Demissionair minister Van der Hoeven van Economische Zaken heeft afgelopen week Nederland verbaasd doen staan door plotsklaps afstand te nemen van haar beleid op het gebied van duurzame energie. Het beleid dat ze drie jaar heeft uitgedragen als minister, blijkt ineens niets meer waard. Volgens Van der Hoeven moet het maar eens afgelopen zijn met de stimuleringsmaatregelen voor duurzaam opgewekte energie, die zetten volgens haar geen zoden aan de dijk.

Installateurs teleurgesteldBeleid duurzame energie

Uneto-VNI is teleurgesteld over de plotselinge draai van de minister. Installateurs zijn al jaren actief op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Zij volgen gerichte cursussen, laten zich certificeren, voeren succesvolle projecten uit en promoten ‘duurzaam’ bij hun klanten. Van der Hoeven slaat dan ook de plank echt mis als zij stelt dat het bedrijfsleven lui wordt van de subsidies. Het bedrijfsleven heeft vooral last van de steeds wisselende wet- en regelgeving en het zeer inconsistente overheidsbeleid. Dat zorgt ervoor dat ondernemers teleurgesteld raken bij een zoveelste koerswijziging.

Voor de ontwikkeling van duurzame energie zou de overheid juist heel consistent moeten zijn. Zo is de afgelopen jaren nogal wisselend ingezet op regelingen zoals de SDE. Als een volgend kabinet daar nu eens consistent mee aan de slag gaat en zorgt voor duidelijkheid en rust, dan zal het vertrouwen weer toenemen bij innovatieve ondernemers en komt de markt echt op gang. In plaats van het mes te zetten in regelingen voor duurzame energie, zou de minister er beter aan doen, haar pijlen eerst te richten op de maar liefst 41 subsidies en belastingvoordelen die het gebruik van fossiele brandstoffen stimuleren.

Visie duurzame energie

Volgens onderzoek van TU Delft gaat het daarbij om maar liefst 7,5 miljard euro aan steunmaatregelen per jaar en een uitstoot van zes miljoen kiloton aan broeikasgassen. Dit ‘stimuleringsbeleid’ bevordert de status quo en levert ons uiteindelijk geen enkele winst op. De opmerkingen van Van der Hoeven maken nog eens duidelijk dat het nog altijd ontbreekt aan een breed gedragen visie op onze toekomstige energievoorziening. De beleidskeuzes van vandaag bepalen onze energievoorziening in de komende decennia. Als we over twintig of dertig jaar zeker willen zijn van betaalbare energie en niet afhankelijk willen zijn van instabiele regio’s, als we nieuwe werkgelegenheid willen creëren en innovatie ruim baan willen geven, moeten we er nu voor gaan zorgen dat onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in een snel tempo wordt afgebouwd. Rekening houdend met de verwachte stijging van de olieprijs de komende jaren is duurzame energieopwekking nu al lonend. Bovendien helpen we het milieu er een handje mee door de CO2-uitstoot te verminderen. Als we dat nu niet doen, krijgen we de rekening hoe dan ook later dubbel en dwars gepresenteerd.

Artikel uit: Cobouw