Duurzaam sinds 2007Meer dan 650 artikelenDe duurzaamste oplossing
Verticale windmolen

  Kleine Windmolens voor Thuis

  Impact
  Milieuwinst
  48 kilo СО2 p/j
  Kosten
  229 euro
  Terugverdientijd
  5 jaar
  Gemak
  2 uur
  Sluiten
  Toelichting

  Power of wind for an area(1):

             
  Pavail = 1/2 ρAv3Cp

  ρ = density (of air, 1,25 kg/m3

  A = surface area (blade length)  [m3] à π * (d/2)2

   = speed3 (4-6 m/s in the Netherlands) 

  C= power coefficient (Cp max = 0,59)

  Aannames:

  Gemiddelde windsnelheid = 5 m/s

  Elektriciteitskosten = 0,22 euro/kWh

  Cp max  van 0,59

  Turbineblad van de kleine windmolen is 23.4 inch (Zie hier).

  23.4 = 0,59 m (lengte van 1 blad)

  A = π * (0,59) 

      = 1,09 m2

  Pavail= ½ * 1,25 * 1,09 * (5)3 * 0,59= 50,2421875 W

  50,2421875 W = 0,0502421875 kW

  0,0502421875 kW * 24h * 365,25 dagen = 440,423015625 kWh per jaar

  440,423015625 kWh per jaar * 0,22 euro/kWh = 96,90 euro per jaar

  Voor een goed design geldt C= 0,4 i.p.v. Cp max  van 0,59

  Pavail= ½ * 1,25 * 1,09 * (5)3 * 0,4 = 34,0625 W

  34,0625  W = 0,0340625 kW

  0,0340625 kW * 24h * 365,25 dagen = 298,591875 kWh per jaar

  298,591875 kWh per jaar * 0,22 euro/kWh = 65,70 euro per jaar

  Windturbine kost 270 dollar dus 226,63 euro

  1) Bij maximale power coefficient is terugverdientijd 226,63/96,90 = 2,3 jaar

  2) Bij C= 0,4 is terugverdientijd 226,63/65,70 = 3,4 jaar

  Als we een generator efficiëntie van 80% voor een permanent magneet motor en 90% efficiëntie voor een gearbox(2) meenemen in de berekening de terugverdientijden zijn:

  1) 440,423015625 kWh * 0,8 * 0,90 = 317,10457125 kWh per jaar

      317,10457125 * 0,22 = 69,80 euro per jaar

      Terugverdientijd = 226,63/69,80 = 3 jaar

  2) 298,591875 * 0,8 * 0,90 = 214,98615 kWh per jaar

      214,98615 * 0,22 = 47,30 euro per jaar

      Terugverdientijd = 226,63/47,30= 5 jaar

  Referenties

  1. The Royal Academy of Engineering. (z.d.). Wind Turbine Power Calculations. Geraadpleegd op 8 april 2021 van Microsoft Word – Wind_Turbine_Final.doc (raeng.org.uk).
  2. Goudarzi, N., & Zhu, W. D. (2013). Studying the Potential of a Novel Multiple-Generator Drivetrain in Wind Energy Conversion Systems. Volume 4B: Dynamics, Vibration and Controlhttps://doi.org/10.1115/imece2013-63017

  Niet alleen met zonnepanelen, maar ook met een kleine windmolen voor thuis kun je zelf duurzame stroom opwekken. Maar wanneer geeft een kleine windturbine milieuwinst? En is deze manier van energie opwekken wel rendabel voor jou? In dit artikel vertellen we alles wat je moet weten over een windmolen voor thuis. 

  Wat moet je weten voor je een kleine windmolen aanschaft?

  Wanneer we het hebben over windmolens, gaat het meestal over de hoge windmolens die aan de horizon te zien zijn wanneer je door Nederland rijdt. Maar wist je dat je ook zelf een kleine windmolen of windturbine kunt kopen? Deze zijn maximaal 15 meter hoog en zijn in je tuin of op je dak te plaatsen. De minimale hoogte hangt af van je omgeving, hij moet namelijk duidelijk boven de omgeving uitsteken. Maar, daarover later in dit stuk meer. Het werkt ongeveer hetzelfde als zonnepanelen op je dak, maar in plaats van zon gebruiken de kleine molens wind om groene stroom op te wekken voor je huis. Het moet echter wel flink waaien voordat de molens écht milieuwinst opleveren.  Wat moet je allemaal weten voordat je een windmolen thuis aanschaft?

  1. Er bestaan verschillende soorten kleine windmolens 

  Kleine windmolens kunnen in twee hoofdtypen worden gegroepeerd: windturbines met een horizontale en windturbines met een verticale as. Woon je op het platteland of aan de kust, dan kun je het best kiezen voor een windmolen met een horizontale as. Als je in een bebouwde omgeving woont, is het juist wijsheid om voor de windmolens met een verticale as te kiezen.

