Duurzaam sinds 2007Meer dan 650 artikelenDe duurzaamste oplossing
Verticale windmolen

  Kleine Windmolens voor Thuis

  Impact
  Milieuwinst
  48 kilo СО2 p/j
  Kosten
  229 euro
  Terugverdientijd
  5 jaar
  Gemak
  2 uur
  Sluiten
  Toelichting

  Power of wind for an area(1):

             
  Pavail = 1/2 ρAv3Cp

  ρ = density (of air, 1,25 kg/m3

  A = surface area (blade length)  [m3] à π * (d/2)2

   = speed3 (4-6 m/s in the Netherlands) 

  C= power coefficient (Cp max = 0,59)

  Aannames:

  Gemiddelde windsnelheid = 5 m/s

  Elektriciteitskosten = 0,22 euro/kWh

  Cp max  van 0,59

  Turbineblad van de kleine windmolen is 23.4 inch (Zie hier).

  23.4 = 0,59 m (lengte van 1 blad)

  A = π * (0,59) 

      = 1,09 m2

  Pavail= ½ * 1,25 * 1,09 * (5)3 * 0,59= 50,2421875 W

  50,2421875 W = 0,0502421875 kW

  0,0502421875 kW * 24h * 365,25 dagen = 440,423015625 kWh per jaar

  440,423015625 kWh per jaar * 0,22 euro/kWh = 96,90 euro per jaar

  Voor een goed design geldt C= 0,4 i.p.v. Cp max  van 0,59

  Pavail= ½ * 1,25 * 1,09 * (5)3 * 0,4 = 34,0625 W

  34,0625  W = 0,0340625 kW

  0,0340625 kW * 24h * 365,25 dagen = 298,591875 kWh per jaar

  298,591875 kWh per jaar * 0,22 euro/kWh = 65,70 euro per jaar

  Windturbine kost 270 dollar dus 226,63 euro

  1) Bij maximale power coefficient is terugverdientijd 226,63/96,90 = 2,3 jaar

  2) Bij C= 0,4 is terugverdientijd 226,63/65,70 = 3,4 jaar

  Als we een generator efficiëntie van 80% voor een permanent magneet motor en 90% efficiëntie voor een gearbox(2) meenemen in de berekening de terugverdientijden zijn:

  1) 440,423015625 kWh * 0,8 * 0,90 = 317,10457125 kWh per jaar

      317,10457125 * 0,22 = 69,80 euro per jaar

      Terugverdientijd = 226,63/69,80 = 3 jaar

  2) 298,591875 * 0,8 * 0,90 = 214,98615 kWh per jaar

      214,98615 * 0,22 = 47,30 euro per jaar

      Terugverdientijd = 226,63/47,30= 5 jaar

  Referenties

  1. The Royal Academy of Engineering. (z.d.). Wind Turbine Power Calculations. Geraadpleegd op 8 april 2021 van Microsoft Word – Wind_Turbine_Final.doc (raeng.org.uk).
  2. Goudarzi, N., & Zhu, W. D. (2013). Studying the Potential of a Novel Multiple-Generator Drivetrain in Wind Energy Conversion Systems. Volume 4B: Dynamics, Vibration and Controlhttps://doi.org/10.1115/imece2013-63017

  Niet alleen met zonnepanelen, maar ook met een kleine windmolen voor thuis kun je zelf duurzame stroom opwekken. Maar wanneer geeft een kleine windturbine milieuwinst? En is deze manier van energie opwekken wel rendabel voor jou? In dit artikel vertellen we alles wat je moet weten over een windmolen voor thuis. 

  Wat moet je weten voor je een kleine windmolen aanschaft?

  Wanneer we het hebben over windmolens, gaat het meestal over de hoge windmolens die aan de horizon te zien zijn wanneer je door Nederland rijdt. Maar wist je dat je ook zelf een kleine windmolen of windturbine kunt kopen? Deze zijn maximaal 15 meter hoog en zijn in je tuin of op je dak te plaatsen. De minimale hoogte hangt af van je omgeving, hij moet namelijk duidelijk boven de omgeving uitsteken. Maar, daarover later in dit stuk meer. Het werkt ongeveer hetzelfde als zonnepanelen op je dak, maar in plaats van zon gebruiken de kleine molens wind om groene stroom op te wekken voor je huis. Het moet echter wel flink waaien voordat de molens écht milieuwinst opleveren.  Wat moet je allemaal weten voordat je een windmolen thuis aanschaft?

