Zelfvoorzienend levenDe crisis heeft ons veel duidelijk gemaakt. De globalisering en wereldeconomie hebben ons veel goeds gebracht, maar ons ook erg afhankelijk gemaakt. En deze afhankelijkheid is eens te meer duidelijk geworden. Een falend banksysteem, extreme bonussen, de’graaicultuur’, schommelende energieprijzen, steeds meer mensen in de schuldsanering. Het zijn allemaal gevolgen van extreme gedragingen van mensen die niet goed weten hoe ze maat moeten houden. De hoeveelheid informatie, producten en de ongekende keuzemogelijkheden zijn ons boven het hoofd gegroeid. We hebben de grip op de wereld uit handen gegeven en die willen we terug. We moeten niet alleen minder consumeren, maar vooral nadenken over andere manieren van consumeren en produceren. Zelfvoorzienend leven lijkt de oplossing!

We zijn er met zijn allen van overtuigd dat we ons consumptiepatroon zullen moeten wijzigen. Daarnaast is de hang naar onafhankelijkheid steeds sterker en willen we weer regie voeren over onze eigen leefomgeving. Trendwatchers bespeuren een behoefte aan “roots”. Daarmee bedoelen ze dat mensen vandaag hun herkomst koesteren, hun lokale identiteit. Mensen willen minder afhankelijk zijn van materialen en middelen van elders, schaalverkleining en meer zelf dingen doen, maken en produceren. Zelfvoorzienend leven is het ideaal. Deze stroming is wel wezenlijk anders dan de autarkische stroming uit de jaren 70. Zo koos de autarkische mens van vroeger voor zuinig omgaan met energiebronnen, tegenwoordig zijn hightech-mogelijkheden om onafhankelijker te zijn de trend.

Volgens trendwatcher Richard Lamb is het vooral een positieve trend. In 2011 gaan we weer meer genieten en terug naar het kleine, pure, echte leven om ons heen. Deze positieve levenshouding noemen we ‘Het Nieuwe Genieten’ en komt voort uit het verschijnsel dat mensen momenteel Welvaart en Welzijn steeds vaker gaan loskoppelen van elkaar: men kan met iets minder ook heel gelukkig zijn. Meer lezen over zelfvoorzienend leven