  Kleine windmolen
  Conventionele windmolen met horizontale as

  Conventionele turbines
  Deze turbines hebben de wieken op een horizontale as gemonteerd. Deze positioneert zich loodrecht in de windrichting.

  Windturbines met een verticale as
  Dit type draait vanzelfsprekend middels een verticale as. Dit type is weer onder te verdelen in twee groepen. De windturbines met verticale as worden in verschillende typen aangeduid. Het gaat om onderstaande twee:

   

  Savonius
  Savonius windmolen

  Savonius
  Het type Savonius werkt middels bolvormige rotorbladen en heeft een geringe draaisnelheid. Dit type heeft een relatief laag rendement, echter is het geluidsoverlast nihil.

  Darrieus
  Darrieus windmolen

  Darrieus
  De Darrieus-typen kunnen een hogere draaisnelheid behalen en produceren daardoor meer energie, maar ook meer lawaai.

  2. Vergunning voor een windmolen thuis

  Om een kleine windmolen op het dak te kunnen plaatsen, heb je een omgevingsvergunning nodig. Deze kun je aanvragen bij de gemeente. De windturbine moet binnen het bestemmingsplan moet passen. Onderzoek leert ons dat het tegenwoordig in de meeste gemeenten mogelijk is een windturbine thuis aan te schaffen, wanneer buren en andere omwonenden hier geen overlast van ondervinden. Denk hierbij aan geluidsoverlast en/of het bederven van uitzicht. 

  Sommige gemeenten eisen daarnaast ook nog een bouwvergunning. Wanneer een windturbine niet in het bestemmingsplan past, is het mogelijk gebruik te maken van een ‘artikel 19’ procedure. Hiermee vraag je een vrijstelling aan voor het plaatsen van een kleine windmolen thuis. Behalve een bouwvergunning is daarnaast voor sommige kleine windmolens ook een milieuvergunning nodig.

  3. Een locatie met veel wind

  Een kleine windmolen is alleen duurzaam als hij op een locatie wordt gezet waar het flink waait. Dit komt doordat bij de bouw en afvalverwerking van de molen CO2-uitstoot ontstaat. Alleen op locaties met veel wind wekken de molens voldoende groene energie op en geven ze winst voor het milieu. Voordat je een kleine windmolen aanschaft, moet je dus onderzoek doen naar het lokale windaanbod. Een gemiddelde windsterkte van meer dan 5,5 m/s is nodig voor kleine windmolens.

  Als je aan de kust of op het platteland woont is de kans groter dat de molen voldoende wind vangt dan wanneer je in de stad woont. Wil je toch een kleine windmolen plaatsen op je dak in de stad? Zorg dan dat de molen boven de bebouwde omgeving uitsteekt. Zoals bijvoorbeeld op een flat, of op een ander gebouw van minstens 20 meter hoog (of 2 keer zo hoog als de bomen en gebouwen in de omgeving). Ook is het verstandig om te onderzoeken of je dak geschikt is voor het plaatsen van een kleine windmolen. Dit kan door middel van een bouwtechnisch onderzoek.

   

  Windenergie is lang niet overal geschikt. De gemiddelde windsnelheid moet meer dan 3 meter per seconde zijn om enige opbrengst te hebben. Zie ook de windkaart hiernaast van het KNMI. Het is vooral zinnig om in de rood/oranje gebieden windmolens neer te zetten. En ook daar alleen op de plekken waar de windmolen vol de wind vangt. Zoals te zien in de onderstaande grafiek neemt de opbrengst van een windmolen sterk toe naarmate er meer wind is.  Een windmolen met een vermogen van 400 watt levert in de praktijk met een windkracht van 5 m/s gemiddeld rond de 80 watt op. Veel van de wind op het land voor een kleine windmolen wordt tegengehouden. Met een windkracht van 10 m/s is dit al een stuk meer, 300 watt.  Zie ook deze interactieve kaart van windfinder voor de actuele windverwachtingen bij jouw huis. 

  Kaart windsnelheid
  Windenergie
  4. Overheidssubsidies voor een windturbine thuis

  De overheid voert geen actief beleid ten aanzien van kleine windturbines. Op dit moment zijn er nauwelijks overheidssubsidies voor het aanschaffen van een windmolen thuis. In sommige provincies en gemeenten worden subsidies verstrekt aan mensen die een windturbine particulier aan willen schaffen, passend in het kader van lokaal klimaatbeleid. 

  5. Prijs per kWh 

  Het zal je niet verbazen dat grote windmolens veel meer elektriciteit opwekken dan de kleinere varianten. Dit heeft gevolgen voor de prijs per kWh. Groene stroom van een kleine windmolen kost tussen de 25 en 35 cent per kWh, terwijl grote windmolens stroom produceren voor 8.8 cent per kWh.