  1. Er bestaan verschillende soorten kleine windmolens 

  Kleine windmolens kunnen in twee hoofdtypen worden gegroepeerd: windturbines met een horizontale en windturbines met een verticale as. Woon je op het platteland of aan de kust, dan kun je het best kiezen voor een windmolen met een horizontale as. Als je in een bebouwde omgeving woont, is het juist wijsheid om voor de windmolens met een verticale as te kiezen.

  Kleine windmolen
  Conventionele windmolen met horizontale as

  Conventionele turbines
  Deze turbines hebben de wieken op een horizontale as gemonteerd. Deze positioneert zich loodrecht in de windrichting.

  Windturbines met een verticale as
  Dit type draait vanzelfsprekend middels een verticale as. Dit type is weer onder te verdelen in twee groepen. De windturbines met verticale as worden in verschillende typen aangeduid. Het gaat om onderstaande twee:

   

  Savonius
  Savonius windmolen

  Savonius
  Het type Savonius werkt middels bolvormige rotorbladen en heeft een geringe draaisnelheid. Dit type heeft een relatief laag rendement, echter is het geluidsoverlast nihil.

  Darrieus
  Darrieus windmolen

  Darrieus
  De Darrieus-typen kunnen een hogere draaisnelheid behalen en produceren daardoor meer energie, maar ook meer lawaai.

  2. Vergunning voor een windmolen thuis

  Om een kleine windmolen op het dak te kunnen plaatsen, heb je een omgevingsvergunning nodig. Deze kun je aanvragen bij de gemeente. De windturbine moet binnen het bestemmingsplan moet passen. Onderzoek leert ons dat het tegenwoordig in de meeste gemeenten mogelijk is een windturbine thuis aan te schaffen, wanneer buren en andere omwonenden hier geen overlast van ondervinden. Denk hierbij aan geluidsoverlast en/of het bederven van uitzicht. 

  Sommige gemeenten eisen daarnaast ook nog een bouwvergunning. Wanneer een windturbine niet in het bestemmingsplan past, is het mogelijk gebruik te maken van een ‘artikel 19’ procedure. Hiermee vraag je een vrijstelling aan voor het plaatsen van een kleine windmolen thuis. Behalve een bouwvergunning is daarnaast voor sommige kleine windmolens ook een milieuvergunning nodig.

  3. Een locatie met veel wind

  Een kleine windmolen is alleen duurzaam als hij op een locatie wordt gezet waar het flink waait. Dit komt doordat bij de bouw en afvalverwerking van de molen CO2-uitstoot ontstaat. Alleen op locaties met veel wind wekken de molens voldoende groene energie op en geven ze winst voor het milieu. Voordat je een kleine windmolen aanschaft, moet je dus onderzoek doen naar het lokale windaanbod. Een gemiddelde windsterkte van meer dan 5,5 m/s is nodig voor kleine windmolens.

  Als je aan de kust of op het platteland woont is de kans groter dat de molen voldoende wind vangt dan wanneer je in de stad woont. Wil je toch een kleine windmolen plaatsen op je dak in de stad? Zorg dan dat de molen boven de bebouwde omgeving uitsteekt. Zoals bijvoorbeeld op een flat, of op een ander gebouw van minstens 20 meter hoog (of 2 keer zo hoog als de bomen en gebouwen in de omgeving). Ook is het verstandig om te onderzoeken of je dak geschikt is voor het plaatsen van een kleine windmolen. Dit kan door middel van een bouwtechnisch onderzoek.

   

  Windenergie is lang niet overal geschikt. De gemiddelde windsnelheid moet meer dan 3 meter per seconde zijn om enige opbrengst te hebben. Zie ook de windkaart hiernaast van het KNMI. Het is vooral zinnig om in de rood/oranje gebieden windmolens neer te zetten. En ook daar alleen op de plekken waar de windmolen vol de wind vangt. Zoals te zien in de onderstaande grafiek neemt de opbrengst van een windmolen sterk toe naarmate er meer wind is.  Een windmolen met een vermogen van 400 watt levert in de praktijk met een windkracht van 5 m/s gemiddeld rond de 80 watt op. Veel van de wind op het land voor een kleine windmolen wordt tegengehouden. Met een windkracht van 10 m/s is dit al een stuk meer, 300 watt.  Zie ook deze interactieve kaart van windfinder voor de actuele windverwachtingen bij jouw huis. 

