IsolatieEen overgrote meerderheid van de Nederlanders (ruim 80%) maakt zich zorgen over de klimaatverandering. Men vindt over het algemeen dat het tegengaan de verantwoordelijkheid is van de burgers zelf. Ruim een kwart van de Nederlanders neemt zich daarom voor in 2008 meer energie te besparen.

Zo’n 52% van de Nederlanders weet echter niet goed welke maatregelen ze kunnen treffen. Dit blijkt uit onderzoek van de HIER-klimaatcampagne onder ruim duizend Nederlanders boven de 18 jaar, uitgevoerd door Ruigrok | Netpanel.

Het voornemen om in 2008 meer aan energiebesparing te gaan doen,staat op de derde plaats, na ‘meer sporten’ en ‘afvallen’. Vier op de vijf Nederlanders zijn daarnaast van mening dat het tegengaan van klimaatverandering een taak is van iedereen, niet alleen van het bedrijfsleven en de overheid. Met de actiebereidheid is het dus goed gesteld, met het ondernemen van actie minder. Gebrek aan kennis is daarvan onder andere de oorzaak.

Het blijkt dat de meerderheid van de Nederlanders in het onderzoek de voorkeur geeft aan maatregelen die op dagelijkse basis eenvoudig zijn te nemen en relatief weinig geld of moeite kosten. De top vijf van goede voornemens bestaat dan ook uit dit soort maatregelen:

1. Apparaten minder vaak op stand-by laten staan (70%)
2. Gloeilampen vervangen door spaarlampen (69%)
3. Thermostaat van de verwarming blijvend lager zetten (66%)
4. Minder lang douchen (63%)
5. Wassen op een lagere temperatuur (54%)

Van de Nederlanders die het afgelopen jaar wel maatregelen hebben genomen tegen klimaatverandering, heeft 75% lampen vervangen door spaarlampen. 78% heeft minder vaak apparaten op stand-by laten staan. En ruim 40% voegde de daad bij het woord en nam in 2007 minder vaak de auto. Nederlanders maken nog weinig gebruik van de mogelijkheden om de onvermijdelijke uitstoot (van bijvoorbeeld vliegreizen of gasverbruik) te compenseren.

De HIER Klimaatcampagne concludeert uit deze resultaten dat er grote mogelijkheden zijn om Nederland enthousiast te maken voor een klimaatneutrale life-style. Voorwaarde is dat de consument kan kiezen voor concrete, eenvoudig haalbare maatregelen. De energiebesparing van bijvoorbeeld het wassen op 30 °C in plaats van op 40 °C kan oplopen tot 40% per wasbeurt. Als heel Nederland alleen al deze tip zou opvolgen, levert dit een aanzienlijke bijdrage aan een klimaatneutraal Nederland.

Het onderzoek laat zien dat de klimaatmarkt het bedrijfsleven enorme kansen biedt voor nieuwe producten, die bijdragen aan de aanpak van het klimaatprobleem. Voorbeelden zijn wasmiddelen voor lagere temperaturen, energiezuinige apparaten of stand-bykillers. Het onderzoek laat ook zien dat er goede mogelijkheden zijn voor gerichte gedragscampagnes, mits deze concreet en goed haalbaar zijn.

Bron: Hier.nu