  6. De kosten en opbrengst van een particulier gekochte windmolen

  De verschillen in prijs voor kleine windmolens zijn nogal groot. Al voor onder de €1000 kun je een kleine windmolen van zo’n 0.5 kW aanschaffen. Maar dit model wekt lang niet voldoende energie op voor een heel huishouden. Voor grotere modellen, met een vermogen van +- 6 kW, kunnen de prijzen oplopen tot tienduizenden euro’s. Zie onder aan dit artikel een lijst van kleine windmolens met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

  In de praktijk blijkt echter dat, zelfs bij optimale energieopbrengst, de investering moeizaam terug te winnen is. Een belangrijke uitdaging is dat windmolens sneller stuk kunnen gaan dan bijvoorbeeld zonnepanelen. 

  Wel of geen windmolen thuis?

  Op dit moment is de aanschaf van een windmolen niet rendabel. Voor het milieu is dit wel een extra duurzame vorm van energie, het is alleen lastiger je geld terug te verdienen. Daarnaast komt er een hoop voorbereiding bij kijken, zoals een vergunningsaanvraag, een bouwtechnisch onderzoek en het vinden van een geschikte locatie. Als je zelf groene energie wilt opwekken kun je vanuit financieel perspectief beter kiezen voor zonnepanelen kopen.  

  Als je toch de productie van duurzame energie uit wind wil stimuleren, kun je er ook voor kiezen om zelf te investeren in windenergieprojecten. Je kunt bijvoorbeeld een stukje windmolen kopen via het project Winddelen.

  Optimaal gebruik maken van de windmolen thuis

  Wil je toch graag een kleine windmolen op je dak of in de tuin installeren? Neem dan de onderstaande punten in acht voor een optimaal resultaat:

  • De windsnelheid is hoger op grotere hoogte.
  • Een molen met horizontale as dient minstens vijf meter ‘vrij’ te staan van bebouwing voor hoger rendement.
  • Turbines met een verticale as kunnen juist profiteren van enige bebouwing, omdat dit een windtunneleffect kan veroorzaken.
  • Vergeet geen vergunning aan te vragen!
  • Let op het straatbeeld. Een windmolen zal mogelijk niet door alle buren gewaardeerd worden. 
  • Vraag bij je gemeente of een windturbine in het bestemmingsplan past, maak anders gebruik van artikel 19.
  • Het zuiden van het land bereikt gemiddeld de hoogste windsnelheid per jaar.
  • Het allerhoogste rendement is te behalen op de Waddeneilanden.

  Daarnaast is het vinden van een geschikte locatie in Nederland een probleem. Om genoeg energie te kunnen produceren, moet je de windmolen opzetten op een afstand van meer dan 10 keer de hoogte van het dichtstbijzijnde gebouw. Verder geldt: hoe hoger, hoe beter. Op duinen, op een winderige vlakte of op je huis/bedrijf (als er geen andere huizen in de weg staan) zijn dus goede locaties. Een zeer groot deel van Nederland is echter ongeschikt om windmolens te plaatsen. 

  Pikosola toelichting

  Kleine windmolen kopen

  De markt van kleine windmolens is nog klein, maar bestaat zeker. Online zijn er de nodige (deels terecht) kritische geluiden op de aanschaf van een kleine windmolen voor thuis, zoals hier op tweakers.  Wind-energie kan echter wel degelijk een interessante duurzame aanvulling zijn op je energiemix, als je bijvoorbeeld onafhankelijk wilt zijn van het grid. Wind kan voor jouw woning of bedrijf energie leveren op momenten dat zon dit niet kan. Alle onderstaande leveranciers bieden dan ook een combinatie met zonnepanelen. Duurzaam experimenteren en pionieren voor een betere energiemix is ook nuttig om Nederland weer een duurzame stap verder te krijgen. Als laatste kan een windmolen een duurzame uitstraling geven aan jouw bedrijf of boerderij. Hieronder hebben we kleine windmolens die wij eruit vonden springen op een rij gezet.  Je kan vrijblijvend offertes aanvragen voor een totaalpakket en installatie. Houd er wel rekening mee dat kleine windmolens installeren wel pionieren & experimenteren is en dat er nog geen zekerheid kan worden gegeven over de opbrengst. 

  1
  De Airturb

  Model one boost render
  Voordelen
  Prijsindicatie totaalpakket installatie en opslag: 4.990 euro voor max 120 watt zonne-energie en 300 watt wind
  Zonne-energie en wind uit een oplossing
  Professionele installateurs van Airturb zelf die het product goed kennen
  Maakt heel weinig geluid
  10 jaar garantie op de Airturb zelf, 2 jaar garantie op de bijgeleverde omvormer. Kwaliteit materialen van staal en alluminium
  Nadelen
  Nog onderdeel van het Wind Innovation Program, waarbij de opbrengst van een kleine windmolen wordt getest. Er is dus nog niet van tevoren een gegarandeerde opbrengst te geven.
  Omschrijving
  Airturb is een in Rotterdam, gevestigd bedrijf dat zich bezighoudt met het innoveren van de energiemarkt. Sinds 2018 richten ze zich op compacte windoplossingen. De oplossingen zijn innvoatief en voor mensen die zoek zijn naar alternatieve groene oplossingen. De omvang van de Airturb is 1.8 x 1.14 x 1.14 m
  ...
  Offerte aanvragen