  Kaart windsnelheid
  Windenergie
  4. Overheidssubsidies voor een windturbine thuis

  De overheid voert geen actief beleid ten aanzien van kleine windturbines. Op dit moment zijn er nauwelijks overheidssubsidies voor het aanschaffen van een windmolen thuis. In sommige provincies en gemeenten worden subsidies verstrekt aan mensen die een windturbine particulier aan willen schaffen, passend in het kader van lokaal klimaatbeleid. 

  5. Prijs per kWh 

  Het zal je niet verbazen dat grote windmolens veel meer elektriciteit opwekken dan de kleinere varianten. Dit heeft gevolgen voor de prijs per kWh. Groene stroom van een kleine windmolen kost tussen de 25 en 35 cent per kWh, terwijl grote windmolens stroom produceren voor 8.8 cent per kWh.

  6. De kosten en opbrengst van een particulier gekochte windmolen

  De verschillen in prijs voor kleine windmolens zijn nogal groot. Al voor onder de €1000 kun je een kleine windmolen van zo’n 0.5 kW aanschaffen. Maar dit model wekt lang niet voldoende energie op voor een heel huishouden. Voor grotere modellen, met een vermogen van +- 6 kW, kunnen de prijzen oplopen tot tienduizenden euro’s. Zie onder aan dit artikel een lijst van kleine windmolens met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

  In de praktijk blijkt echter dat, zelfs bij optimale energieopbrengst, de investering moeizaam terug te winnen is. Een belangrijke uitdaging is dat windmolens sneller stuk kunnen gaan dan bijvoorbeeld zonnepanelen. 

  Wel of geen windmolen thuis?

  Op dit moment is de aanschaf van een windmolen niet rendabel. Voor het milieu is dit wel een extra duurzame vorm van energie, het is alleen lastiger je geld terug te verdienen. Daarnaast komt er een hoop voorbereiding bij kijken, zoals een vergunningsaanvraag, een bouwtechnisch onderzoek en het vinden van een geschikte locatie. Als je zelf groene energie wilt opwekken kun je vanuit financieel perspectief beter kiezen voor zonnepanelen kopen.  

   

  Optimaal gebruik maken van de windmolen thuis

  Wil je toch graag een kleine windmolen op je dak of in de tuin installeren? Neem dan de onderstaande punten in acht voor een optimaal resultaat:

  • De windsnelheid is hoger op grotere hoogte.
  • Een molen met horizontale as dient minstens vijf meter ‘vrij’ te staan van bebouwing voor hoger rendement.
  • Turbines met een verticale as kunnen juist profiteren van enige bebouwing, omdat dit een windtunneleffect kan veroorzaken.
  • Vergeet geen vergunning aan te vragen!
  • Let op het straatbeeld. Een windmolen zal mogelijk niet door alle buren gewaardeerd worden. 
  • Vraag bij je gemeente of een windturbine in het bestemmingsplan past, maak anders gebruik van artikel 19.
  • Het zuiden van het land bereikt gemiddeld de hoogste windsnelheid per jaar.
  • Het allerhoogste rendement is te behalen op de Waddeneilanden.

  Daarnaast is het vinden van een geschikte locatie in Nederland een probleem. Om genoeg energie te kunnen produceren, moet je de windmolen opzetten op een afstand van meer dan 10 keer de hoogte van het dichtstbijzijnde gebouw. Verder geldt: hoe hoger, hoe beter. Op duinen, op een winderige vlakte of op je huis/bedrijf (als er geen andere huizen in de weg staan) zijn dus goede locaties. Een zeer groot deel van Nederland is echter ongeschikt om windmolens te plaatsen. 

