In het woningmarktakkoord van 13 februari werd afgesproken dat de Btw op renovatie en verbouwen in 2013 tijdelijk verlaagd gaat worden van 21% naar 6%. De regeling gaat in op 1 maart 2013 en loopt tot 1 maart 2014. Zie ook aankondiging: BTW verbouwen en renoveren verlaagd naar 6%. De regering zal dus heel snel met de exacte plannen moeten komen. Op de site van de belastingdienst staat wel een bericht dat het nieuwe beleidsbesluit gebaseerd is op de tijdelijke Btw-verlaging in de periode 2010-2011 dus dat geeft ons al een aardige richting van de invulling van de regeling.

REGELING BEKEND: ga naar subsidie BTW verlaging 6% verbouwen, renovatie en tuinonderhoud 2013

btw verlaging 6 arbeid

6% BTW 2013 alleen voor arbeid

Wij denken dat de kans inderdaad groot is dat de nieuwe regeling er globaal hetzelfde zal uitzien. De voorbereidingstijd is zo kort, dat de beleidsmakers weinig ruimte hebben voor een compleet andere opzet van de subsidie. Ook waren er bij de vorige regeling weinig problemen die ‘gerepareerd’ zouden moeten worden (dit staat los van het feit dat wij van Duurzaam Thuis de regeling graag anders zouden willen zien).

We zetten de belangrijkste voorwaarden van het verlaagde Btw-tarief van destijds nog even op een rijtje.

  • Het verlaagde tarief mocht toegepast worden op alle verbouw en renovatie werkzaamheden aan bestaande bouw. Daaronder vielen het herstellen, groter maken, vernieuwen van het huis of onderdelen daarvan. De woning zou minimaal 2 jaar oud moeten zijn.
  • Alle werkzaamheden aan aan-en bijgebouwen die behoren bij de woning en staan op hetzelfde perceel vielen onder de lage btw regeling.
  • Ook slopen ten behoeve van verbouw en renovatie mocht meegenomen worden.
  • De regeling gold alleen voor de arbeid en niet voor de materialen.
  • Voor verbouwingen en renovaties die al gestart waren voordat de regeling aanving maar wel binnen de aangegeven periode werden afgerond gold dat het verlaagde tarief toegepast mocht worden.
  • De verbouw en renovatie van het huis moest wel voor het eind van de periode afgerond worden, want anders moest over de hele periode (ook de tijd die wel binnen het lage btw-tarief jaar valt) gewoon 21% worden betaald. Snel beginnen en binnen het jaar afronden dus!
  • De aannemer was verantwoordelijk voor het toepassen van het lage btw-tarief. Als er al een termijn was betaald voordat de regeling in ging, van een project dat wel binnen de gestelde periode werd afgerond, diende de aannemer dit bedrag in de eindafrekening te verrekenen.
  • Wat viel niet onder de regeling? Diensten van architecten, vervangen van zonwering, leggen van vloeren (behalve als die constructief zijn) en werken aan nieuwbouw.

Als de aankomende btw-verlaging er ongeveer zo uit gaat zien en je wilt je huis gaan opknappen is het aan te raden om je verbouwplannen snel duidelijk te krijgen en op korte termijn te beginnen. Want als je de einddatum overschrijdt zou je de volle mep weer moeten betalen over de hele verbouwing.

Binnen een aantal dagen verwachten we meer informatie van overheidswege te krijgen over de exacte uitwerking van de subsidie btw-verlaging voor bouwen, verbouwen en renoveren 2013 uit het woningmarktakkoord. We houden je op de hoogte!

REGELING BEKEND: ga naar subsidie BTW verlaging 6% verbouwen, renovatie en tuinonderhoud 2013