  2
  Genner Windy 1000 (gereedshop)

  Kleine windmolen
  Voordelen
  Prijsindicatie totaalpakket installatie en opslag: cq 2500 euro voor max 1000 watt bij 6 m/s
  Ook aanbod voor het totaalplaatje met omvormers, thuisaccu en zonnepanelen
  Erkende en ervaren windmolen installateurs
  Maakt weinig geluid
  Hoge kwaliteit materialen: nylon fiberglass compositie
  Nadelen
  Webshop met minder ervaring onderhoud en ontzorging vergunningaanvraag
  Claim van 1000 watt energie lijkt ons aan de (te) hoge kant voor dit model
  Omschrijving
  Gereedshop.nl is een webshop voor duurzame energie en (mobiele) stroomvoorziening, klimaatbeheersing en al uw reinigingsgereedschap. Al meer dan 15 jaar leveren zij online gereedschappen van hoge kwaliteit voor zeer aantrekkelijke prijzen. Specialiteit zijn daarbij onze producten voor duurzame energie en (mobiele) stroomvoorziening die de hele wereld over gaan. Doordat Gereedshop.nl veelal van zijn artikelen zelf importeert, kunnen zij artikelen scherp aanbieden, wat voor u direct voordeel oplevert. Tevens hebben zij eigen monteurs, zodat ze en zeer goede service kunnen bieden.
  ...
  Offerte aanvragen

  Vrijblijvend offertes aanvragen

  Onderwerpen waar u interesse in heeft:
  Geselecteerde bedrijven op deze pagina:

  Uw gegevens worden alleen gedeeld met de door u geselecteerde leveranciers. Deze nemen binnen enkele  werkdagen contact met u op. Op basis hiervan kunt u vrijblijvend kijken met wie u verder wilt. 

  Ervaringen met kleine windmolens

  Heb jij al wat ervaring opgedaan? Laat het ons weten, zodat wij jouw kennis ook weer met andere mensen hier kunnen delen! Wij zijn vooral benieuwd of de mensen in de meer winderige delen van Nederland de opbrengst van zonnepanelen kunnen benaderen. 

  Beste windmolen thuis 

  De markt van kleine windmolens is nog klein, maar bestaat zeker. Hieronder hebben we de beste kleine windmolens voor je op een rijtje gezet! We hebben gekeken naar de ervaringen die mensen hadden, de beoordelingen, de stroomproductie en de ondersteuning van de fabrikant. Op moment van schrijven lijken de beste kleine windmolens vindbaar via Amazon.com. Daar zijn ook genoeg reviews te vinden om een inschatting te maken over de kwaliteit. Deze windmolens zijn nog niet te vinden in de Nederlandse versie van Amazon, maar je kan ze gewoon naar Nederland laten sturen. Aliexpres heeft ook de nodige windmolens, maar kwaliteit en ondersteuning zijn daar wisselend. Als laatste kan je ook bij Conrad windmolens vinden. Het aantal verkochte windmolens en reviews is daar echter nog laag, waardoor de kwaliteit moeilijker is vast te stellen. Op het moment van schrijven vinden wij de Pikasola modellen eruit springen als beste windmolen voor thuis. Beoordelingen op kwaliteit zijn positief, stroomproductie is goed en de ondersteuning lijkt op orde. Wij moeten wel toegeven dat er in Nederland nog relatief weinig informatie is over kleine windmolens. Zeker de kwaliteit op langere termijn is nog moeilijk vast te stellen. Heb jij al wat ervaring opgedaan? Laat het ons weten, zodat wij jouw kennis ook weer met andere mensen hier kunnen delen! 

  1
  Pikasola Wind Turbine Generator 12V 400W

  Pikosola
  Kwaliteit
  8,4
  Energie
  400W / 12V bij 13 M/S
  Prijs
  €274
  Duurzaam Thuis Score
  8.1/10
  Voordelen
  Lange wieken met hoge energieproductie
  Gaat automatisch in de richting van de wind staan
  Materialen die lang meegaan (Stalen legeringen, carbon verstevigingen)
  Makkelijke installatie
  Geïntegreerde slimme stroom regulator
  Nadelen
  De handleiding kan complex zijn als je niet technisch bent
  Enkele klachten dat onderdelen ontbreken. Je kan echter nieuwe krijgen als je dit vraagt binnen de garantie.
  Omschrijving
  ★ Feature: Starting with Low Speed; high wind energy utilization; low vibration on operation, high efficiency. ★ Wind Blade: 23.4inch in length, made of nylon carbon fiber. The longer the blades are, the more kinetic energy generate and more power they produce. Nylon material waterproof, corrosion resistant, lightweight. ★Wind Generator: Three-phase permanent magnet synchronous motor. Efficient and compact ac generator with high performance NdFeB permanent magnet. ★Rotating Body: With yaw adjustment system, the wind direction position is automatically read and the rotor position is adjusted to capture the maximum wind energy. The tail fin is designed according to the aerodynamic principle. ★Solar&Wind Charge Controller: Match a 30A Hybrid Charge Controller which can extend Max 500W solar panel for 12V wind and solar power system. The controller can help to charge battery intelligently and protect automatically.
  ...
  Beste prijs
  Laatste update:

