Subsidie Windenergie

Wat is er nu mooier dan zelf je energie opwekken met behulp van een windmolen. Het decentraal opwekken van elektriciteit is ook in opkomst. Een windmolen wekt stroom op waarbij geen vervuilende stoffen en broeikasgassen vrij komen. Wel dient er bij de aanschaf kritisch gekeken worden naar de situatie. Uit onderzoek komt naar voren dat het rendement van de windmolen sterk afhankelijk is van de plaats waar hij staat. Meer lezen over het rendement van kleine windmolens kun je lezen op: Kleine windmolen test

Voor de investering in windmolens zijn er diverse subsidies en andere stimuleringsregelingen mogelijk. Hieronder vindt je een overzicht van huidige subsidie mogelijkheden voor windenergie/ windmolens.

Subsidie Landelijk

Subsidie Advies werkzaamheden over Energiebesparing
Voor het inwinnen van advies door een gecertificeerd adviesbureau  kun je een subsidie aanvragen. Een maatwerkadvies geeft direct inzicht in de mogelijke energiebesparende maatregelen in een woning, wat deze kosten en welke besparing daarmee mogelijk is. Lees verder: Subsidie Advies werkzaamheden over Energiebesparing

Subsidie Energielabel
Via de stimuleringspremie Meer Met Minder is het mogelijk subsidie te krijgen voor het maken van een labelsprong. Een labelsprong betekent dat je woning een klasse zuiniger wordt, bijvoorbeeld van een energielabel E naar een D woning. Lees verder: Subsidie Energielabel

Subsidie voor Duurzame Energieproductie (SDE)
Iedereen die duurzaam energie wil produceren en daarmee het milieu zo weinig mogelijk belast, kan gebruik maken van de regeling SDE. Lees verder: subsidie Duurzame Energieproductie

Subsidie regionaal

Nog onbekend

 

DuurzaamThuis nieuwsbrief
* = verplicht veld