ZonnepanelenBegin 2003 is de subsidie voor zonne-energie afgeschaft. Op dit moment kunt u dus geen subsidie krijgen voor de aanschaf en het gebruik van zonnepanelen en zonneboilers. Gelukkig wordt er momenteel gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe subsidieregeling voor zonnepanelen en zonneboilers. Die moet begin 2008 van kracht gaan, als onderdeel van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE).

Subsidieregeling

In de nieuwe regeling van 2008 zal niet de aanschaf, maar het gebruik van panelen worden beloond. Het gaat hiermee om een terugleververgoeding, vooral bedoeld voor particulieren. Dat houdt in dat mensen geen geld krijgen voor de aanschaf van panelen, maar voor het aantal kilowatt-uren stroom dat ze er mee opwekken. Hoe hoog de subsidie precies wordt is nog niet bekend en ook nog niet of het een permanente regeling wordt.

Achterstand Nederland

In Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en België bestaat al jaren een beloningssysteem voor zonne-energie. Bedrijven en particulieren krijgen daar de eerste 20 tot 25 jaar een gegarandeerde, kostendekkende subsidie voor de schone stroom die zij met collectoren opwekken. Dat schiep een markt die in Nederland maar niet van de grond wil komen.

Nederland heeft door de afschaffing een flinke achterstand opgelopen maar gelukkig kunnen we in 2008 de draad weer oppakken. Door het plaatsen van installaties kan zonne-energie zich ontwikkelen tot een energiebron die qua prijs kan concurreren met grijze stroom. Verder is het voor Nederland van belang meer in te zetten op zonne-energie zodat we in de toekomst minder afhankelijk zijn van import.

Wil je toch nu al aan de slag met zonnepanelen?

Kijk dan of er op lokaal niveau misschien subsidiemogelijkheden zijn. Zie overzicht met gemeenten op deze site
Zodra er meer bekend is over de nieuwe subsidieregelingen dan kunt u het hier lezen.