  2
  Dyna-Living Wind Turbine Generator Kit 400W

  Dyna
  Kwaliteit
  7,8
  Energie
  400W / 12V bij 13 m/s
  Prijs
  €141
  Duurzaam Thuis Score
  8/10
  Voordelen
  Stil met hoge/effectieve energieproductie
  Gaat automatisch in de windrichting staan
  Hoge kwaliteit materialen die lang meegaan
  Makkelijke installatie
  Bestand tegen -temperatuurwisseling (- 40 en + 80 )
  Nadelen
  Vergt hogere windsnelheden voor goede productie
  Klachten dat onderdelen ontbreken
  Omschrijving
  The 12V 400W wind turbine generator with charge controller is easy to install and maintain; The 3 blades three-phase AC permanent magnet synchronous generator, runs freely and has low noise; You can use this wind turbine motor for wind power generation indoors or outdoors, such as power supply for boats, pavilions, green windmills or street lighting, or homes, power plant, landscape island or industrial energy supply.
  ...
  Beste prijs
  Laatste update:

  3
  Pikasola Wind Turbine Generator Kit 400W

  Pikasola
  Kwaliteit
  8
  Energie
  400 W / 12 V bij 13 m/s
  Prijs
  €232
  Duurzaam Thuis Score
  7.9/10
  Voordelen
  Zet wind effectief om in energie, ook lagere windsnelheden
  Gaat automatisch in de juiste windrichting staan
  Hoge kwaliteit materialen (nylon koolstofvezel)
  Eenvoudige installatie
  Slimme energie & batterij beheer
  Nadelen
  De handleiding kan complex zijn als je niet technisch bent. Ook alleen op papier beschikbaar.
  Enkele klachten over kwaliteit onderdelen.
  Omschrijving
  ★ Feature: Starting with 2.5m/s Low wind speed; Low vibration during working; High wind energy efficiency. Wind turbine kit suitable for boat, RV, cabin, home, etc. ★ Wind Blade: 23.8 inch in length, the longer blade will generate more power. The blades are made of Nylon carbon fiber which special on waterproof, corrosion resistant, lightweight. ★Wind Generator: Three-phase permanent magnet synchronous motor. Efficient and compact ac generator with high performance NdFeB permanent magnet. ★Rotating Aluminum Alloy Body: With yaw adjustment system, the wind direction position is automatically read and the rotor position is adjusted to capture the maximum wind energy. The tail fin is designed according to the aerodynamic principle. ★Real Parameter, Not False: Our product parameters are Real & Actual, not False. Base on designed after repeated experimental testing. Pls remember to contact us if you have any questions after received wind turbine. We should take charge of our product.
  ...
  Beste prijs
  Laatste update:

  4
  Primus WindPower Air40 - 128 W 12 V

  Pikasola Wind Turbine Generator 400W windmolen voor thuis
  Kwaliteit
  10
  Energie
  128 W / 12 V bij 10 m/s
  Prijs
  €1123,14
  Duurzaam Thuis Score
  7.5/10
  Voordelen
  Stroomopwekking bij weinig wind
  Wieken van samengesteld materiaal voor een lange levensduur
  Geïntegreerde overstroombeveiliging maakt extra apparaten overbodig
  Snel geplaatst en eenvoudige montage
  Nadelen
  Met 2 reviews niet goed te zeggen of kwaliteit inderdaad goed is
  Leverancier niet altijd goed bereikbaar
  Omschrijving
  De AIR 40 is een goede keuze voor de voeding van huishoudens die niet op het elektriciteitsnet zijn aangesloten
  ...
  Beste prijs
  Laatste update:

  5
  Pikasola Wind Turbine 200W max 220W

  Pikosola
  Kwaliteit
  7
  Energie
  200 W /12 V bij 11 m/s
  Prijs
  €232
  Duurzaam Thuis Score
  6.7/10
  Voordelen
  Effectieve omzet naar energie & stil
  Optimale vormgeving voor alle windrichtingen
  Komt met slimme stroom regulator
  Makkelijk te installeren
  Nadelen
  Aantal klachten dat energieproductie achterblijft
  Aantal klachten dat materialen te slecht zijn
  Omschrijving
  1.(-Safety-): 5-leaf double-axis vertical blade design, which looks like a Red lantern. Safety factor is high due to blades be fixed inside by a flange, then not risk of blade falling off. 2.(-High Wind Energy Utilization-): Wind blades adopt reinforced fiber nylon which more durable and strong ability of Anti-wind. Especially with optimized aerodynamic shape and structural design, has a High wind energy utilization. Wind turbine can start by breeze and adapt to 360° wind, no yaw system is needed. 3. (-Quietly-): The vertical wind turbine is quieter than horizontal axis turbine. Double bearings make it more stable and not easy to shake when wind generator is running. Silent rotation, suitable for home, boat, marine, monitoring use, solar and wind hybrid street lighting system. 4. (-Excellent Generator-): Permanent magnet three-phase alternating current can reduce the resistance torque of wind generator effectively. Also make the wind wheel and the generator matching better and then running more reliability. 5. (-Installation convenience-): Vertical axis wind turbine can use a screw pile foundation. It is a cost reduction and easy&quick installation compare with concrete foundation installation. Screw pile foundation can be fully recycled at the end of life. An environmentally friendly and low carbon emission way.
  ...
  Beste prijs
  Laatste update:

