nu nog wel aan het elektriciteitsnet.. Nog niet helemaal off-grid dus. Dus Roel, jámmer dat u geen ruimte hebt voor genoeg zonnepanelen.. In de zomer kan onze warmtepomp ook nog koelen. Best aangenaam op de ‘gratis stroom’. Ik verwacht niet dat er méer subsidies gaan komen dan huidig. Succes iedereen met ‘omgaan’!

11/07/18 • 11:50

Heb de verhalen zoal gevolgd, maar je hoort nooit : dat warmtepomp gebeuren, levert dat nog wel enig comfoort?
Dikwijls van gebruikers vernomen dat een ingestelde warmte met veel geduld gewijzigd kan worden,d.w.z. De reaktie merk je pas een dag later.
Dus niet zo van: wat kil vandaag,ik doe er even graadje bij.
En dat graadje bij,het z.g. n. Pushen breekt je zuur op want ,dat kost electriciteit en….de zon schijnt in dit geval ‘avonds meestal niet!

Graag reaktie!

Plaats hier uw reactie
Bij Duurzaam Thuis kun je alles lezen over duurzame oplossingen in en rondom het huis. Naast het bieden van overzicht proberen we per onderwerp tips te geven om zelf concreet aan de slag te kunnen!
DuurzaamThuis nieuwsbrief
* = verplicht veld