Zoals de meeste lezers van Duurzaam Thuis weten, volgen wij de ontwikkeling van de HRe-ketel op de voet. Na lang wachten is het nu eindelijk zover! De eerste HRe-ketel is klaar voor de markt. De eVita van Remeha. Hiermee is de Nederlandse cv-ketelfabrikant uit Apeldoorn de eerste die, na jaren intensief en op grote schaal testen, een volledig uitontwikkelde HRe-ketel op de markt brengt. De Remeha eVita is een revolutionair toestel. Enerzijds doet de HRe-ketel precies wat elke cv-ketel doet: verwarmen en warm water leveren. Anderzijds genereert de ketel, zodra deze aanslaat voor de verwarming, echter ook 1.000 Watt elektriciteit. Aantrekkelijk? Ja, want dat scheelt jaarlijks honderden euro’s op de energienota, het zorgt voor een veel lagere CO2-uitstoot én om die reden stimuleert de overheid de aanschaf van een HRe-ketel door middel van de subsidieregeling Duurzame Warmte.

Hre ketel remeha

De cv-ketel als persoonlijke energiecentrale voor warmte, warm water én elektriciteit

In de jaren ’80 begonnen de VR-ketels (Verbeterd Rendement ca. 90%) plaats te maken voor Hoog Rendement-ketels. Vrijwel elke moderne HR-ketel haalt vandaag de dag een rendement van rond 107%. Dit hoge rendement is mogelijk door het terugwinnen van energie bij de condensatie van waterdamp in de rookgassen. Met de HRe-ketel, gebaseerd op het principe van micro-warmtekrachtkoppeling (micro-wkk) met behulp van een aardgasgestookte Stirlingmotor, legt de eVita de lat nog hoger. De HRe-ketel haalt een rendement van maar liefst 140% doordat de
Stirlingmotor zeer efficient elektriciteit opwekt en de restwarmte van de ketel gebruikt. Aanvullend beschikt de Remeha eVita over een conventioneel verwarmingsbedrijf, dat naar behoefte bijspringt. De HRe-ketel levert dus al het vertrouwde comfort en wordt zowel geleverd als combiketel met warmwatervoorziening, als als soloketel met een losse boiler voor maximaal warmwatercomfort. Voor nog meer besparing is ook combinatie met een zonneboiler mogelijk. Meer lezen ga naar: Begin je eigen energiecentrale, de HRe-ketel komt er aan

Besparingspotentieel HRe-ketel

De besparing die een HRe-ketel jaarlijks kan opleveren is afhankelijk van de gezinssituatie, aard en omvang van de woning en het stookgedrag. Een gemiddeld Nederlands gezin dat per jaar 1.900 m3 gas verbruikt, zal met de Remeha eVita ongeveer 2.500 kWh per jaar opwekken. Dat is 65-75% van het gemiddelde jaarverbruik aan elektriciteit. De besparing is dan € 450 tot 600 per jaar, mede afhankelijk van het rendement van de oude ketel. Hoe meer draaiuren de ketel maakt, des te groter het voordeel: in een gezin waar overdag wordt gestookt levert de eVita langer en meer stroom dan bijvoorbeeld in een huishouden waar overdag bijna nooit iemand thuis is en de verwarming uit staat. Als de energieprijzen de komende jaren stijgen, neemt de besparing nog verder toe. Het besparingspotentieel is het best uit te drukken in jaargemiddelden, omdat de HRe-ketel in de winter meer stookt, dus ook meer bespaart, dan in de zomer wanneer de verwarming minder vaak aanslaat. Als de eVita op enig moment meer stroom levert dan er in huis wordt verbruikt, wordt het surplus automatisch teruggeleverd aan het net. Daarvoor kan de eigenaar een zgn. ‘terugleververgoeding’ ontvangen van het energiebedrijf. Steeds meer energiebedrijven gaan over tot het betalen van zo’n vergoeding, hiermee vooruitlopend op de al aangekondigde nieuwe Elektriciteitswet. Het betekent simpel gezegd, dat de elektriciteitsmeter achteruitloopt als de eVita meer stroom oplevert dan je zelf verbruikt. Ook het milieu is gebaat bij de HRe-ketel. De elektriciteit die de ketel genereert komt tot stand met 60% minder CO2-uitstoot dan in een grote elektriciteitscentrale. Voor het idee: dit betekent elk jaar 1 ton (!) CO2-reductie per woning, en dat komt overeen met 4 maanden lang de auto laten staan. Met zulke grote milieuvoordelen zou grootschalige invoering van de HRe-ketel de CO2-doelstellingen van de overheid in één klap binnen handbereik brengen.

Gecertificeerde installateurs

De innovatieve technologie die de Remeha eVita aan boord heeft, vereist specifieke kennis van de servicemonteur die het toestel installeert en onderhoudt. Speciaal voor de eVita heeft de fabrikant daarom een trainingsprogramma ontwikkeld met een praktijkexamen, waarmee installateurs hun eVita-certificering kunnen behalen. Alleen gecertificeerde installateurs mogen de eVita verkopen, plaatsen en onderhouden. Deze installateurs kunnen je overigens ook helpen bij het aanvragen van subsidies en bij de afstemming met de energieleverancier. Op de site van Remeha is het eenvoudig de dichtstbijzijnde gecertificeerde eVita-installateur te vinden. Zoek Remeha installateur

Kosten en subsidie HRe-ketel

De overheid stimuleert de aanschaf van HRe-ketel momenteel via de subsidieregeling ‘Duurzame warmte’. Deze subsidie bedraagt op dit moment (peildatum november 2010) € 4.000. Voor meer informatie kun je terecht bij Agentschap NL subsidieregeling duurzame warmte. Daar vind je ook een overzicht van opgenomen HRe toestellen. De laatste periode stijgt het aantal aanvragen sterk, dus mocht je interesse hebben dan is het verstandig om snel een verzoek in te dienen. Door deze subsidie, de forse jaarlijkse energiebesparing én de mogelijkheid zelfs een terugleververgoeding te ontvangen van je energieleverancier, is de investering in een Remeha eVita HRe-ketel binnen de levensduur van het toestel terug te verdienen.

Naast de landelijke subsidie zijn er ook nog een aantal regionale subsidies. Door beide regelingen te combineren kan de aanschaf extra interessant worden. Een overzicht vind je op Smart Power Foundation