  6
  Energie 3000W 5 Blades Windmolen

  Aliexpres
  Kwaliteit
  9,8
  Energie
  3000 W / 48 V bij 13 m/s
  Prijs
  €247,36
  Duurzaam Thuis Score
  6.5/10
  Voordelen
  Hoge energie opbrengst (volgens de fabrikant)
  Goede prijs voor de opbrengst
  Nadelen
  De genoemde energieproductie van 3000 W bij 13 m/s wind lijkt ons onrealistisch
  Taalbariere met Chinese ondersteuning
  Omschrijving
  1. lage start up snelheid, 5 blades, hoge windenergie gebruik 2.Easy installatie, buis of flensaansluiting optioneel 3. bladen met nieuwe kunst van precisie spuitgieten, matched met geoptimaliseerde aerodynamische vorm en structuur die de wind-energie gebruik en jaarlijkse output. 4. lichaam van casting aluminium, met 2 lagers swivel, maken het overleven sterkere wind en run meer veilig 5. gepatenteerde permanente magneet ac generator met speciale stator, effectief verminderen koppel, goed overeenkomen met de wind wiel en generator, en zorgen voor de prestaties van hele systeem. 6.Controller, omvormer kan worden afgestemd (optioneel) accroding aan klanten specifieke behoeften
  ...
  Beste prijs
  Laatste update:

  Impressies van de Pikasola windmolen

  Meer in deze categorie

  Dirk

  Dirk van Genugten

  Sinds 2007 ben ik met duurzaamheid bezig en schrijf ik artikelen om soms ingewikkelde onderwerpen eenvoudig te maken. Heel veel succes met het verduurzamen van, en rondom je huis!
  5 5 stemmen
  Nieuw: Geef Artikel Score
  Abonneer
  Laat het weten als er
  30 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties

  Met een gesloopte E-bike, op het aandrijfwiel windschoepen, kan je tuinverlichting en vijverpompje voorzien van energie. Mijn oom had vroeger een auto- alternator aangesloten op een stel fietswielen en dan aan een accu. Alle kleine beetjes helpen en het is leuk knutselwerk..

  Ik heb net de EOLO 3 kw geinstalleerd. Het is een ramp. Pas bij windkracht 5 begint hij zo nu en dan 12,5 volt te leveren bij 0,5 Ampere. Omdat ik veel geld heb geïnvesteerd in een mast aan de gevel ga ik wel verder zoeken.

  Heb een 800watt molen bij Wish gekocht. maar de molen levert max. 120watt bij windkracht 8, bij windkracht 4 begint hij iets te leveren.

  Ha Sjoerd, herkenbaar. Zeker de wat goedkopere modellen die je via een webshop koopt hebben vaak een lager vermogen dan ze adverteren. Bij veel kleinere modellen windmolen is het ook lastig deze terug te verdienen, dan bijv. zonnepanelen. Ik blijf wind wel een interessante ontwikkeling vinden. Als mensen meer ervaringen hebben van kleine windmolens die wel of niet werken, laat het hier vooral weten. En heb je iets meer info over de molen van Wish? Dan weten mensen ook wat ze niet moeten kopen.

  Heel graag zou ik informatie lezen over de combinatie van photovoltaik panelen die zijn aangesloten op een batterij en windmolens voor thuis.
  Kan je die systemen samen laten werken? Ik zou 4 tot 6 windmolens op het dak kunnen zetten.

  Ha Marion,
  Lijkt mij dat iets van een combinatie mogelijk moet zijn, maar zo op afstand weet ik dat ook niet zeker. Wind en zon kunnen elkaar juist goed aanvullen. Meer systemen op elkaar aansluiten maakt het vaak wel een stuk complexer, dus goed een professionele elektricien je te laten adviseren. Ik zou daarvoor gewoon even op google zoeken voor bij jou in de buurt, of bijv. op werkspot kijken: https://www.werkspot.nl/post-service-request/zonnepanelen-plaatsen
  Groet,
  Bart

  Ik zoek hetzelfde omdat ik off-grid bezig ben maar vind weinig informatie. Wie kan hier helpen?