  Pikosola toelichting

  Kleine windmolen kopen

  De markt van kleine windmolens is nog klein, maar bestaat zeker. Online zijn er de nodige (deels terecht) kritische geluiden op de aanschaf van een kleine windmolen voor thuis, zoals hier op tweakers.  Wind-energie kan echter wel degelijk een interessante duurzame aanvulling zijn op je energiemix, als je bijvoorbeeld onafhankelijk wilt zijn van het grid. Wind kan voor jouw woning of bedrijf energie leveren op momenten dat zon dit niet kan. Alle onderstaande leveranciers bieden dan ook een combinatie met zonnepanelen. Duurzaam experimenteren en pionieren voor een betere energiemix is ook nuttig om Nederland weer een duurzame stap verder te krijgen. Als laatste kan een windmolen een duurzame uitstraling geven aan jouw bedrijf of boerderij. Hieronder hebben we kleine windmolens die wij eruit vonden springen op een rij gezet.  Je kan vrijblijvend offertes aanvragen voor een totaalpakket en installatie. Houd er wel rekening mee dat kleine windmolens installeren wel pionieren & experimenteren is en dat er nog geen zekerheid kan worden gegeven over de opbrengst. 

  Je kan ook een kleine windmolen kopen via Bol of Amazon. Reviews zijn hier nog beperkt en het is de vraag of de gestelde opbrengsten gerealiseerd kunnen worden. Hier kan je een overzicht vinden van windmolens bij Amazon en hier een overzicht bij bol.com. 

  Schermafbeelding

  Als je de productie van duurzame energie uit wind in Nederland wilt stimuleren, kun je er ook voor kiezen om te investeren in windenergieprojecten in plaats van een windmolen zelf te kopen. Hieronder kan je hiervoor ook een aanvraag doen bij meewind. Lees meer over de risico’s in het prospectus van Meewind, als je hieronder een aanvraag bij hen doet.  

   

  1
  De Airturb

  Model one boost render
  Voordelen
  Prijsindicatie totaalpakket installatie en opslag: 4.990 euro voor max 120 watt zonne-energie en 300 watt wind
  Zonne-energie en wind uit een oplossing
  Professionele installateurs van Airturb zelf die het product goed kennen
  Maakt heel weinig geluid
  10 jaar garantie op de Airturb zelf, 2 jaar garantie op de bijgeleverde omvormer. Kwaliteit materialen van staal en alluminium
  Nadelen
  Nog onderdeel van het Wind Innovation Program, waarbij de opbrengst van een kleine windmolen wordt getest. Er is dus nog niet van tevoren een gegarandeerde opbrengst te geven.
  Omschrijving
  Airturb is een in Rotterdam, gevestigd bedrijf dat zich bezighoudt met het innoveren van de energiemarkt. Sinds 2018 richten ze zich op compacte windoplossingen. De oplossingen zijn innvoatief en voor mensen die zoek zijn naar alternatieve groene oplossingen. De omvang van de Airturb is 1.8 x 1.14 x 1.14 m
  ...
   De Airturb
  Offerte aanvragen

  2
  Genner Windy 1000 (gereedshop)

  Kleine windmolen
  Voordelen
  Prijsindicatie totaalpakket installatie en opslag: cq 2500 euro voor max 1000 watt bij 6 m/s
  Ook aanbod voor het totaalplaatje met omvormers, thuisaccu en zonnepanelen
  Erkende en ervaren windmolen installateurs
  Maakt weinig geluid
  Hoge kwaliteit materialen: nylon fiberglass compositie
  Nadelen
  Webshop met minder ervaring onderhoud en ontzorging vergunningaanvraag
  Claim van 1000 watt energie lijkt ons aan de (te) hoge kant voor dit model
  Omschrijving
  Gereedshop.nl is een webshop voor duurzame energie en (mobiele) stroomvoorziening, klimaatbeheersing en al uw reinigingsgereedschap. Al meer dan 15 jaar leveren zij online gereedschappen van hoge kwaliteit voor zeer aantrekkelijke prijzen. Specialiteit zijn daarbij onze producten voor duurzame energie en (mobiele) stroomvoorziening die de hele wereld over gaan. Doordat Gereedshop.nl veelal van zijn artikelen zelf importeert, kunnen zij artikelen scherp aanbieden, wat voor u direct voordeel oplevert. Tevens hebben zij eigen monteurs, zodat ze en zeer goede service kunnen bieden.
  ...
   Genner Windy 1000 (gereedshop)
  Offerte aanvragen

