Duurzaam sinds 2007Meer dan 650 artikelenDe duurzaamste oplossing
Afkoppelen regenwater

Afkoppelen regenwater oplossing wateroverlast

In deze periode van het jaar valt er veel neerslag in ons land. Straten staan blank, kelders lopen vol en men verwacht dat dit in de toekomst steeds vaker zal gaan voorkomen. In de media was er een woordvoerder van een waterschap aan het woord die de oplossing al wist: afkoppelen. Het afkoppelen van regenwater op eigen terrein moet problemen in de toekomst helpen voorkomen.

Afkoppelen regenwater

Steeds meer bestrating en beton

Bij een ouderwets gemengd rioolstelsel komen regenwater en afvalwater bij elkaar en gaat dat samen naar de afvalwaterzuivering. Het aantal inwoners stijgt nauwelijks meer en het waterverbruik per inwoner ook niet, dus is de hoeveelheid afvalwater ongeveer constant. Het verharde oppervlak groeit echter nog steeds en dus de hoeveelheid afvloeiend regenwater ook. In nieuwe wijken of op nieuwe bedrijventerreinen is het daarom al jaren gebruikelijk dat het regenwater niet in het riool terecht komt en is er een apart regenwaterriool wat op het oppervlaktewater of op ondergrondse bergbezinkbassins afwatert. Toch groeit ook het verharde oppervlak daar waar nog oude gemengde rioolstelsels liggen. Huizen worden uitgebouwd en opritten verhard en met de toenemende intensiteit van de buien gaat het dan toch nog mis.

Afkoppelen regenwater noodzakelijk

Op bepaalde plaatsen in Nederland is het heel duidelijk dat er wat moet gebeuren. Voorbeeld: Arnhem noord. Een ouder deel van de stad met een gedateerd gemend rioolstelsel. Het is er heuvelachtig en grote hoeveelheden regenwater veroorzaken wateroverlast in lager gelegen gebieden. Het afkoppelen van zoveel mogelijk dakoppervlak en varharding is hier noodzakelijk. Maar niet alleen waar het zo duidelijk is worden stappen genomen.

Oppervlaktewater leiden of infiltreren

Afkoppelen kan door het water naar oppervlaktewater te leiden of door het in de bodem te infiltreren. Dat laatste is een beetje terug naar de natuur, terug naar de tijd dat het huis er niet stond en het perceel onbebouwd was en dus ook geen riolering had. Het water komt ter plekke direct ten goede aan het bodemleven en uiteindelijk aan het grondwater. Het is afhankelijk van de grondwaterstand of afkoppelen middels infiltreren mogelijk is. Als het grondwater minder dan een meter onder het maaiveld staat, wordt het een lastig verhaal. Waar dit niet het geval is, kan men het regenwater infiltreren waarbij men kan kiezen om het helemaal kwijt te zijn (diep infiltreren) of het aan de tuin ten goede te laten komen. Het eenvoudigste voorbeeld van dat laatste is het afzagen van de regenpijp en er een negentig graden bocht aan zetten net boven de grond. Onder de grond komt een dop op de oude buis. Het regenwater gaat nu de tuin in en komt niet meer in het riool. Bij grotere daken is dit geen goede oplossing want er komt dan veel te veel water op één plek terecht. Direct naast een kelder heeft deze manier van afkoppelen uiteraard ook niet de voorkeur. Er kan dan beter gekozen worden voor diep infiltreren. Een goede ondergrondse infiltratievoorziening wordt voorafgegaan door een loofafscheider (bladvanger) en een zandvanger. Zo slibt de infiltratievoorziening niet dicht ongeacht de keuze van het systeem en het materiaal. Vaak is er bij de gemeente (openbare werken of rioleringszaken) veel kennis aanwezig over wat raadzaam is en vaak komt dit terug in de vereisten voor het verlenen van subsidie.

Subsidie voor afkoppelen regenwater

Op veel plaatsen, van Den Haag tot Zuid Limburg stimuleert de overheid middels het geven van subsidie het afkoppelen. Meestal gaat het om een bepaald maximum bedrag per vierkante meter afgekoppeld oppervlak. De bedragen hiervoor lopen uiteen van enkele euro’s tot meer dan een tientje per vierkante meter.

Benieuwd of jouw gemeenten het afkoppelen van regenwater stimuleert? Ga dan naar overzicht subsidies afkoppelen regenwater.

Auteur: Gerrit Box

Dirk van Genugten

Dirk van Genugten

Sinds 2007 ben ik met duurzaamheid bezig en schrijf ik artikelen om soms ingewikkelde onderwerpen eenvoudig te maken. Heel veel succes met het verduurzamen van, en rondom je huis!
0 0 stemmen
Nieuw: Geef Artikel Score
Abonneer
Laat het weten als er

6 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Voor het afkoppelen van uw hemelwaterafvoer kunt u terecht bij https://www.regenwaterbuffer.nl. Naast afkoppelen kunt u bij ons ook terecht voor andere oplossingen voor regenwateroverlast op uw perceel. Bijvoorbeeld drainage voorzieningen voor de tuin en afwatering voor het terras. Ook voor grote infiltratie, drainage en of afkoppel voorzieningen en advies kunt u bij ons terecht.

kijkop onze poep

kijk op onze website voor meer informatie

Oja voor meer informatie kunt u onze website bekijken. Daar staan ook interessante filmpjes op.

https://www.wateroverlastshop.nl/

Dit artikel slaat de spijker op zijn kop! Wanneer iedereen hemelwater loskoppelt van het riool, kunnen bijna alle wateroverlast problemen voorkomen worden.

Wij hebben dè oplossing om wateroverlast te voorkomen. Hydrorock® is een innovatief product voor het bufferen, draineren en infiltreren van overtollig hemelwater in zowel landelijke als stedelijke gebieden. Hydrorock® is tevens een geweldig product dat u kunt gebruiken voor het afkoppelen van uw hemelwaterafvoer.

wij zoeken oplossingen voor het toekomstige wateroverlast en duurzaam transport wilt u info sturen

Volg ons op Facebook

We gebruiken cookies en analytics zoals te lezen in ons privacybeleid. Door gebruik van de website ga je hiermee akkoord.