  “…we spaarlampen geplaatst…” dit staat in jullie eerste alinea. is beetje gedateerd. bij ons in huis zijn de meeste spaarlampen al vervangen door LED

  Beste Eric,
  Dat klopt! Artikel was al een paar jaar niet vernieuwd. We hebben nu een volledige update gemaakt!
  Met vriendelijke groet,
  Bart

  Windenergie kan, bij rendabele molens leuk lijken.Een losse windmolen is echter per definitie onrendabel.Niet omdat de productie energie zo hoog zou zijn,maar omdat er snelstartend backup vermogen nodig is voor als de wind wegvalt.Snelstartende centrales zijn energie inefficient zeker tov altijd op ideaal vermogen draaiende centrales.Pas als je bij je windmolen ook een energie opslag (bv accu of nano condensatorbank) gaat plaatsen ga je echt wat bijdragen aan de besparing op grondstoffen.Verhoogt je investering gauw met duizenden euro’s als je genoeg energie reserve wilt hebben om geen snelstartende centrales meer nodig te hebben. Maar zonder die extra investering is je molen slechts hobby ipv energie besparend.

  Tegen djr. E. Aronds, Groinchem van Rayvin is aangifte gedaan van technische oplichting en daarnaast door een spaanse fabrikant van financiele fraude. deze -heer- zegt allerlei zaken over zijn windmolen, maar deze werkt niet en levert 10% van wat hij stelt. Schande dat niemand deze heer een keer aanpakt voor allerlei fraudes.

  De meeste kleine windmolens beloven gouden bergen maar leveren bedroevend weinig energie, er zijn uitgebreide lange termijn testen gedaan in engeland en bijna alle kleine windmolens leveren absoluut veel minder dan opgegeven.
  Waar de meeste mensen zich in vergissen is de gemiddelde windsnelheid, die liggen veel lager dan u verwacht. Bomen en omliggende gebouwen verlagen dit resultaat nog meer en de opgegeven waardes van de fabrikanten zijn uiteraard alleen maar gemeten bij optimale omstandigheden

  ik ben al jaren op zoek naar kleine hydro turbines. . om bij een vriend landbouwer die in de bergen een beetje elektriciteit iop te wekken. het debiet en de hoogte zijn naar mijn berekening groot genoeg voor 600watt continu

  Rayvin, dhr. Edwin Aronds heeft in 2007 een windmolen ontwikkeld ( zegt hij). Verticaal 1.00mtr met een opbrengst van 70% van het energieverbruik van een huishouden. Vrijwel geen onderhoud. Ik heb van DHV en een windenergie de bevestiging gekregen, dit kan niet werken. Weet iemand hier meer over te vertellen?

  Beste mensen, Op 16 oktober 2010 organiseer ik een evenement en beurs rond de kleine windturbines van minder dan ± 10 kW op een evenementenlocatie in Valburg, even boven Nijmegen. Tijdens deze dag wil ik windmolenbouwers en geïnteresseerden bij elkaar brengen om ervaringen en materiaal uit te wisselen. Er worden verschillende stands (o.a. verkoop boeken, bouwpakketten windmolentjes op schaal, informatie windenergie, etc.) en ook workshops (knutselen, tekenen en schilderen) gehouden voor de jeugd en volwassenen. Behalve hobbyisten, die hun zelfgebouwde windmolens laten zien, komen er ook commerciële leveranciers van kleine windturbines om hun producten te promoten en te verkopen. Tevens hoop ik dat dit een bijdrage zal leveren aan de verdere ontwikkeling van kleine windmolens in de toekomst. Mocht je interesse hebben , stuur je bericht naar dieneke@vanalleswat.nl Vriendelijke groet Dieneke Tiekstra Heeft u interesse om het evenement te bezoeken? Heeft u interesse om de nieuwsbrief te ontvangen? Hierbij zend… Lees verder »

  Hallo Lucas,
  je schreef:
  “Voor een verticale windturbine met een bladlengte van 2 meter hoog en 1,78 m. doorsnee welke 3.150 kw per jaar oplevert betaal je 6.900,- .
  De opbrengst is bij 4,5 m/s gemiddeld. Deze windsnelheid is gemiddeld in het oosten van het land . Aan de kust is de gemiddelde windsnelheid ongeveer 5.5 tot 6.5 m/s wat een uiteindelijke oplevering geeft van meer dan 4.000 kw per jaar.”
  Dat klinkt goed. Waar vind ik er meer informatie over (merk, type etc)?

  Hallo,

  Ongeveer 20 jaar geleden ben ik begonnen met het bouwen van een windmolen, maar door andere werkzaamheden ben ik niet verder gekomen dan de mast. Kantelmast van 22m hoog.
  Het zou toen een molen worden van rond de 20kW diameter +/- 13 meter. De materialen hiervoor heb ik zo’n beetje. Nu heb ik er wel weer tijd voor en wil er een kleine molen op zetten van 3 a 5kW.