  3
  Meewind (investeringsfonds)

  Meewind
  Voordelen
  Inleg vanaf 250 euro mogelijk
  Investeer op diverse locaties in een mix van groene energiebedrijven en -projecten, waaronder wind
  Fonds dat streeft naar financieel rendement en het verminderen van CO2
  Historisch rendement van 4,9% en volgens Meewind verwacht rendement van 6 tot 7%
  Investeert alleen in volledig duurzame bedrijven
  Nadelen
  Beleggen brengt altijd risico's mee en resultaten uit het verleden zijn geen garanties voor de toekomst
  De volgende risico’s zijn onder andere van toepassing bij beleggen bij Meewind. Aanloopfase risico, liquiditeitsrisico en marktrisico. Lees meer over de risico’s in het prospectus.
  Omschrijving
  Een windmolen bij jou thuis nemen is lang niet overal in Nederland even makkelijk. Daarom kan je ook kijken naar het investeren in wind en andere duurzame energie in Nederland. Eerder stoppen met werken, een spaarpotje voor de kinderen, een aanvulling op je pensioen of de negatieve rente vermijden? Wat je financiële doelstelling ook is, (maandelijks) participeren in het Energie Transitiefonds is een eenvoudige manier om stap voor stap vermogen op te bouwen én een duurzame bijdrage te leveren aan een groener Nederland. De eigenaar van Meewind is Seawind Capital. Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van haar fondsen opgenomen in het register van de AFM
  ...
   Meewind (investeringsfonds)
  Offerte aanvragen

  Vrijblijvend offertes aanvragen

  Onderwerpen waar u interesse in heeft:
  Geselecteerde bedrijven op deze pagina:

  Uw gegevens worden alleen gedeeld met de door u geselecteerde leveranciers. Deze nemen binnen enkele  werkdagen contact met u op. Op basis hiervan kunt u vrijblijvend kijken met wie u verder wilt. 

  Ervaringen met kleine windmolens

  Heb jij al wat ervaring opgedaan? Laat het ons weten, zodat wij jouw kennis ook weer met andere mensen hier kunnen delen! Wij zijn vooral benieuwd of de mensen in de meer winderige delen van Nederland de opbrengst van zonnepanelen kunnen benaderen. 

  Meer in deze categorie

  Dirk

  Dirk van Genugten

  Sinds 2007 ben ik met duurzaamheid bezig en schrijf ik artikelen om soms ingewikkelde onderwerpen eenvoudig te maken. Heel veel succes met het verduurzamen van, en rondom je huis!
  4.3 6 stemmen
  Nieuw: Geef Artikel Score
  Abonneer
  Laat het weten als er

  41 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties

  Is het niet mogenlijk om een zeer kleine windmolen te maken voor bij de tent op de camping?
  Telefoon opladen en dat soort kleine dingen

  Natuurlijk is dat mogelijk. Hoeveel kWh/tijd nodig. Hoeveel wind in m/s is aanwezig.

  Zoals ik eerder zei ga ik een nieuwe molen installeren. Deze werkt zonder accu met een omvormer voor het net. Zet de ik volgende onderdelen in de juiste volgorde? Graag advies: windmolen -> stopknop (kortsluiting) -> gelijkrichter -> omvormer-> stopcontact

  Jos, dit gaat niets worden.
  nodig zijn, een echte turbine met accu.
  Als de spanning onvoldoende is, meerdere turbines in serie.
  Daarna de juiste Grid-omvormer

  Met een gesloopte E-bike, op het aandrijfwiel windschoepen, kan je tuinverlichting en vijverpompje voorzien van energie. Mijn oom had vroeger een auto- alternator aangesloten op een stel fietswielen en dan aan een accu. Alle kleine beetjes helpen en het is leuk knutselwerk..

  Ik heb net de EOLO 3 kw geinstalleerd. Het is een ramp. Pas bij windkracht 5 begint hij zo nu en dan 12,5 volt te leveren bij 0,5 Ampere. Omdat ik veel geld heb geïnvesteerd in een mast aan de gevel ga ik wel verder zoeken.

