Wat is duurzaam wonen nu eigenlijk? Er zijn heel veel verschillende theorieën wat het soms best lastig maakt om een vertaling te maken naar je eigen situatie. Als handvat hebben we daarom de ‘de 10 gouden regels voor duurzaam wonen’ opgesteld. Deze regels helpen je beseffen dat ‘less’ vaak ‘more’ is en om in de dagelijkse praktijk betere keuzes te maken over duurzaamheid in en rondom je huis.

Leefregels duurzaam wonen1. Kies een efficiënte locatie

Denk goed na over de juiste woonlocatie. Kies voor de locatie met de minste reismomenten. Dicht in de buurt van je werk en je vrijetijdsbesteding. Leven op het platteland is leuk maar als je daar elke dag twee uur voor in de file moet staan is de belasting erg groot.

2. Leef groots maar kies een compact huis

Hoe kleiner de woonruimte, hoe minder energie je gebruikt. Door je interieur creatief en efficiënt in te delen kun je op een relatief klein woonoppervlak de ideale leefomgeving creëren.

3. Kies veilige producten en diensten

Kies voor een huis, ruimte, materialen en producten die goed zijn voor de leefomgeving en geproduceerd zijn op een maatschappelijk verantwoorde manier en veilig zijn voor alle levende wezens.

4. Kies voor attractief en praktisch in gebruik

Kies voor producten en materialen die attractief en praktisch in gebruik zijn, zodat je ze graag en blijvend gebruikt. Het meest niet duurzame product dat je kunt aanschaffen is een hebbeding dat je niet of nauwelijks gebruikt.

5. Bescherm biosfeer / binnenklimaat

Kies voor producten en materialen die de vervuiling van aarde, lucht en water zoveel mogelijk beperken.

6. Maak duurzaam gebruik van natuurlijke bronnen

Maak voor materialen en producten zoveel mogelijk gebruik van onuitputtelijke natuurlijke bronnen. Stel hierbij de bescherming van vegetatie, leefgebieden van dieren, de open ruimte en de natuur voorop.

7. Reduceer afval

Reduceer afval door het verminderen, hergebruiken of recyclen van producten en het stimuleren van gebruik van herwonnen, tweedehands en gerecyclede producten.

8. Maak verstandig gebruik van energie

Probeer energiegebruik zoveel mogelijk in te perken. Neem energiebesparende maatregelen thuis en kies daarnaast voor onuitputtelijke energiebronnen.

9. Haal groen dichterbij

Haal het maximale uit je tuin of dakterras. Bomen zijn bijvoorbeeld ideale natuurlijke thermostaten. In de zomer zorgen bladeren ervoor dat het huis lekker koel blijft en in de winter laten de ‘kale’ takken de zon lekker door om het huis te verwarmen.

10. Maximaliseer je behoeftebevrediging en minimaliseer je consumptie

Probeer je zoveel mogelijk te richten op bevrediging van je (basis)behoeften op een niet materiële manier. Bewust minder consumeren kan je uiteindelijk meer geluk opleveren.

10 gouden regels duurzaam wonen

Wat is duurzaam wonen nou eigenlijk?

Duurzaam wonen is een mix van enerzijds thuis duurzame verbeteringen aanbrengen (duurzame ontwikkeling) en anderzijds op duurzame wijze consumeren. Beide begrippen zetten we hier beide even op een rijtje:

Duurzame ontwikkeling

Een goede definitie van duurzame ontwikkeling, staat in ‘Our Common Future’, het rapport van de Brundtland Commission. Hun definitie is:

‘Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.’

Duurzame ontwikkeling krijgt handen en voeten door het in te vullen met drie P’s: people (mensen), planet (planeet) en profit (winst / welvaart). Deze P’s staan voor de sociale, de ecologische en de economische dimensie van duurzame ontwikkeling. Het streven is om bij elke verbetering die je doorvoert, de drie P’s (oftewel: natuur, samenleving en economie) zo harmonieus mogelijk met elkaar te laten werken.

Duurzaam consumeren

Onder duurzaam consumeren verstaan we consumptie waarbij het milieu in de meest brede zin van het woord (mens, dier en ecosystemen) zo min mogelijk schade ondervindt. Dat betekent dat je als consument altijd rekening dient te houden met de manier waarop de producten die je koopt en verbruikt tot stand zijn gekomen, vervoerd worden, afbreekbaar en recyclebaar zijn, enzovoort.

Auteur: Dirk van Genugten