  Voordat ik 20 jaar geleden met de molen begon heb ik een bouw/plaatsings vergunning gekregen.
  Wie kan mij vertellen of deze nog geldig is.
  Naar de gemeente gaan lijkt mij niet slim, dan loop ik natuurlijk de kans dat ze nee zeggen.
  In de omgeving is niets veranderd ik woon in het buiten gebied.

  Ook heb ik mijn niet afgebouwde molen te koop.

  Beste mensen, De windmolens zijn inderdaad duur in aanschaf maar hou wel in de gaten dat je na 8 jaar de aanschafwaarde hebt terug verdiend. En de levensduur is 20 jaar. Helaas zijn er testen uitgevoerd in Zeeland met oude type windturbines. Deze ook wel de 1ste generatie genoemd. Inmiddels is de 2de generatie om de hoek komen kijken en deze leveren veel meer op. Voor een verticale windturbine met een bladlengte van 2 meter hoog en 1,78 m. doorsnee welke 3.150 kw per jaar oplevert betaal je 6.900,- . De opbrengst is bij 4,5 m/s gemiddeld. Deze windsnelheid is gemiddeld in het oosten van het land . Aan de kust is de gemiddelde windsnelheid ongeveer 5.5 tot 6.5 m/s wat een uiteindelijke oplevering geeft van meer dan 4.000 kw per jaar. Het enige nadeel is dat er in nederland bijna geen vergunningen worden geleverd aangezien de staat de controle… Lees verder »

  Hoe weet je nou of je ergens woont waar voldoende wind staat om een dergelijke molen rendabel te maken? En waarom zijn de prijzen van zo`n apparaat vaak zo ontzettend hoog? Waarschijnlijk zit dat in de ontwikkelingskosten, maar € 6000,- vind ik erg veel.

  Beste Dirk,

  Onder de alinea “Vergunning windmolen” zie ik dat er verwezen wordt naar artikel 19 WRO. Sinds 1 juli 2008 bestaat binnen de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) de artikel 19 vrijstellingsprocedure niet meer. Je zult nu via een projectbesluit of bestemmingsplanwijziging de vergunning in handen moeten krijgen. De procedures zijn vrijwel identiek aan elkaar.

  Het is duidelijk dat nog niet alle gemeenten hier beleid voor hebben. Ik zal met grote interesse de opkomst van de windmolen voor particulieren volgen.

  Het belangrijkste bij een kleine windmolen is de combinatie opbrengst, design en betrouwbaarheid. Open de digitale brochure en op blz. 6 staat een Mooie met kleinkeur certificaat, de enige in nederland. Daarnaast is dit ook nog een betaalbare ( consumentenprijs 2.499,00)

  Hoi Peter,

  Als ik de link open zie ik geen windmolen. Kun je misschien een ander voorbeeld sturen ik ben wel benieuwd.

  Je vergeet deze: http://www.donqi.nl

  @Ruben: deze heeft wel een mooi design: <a href=”https://www.tulipower.nl/foto.html” rel=”nofollow”>https://www.tulipower.nl/foto.html</a&gt;

  Vond dit artikel op internet. Ben opzoek naar goedkope windmolen voor gebruik in India. Plan is om er meerdere neer te zetten en wel type dat aldaar (groten)deels gemaakt kan worden. Kan over producten amper/geen info vinden.
  Bent u er mee bekend?
  Verblijf nog een week in Zuid-India en wellicht is mogelijk om voor einde week een antwoord te krijgen.
  Henk-Maarten Laane

  Ja Frank dat zijn hele mooie, die stonden ook op de wereldtentoonstelling in Hannover. En Ruben ik vind windmolens in de basis als behoorlijk sierlijk van zichzelf!

  Hoi Suzanne,

  Het zijn ook hele mooie machines! Wil je ze een keer in functie zien dan moet je eigenlijk een keer naar Zeeland gaan, daar staan de meeste op een rijtje voor een test.
  https://provincie.zeeland.nl/milieu_natuur/windenergie/kleine_windturbines/de_turbines

  Binnenkort schrijf ik hier over de resultaten van de verschillende windmolens. Misschien interessant om te lezen!

  Gr Dirk

  Mooie website! Zijn hier mensen die een dergelijke kleine windmolen hebben? Ik ben heel geintresseerd.

  @Ruben: deze heeft wel een mooi design:

  Leuke uiteenzetting, maar in Zeeland zeggen ze net (nogmaals) bewezen te hebben dat kleine windmolens niet effectief zijn:

  A real-world test performed by the Dutch province of Zeeland (a very windy place) confirms our earlier analysis that small windmills are a fundamentally flawed technology

  Wat vind jij daarvan? Toch doen omdat het natuurlijk wel helpt, ookal is het dan niet het meest efficiente? En waarom zijn er nog geen windmolens met leuke designs? Als je zo’n ding in je tuin zet mag ie er ook wel iets minder wit uitzien toch…

  Volg ons op Facebook

  We gebruiken cookies en analytics zoals te lezen in ons privacybeleid. Door gebruik van de website ga je hiermee akkoord.