  Jos, je kan ook een echte windturbine kopen.
  Windside turbines zijn al 40 jaar op de meest extreme
  plaatsen ter wereld beproefd. Echte kwaliteit.
  http://www.windside.com

  Weet iemand een bedrijf voor een windmolen. Het plaatsen ik graag van 7000kw per opwekken

  Heb een 800watt molen bij Wish gekocht. maar de molen levert max. 120watt bij windkracht 8, bij windkracht 4 begint hij iets te leveren.

  Ha Sjoerd, herkenbaar. Zeker de wat goedkopere modellen die je via een webshop koopt hebben vaak een lager vermogen dan ze adverteren. Bij veel kleinere modellen windmolen is het ook lastig deze terug te verdienen, dan bijv. zonnepanelen. Ik blijf wind wel een interessante ontwikkeling vinden. Als mensen meer ervaringen hebben van kleine windmolens die wel of niet werken, laat het hier vooral weten. En heb je iets meer info over de molen van Wish? Dan weten mensen ook wat ze niet moeten kopen.

  Ik heb vorig jaar ook een windmolen 1200 W gekocht bij Wish, met controller.
  Ik heb alles juist en op een accu aangesloten om deze te laden.
  Op de controller zitten 3 lampjes; rood voor de accu, deze brandt niet; groen voor charge, deze knippert wanneer de molen draait; groen, voor brake, deze brand continue.
  Voor zover ik kan zien en meten wordt er geen energie vanuit de controller geleverd.
  Wat gaat hier niet goed?

  Ik zou zeggen, dat je leverancier dit dient te beantwoorden.
  Geeft die geen reactie, dan heb je Speelgoed gekocht.
  Oplossing: een echte Windturbine kopen.

  Wat heet Terug-Verdienen ?
  Als een echte kleine Windturbine een mensenleven lang mee gaat,
  dan hoef je slechts een maal te investeren en dit los je samen met je huis af.

  Ik heb bij woonhuizen heel wat mooie & fraaie keukens gezien.
  Vaak kunnen de mensen zelfs niet koken, of laten al hun voer bezorgen.
  Wat is dat de Terug-Verdien tijd van die keuken.

  Sjoerd en zijn zeer veel speelgoed molentjes en turbines.
  De mensen die ze leveren vertellen er dan ook de mooiste verhalen bij.
  Goedkoop is dan ook altijd Duurkoop.
  Mensen kopen bewust goedkoop speelgoed.

  Heel graag zou ik informatie lezen over de combinatie van photovoltaik panelen die zijn aangesloten op een batterij en windmolens voor thuis.
  Kan je die systemen samen laten werken? Ik zou 4 tot 6 windmolens op het dak kunnen zetten.

  Ha Marion,
  Lijkt mij dat iets van een combinatie mogelijk moet zijn, maar zo op afstand weet ik dat ook niet zeker. Wind en zon kunnen elkaar juist goed aanvullen. Meer systemen op elkaar aansluiten maakt het vaak wel een stuk complexer, dus goed een professionele elektricien je te laten adviseren. Ik zou daarvoor gewoon even op google zoeken voor bij jou in de buurt, of bijv. op werkspot kijken: https://www.werkspot.nl/post-service-request/zonnepanelen-plaatsen
  Groet,
  Bart

  Ik zoek hetzelfde omdat ik off-grid bezig ben maar vind weinig informatie. Wie kan hier helpen?

  Marion, alles is mogelijk.
  Diverse vermogens, aantallen, accu of Grid-bedrijf

  “…we spaarlampen geplaatst…” dit staat in jullie eerste alinea. is beetje gedateerd. bij ons in huis zijn de meeste spaarlampen al vervangen door LED

  Beste Eric,
  Dat klopt! Artikel was al een paar jaar niet vernieuwd. We hebben nu een volledige update gemaakt!
  Met vriendelijke groet,
  Bart

  Windenergie kan, bij rendabele molens leuk lijken.Een losse windmolen is echter per definitie onrendabel.Niet omdat de productie energie zo hoog zou zijn,maar omdat er snelstartend backup vermogen nodig is voor als de wind wegvalt.Snelstartende centrales zijn energie inefficient zeker tov altijd op ideaal vermogen draaiende centrales.Pas als je bij je windmolen ook een energie opslag (bv accu of nano condensatorbank) gaat plaatsen ga je echt wat bijdragen aan de besparing op grondstoffen.Verhoogt je investering gauw met duizenden euro’s als je genoeg energie reserve wilt hebben om geen snelstartende centrales meer nodig te hebben. Maar zonder die extra investering is je molen slechts hobby ipv energie besparend.

  Tegen djr. E. Aronds, Groinchem van Rayvin is aangifte gedaan van technische oplichting en daarnaast door een spaanse fabrikant van financiele fraude. deze -heer- zegt allerlei zaken over zijn windmolen, maar deze werkt niet en levert 10% van wat hij stelt. Schande dat niemand deze heer een keer aanpakt voor allerlei fraudes.

  De meeste kleine windmolens beloven gouden bergen maar leveren bedroevend weinig energie, er zijn uitgebreide lange termijn testen gedaan in engeland en bijna alle kleine windmolens leveren absoluut veel minder dan opgegeven.
  Waar de meeste mensen zich in vergissen is de gemiddelde windsnelheid, die liggen veel lager dan u verwacht. Bomen en omliggende gebouwen verlagen dit resultaat nog meer en de opgegeven waardes van de fabrikanten zijn uiteraard alleen maar gemeten bij optimale omstandigheden

  ik ben al jaren op zoek naar kleine hydro turbines. . om bij een vriend landbouwer die in de bergen een beetje elektriciteit iop te wekken. het debiet en de hoogte zijn naar mijn berekening groot genoeg voor 600watt continu

  Rayvin, dhr. Edwin Aronds heeft in 2007 een windmolen ontwikkeld ( zegt hij). Verticaal 1.00mtr met een opbrengst van 70% van het energieverbruik van een huishouden. Vrijwel geen onderhoud. Ik heb van DHV en een windenergie de bevestiging gekregen, dit kan niet werken. Weet iemand hier meer over te vertellen?

  Beste mensen, Op 16 oktober 2010 organiseer ik een evenement en beurs rond de kleine windturbines van minder dan ± 10 kW op een evenementenlocatie in Valburg, even boven Nijmegen. Tijdens deze dag wil ik windmolenbouwers en geïnteresseerden bij elkaar brengen om ervaringen en materiaal uit te wisselen. Er worden verschillende stands (o.a. verkoop boeken, bouwpakketten windmolentjes op schaal, informatie windenergie, etc.) en ook workshops (knutselen, tekenen en schilderen) gehouden voor de jeugd en volwassenen. Behalve hobbyisten, die hun zelfgebouwde windmolens laten zien, komen er ook commerciële leveranciers van kleine windturbines om hun producten te promoten en te verkopen. Tevens hoop ik dat dit een bijdrage zal leveren aan de verdere ontwikkeling van kleine windmolens in de toekomst. Mocht je interesse hebben , stuur je bericht naar dieneke@vanalleswat.nl Vriendelijke groet Dieneke Tiekstra Heeft u interesse om het evenement te bezoeken? Heeft u interesse om de nieuwsbrief te ontvangen? Hierbij zend… Lees verder »

  Hallo Lucas,
  je schreef:
  “Voor een verticale windturbine met een bladlengte van 2 meter hoog en 1,78 m. doorsnee welke 3.150 kw per jaar oplevert betaal je 6.900,- .
  De opbrengst is bij 4,5 m/s gemiddeld. Deze windsnelheid is gemiddeld in het oosten van het land . Aan de kust is de gemiddelde windsnelheid ongeveer 5.5 tot 6.5 m/s wat een uiteindelijke oplevering geeft van meer dan 4.000 kw per jaar.”
  Dat klinkt goed. Waar vind ik er meer informatie over (merk, type etc)?

  Hallo,

  Ongeveer 20 jaar geleden ben ik begonnen met het bouwen van een windmolen, maar door andere werkzaamheden ben ik niet verder gekomen dan de mast. Kantelmast van 22m hoog.
  Het zou toen een molen worden van rond de 20kW diameter +/- 13 meter. De materialen hiervoor heb ik zo’n beetje. Nu heb ik er wel weer tijd voor en wil er een kleine molen op zetten van 3 a 5kW.

  Voordat ik 20 jaar geleden met de molen begon heb ik een bouw/plaatsings vergunning gekregen.
  Wie kan mij vertellen of deze nog geldig is.
  Naar de gemeente gaan lijkt mij niet slim, dan loop ik natuurlijk de kans dat ze nee zeggen.
  In de omgeving is niets veranderd ik woon in het buiten gebied.

  Ook heb ik mijn niet afgebouwde molen te koop.

  Beste mensen, De windmolens zijn inderdaad duur in aanschaf maar hou wel in de gaten dat je na 8 jaar de aanschafwaarde hebt terug verdiend. En de levensduur is 20 jaar. Helaas zijn er testen uitgevoerd in Zeeland met oude type windturbines. Deze ook wel de 1ste generatie genoemd. Inmiddels is de 2de generatie om de hoek komen kijken en deze leveren veel meer op. Voor een verticale windturbine met een bladlengte van 2 meter hoog en 1,78 m. doorsnee welke 3.150 kw per jaar oplevert betaal je 6.900,- . De opbrengst is bij 4,5 m/s gemiddeld. Deze windsnelheid is gemiddeld in het oosten van het land . Aan de kust is de gemiddelde windsnelheid ongeveer 5.5 tot 6.5 m/s wat een uiteindelijke oplevering geeft van meer dan 4.000 kw per jaar. Het enige nadeel is dat er in nederland bijna geen vergunningen worden geleverd aangezien de staat de controle… Lees verder »

  Hoe weet je nou of je ergens woont waar voldoende wind staat om een dergelijke molen rendabel te maken? En waarom zijn de prijzen van zo`n apparaat vaak zo ontzettend hoog? Waarschijnlijk zit dat in de ontwikkelingskosten, maar € 6000,- vind ik erg veel.

  Beste Dirk,

  Onder de alinea “Vergunning windmolen” zie ik dat er verwezen wordt naar artikel 19 WRO. Sinds 1 juli 2008 bestaat binnen de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) de artikel 19 vrijstellingsprocedure niet meer. Je zult nu via een projectbesluit of bestemmingsplanwijziging de vergunning in handen moeten krijgen. De procedures zijn vrijwel identiek aan elkaar.

  Het is duidelijk dat nog niet alle gemeenten hier beleid voor hebben. Ik zal met grote interesse de opkomst van de windmolen voor particulieren volgen.

  Het belangrijkste bij een kleine windmolen is de combinatie opbrengst, design en betrouwbaarheid. Open de digitale brochure en op blz. 6 staat een Mooie met kleinkeur certificaat, de enige in nederland. Daarnaast is dit ook nog een betaalbare ( consumentenprijs 2.499,00)

  Hoi Peter,

  Als ik de link open zie ik geen windmolen. Kun je misschien een ander voorbeeld sturen ik ben wel benieuwd.

  Je vergeet deze: http://www.donqi.nl

  @Ruben: deze heeft wel een mooi design: <a href=”https://www.tulipower.nl/foto.html” rel=”nofollow”>https://www.tulipower.nl/foto.html</a&gt;

  Vond dit artikel op internet. Ben opzoek naar goedkope windmolen voor gebruik in India. Plan is om er meerdere neer te zetten en wel type dat aldaar (groten)deels gemaakt kan worden. Kan over producten amper/geen info vinden.
  Bent u er mee bekend?
  Verblijf nog een week in Zuid-India en wellicht is mogelijk om voor einde week een antwoord te krijgen.
  Henk-Maarten Laane

  Ja Frank dat zijn hele mooie, die stonden ook op de wereldtentoonstelling in Hannover. En Ruben ik vind windmolens in de basis als behoorlijk sierlijk van zichzelf!

  Hoi Suzanne,

  Het zijn ook hele mooie machines! Wil je ze een keer in functie zien dan moet je eigenlijk een keer naar Zeeland gaan, daar staan de meeste op een rijtje voor een test.
  https://provincie.zeeland.nl/milieu_natuur/windenergie/kleine_windturbines/de_turbines

  Binnenkort schrijf ik hier over de resultaten van de verschillende windmolens. Misschien interessant om te lezen!

  Gr Dirk

  Mooie website! Zijn hier mensen die een dergelijke kleine windmolen hebben? Ik ben heel geintresseerd.

  We gebruiken cookies en analytics zoals te lezen in ons privacybeleid. Door gebruik van de website ga je hiermee akkoord.